Vonk: situatie ‘onacceptabel’, ‘politiek herstelproces’ nodig

“Het is onacceptabel deze situatie nog langer te laten duren.” Dat schrijft burgemeester Jobke Vonk vanmiddag in een brief aan de gemeenteraadsleden doelend op de politieke patstelling. Ze roept de fractievoorzitters voor overleg bij elkaar.

Vonks brief is een directe reactie op de open brief vanochtend van Robert van Rijn over de “zeer kritieke” bestuurlijke situatie. De VVD-fractievoorzitter pleit ter oplossing voor een “eerste verkenning” door fractievoorzitters en burgemeester. Daarin moeten alle gesprekspartners zich “open en kwetsbaar durven opstellen”, vindt Van Rijn.

Externe voorzitter
Vonk gaat echter enkele stappen verder. Ze nodigt de fractievoorzitters uit om “op korte termijn het proces rond de coalitieonderhandelingen en de ontstane situatie uitgebreid te bespreken”. Dat overleg wil ze laten leiden door een “externe voorzitter”.

Het vervolg ligt wat de burgemeester betreft deels vast. “Daarna presenteer ik een plan van aanpak voor het politieke herstelproces, waarbij de hele raad betrokken wordt,” schrijft ze.

Hieronder de integrale brief van burgemeester Vonk aan de raadsleden. De titel luidt: Aanpak politiek herstelproces.

Brief burgemeester aan raadsleden

Geachte leden van de raad,

Wij hebben politiek roerige maanden achter de rug. Het is voor zowel raadsleden als collegeleden een zware tijd geweest. Er is sprake van een slechte sfeer die de besluitvorming en ieders politieke inbreng hierin belemmert en bemoeilijkt. De inwoners van Aalsmeer, want die moeten wij uiteindelijk allemaal dienen, zowel raad als bestuur, verdienen veel beter.

In de brief van 28 mei 2014 heb ik uw raad, in het belang van de Aalsmeerse samenleving, aangegeven in gesprek te willen over hoe we Aalsmeer met elkaar efficiënt en ordentelijk kunnen besturen. Ik heb uw raad in de brief van 12 september wederom opgeroepen om samen te werken aan het herstel van vertrouwen en de onderlinge verhoudingen in de raad.

Afgelopen zomer hebben de fractievoorzitters een voorstel ingediend om gezamenlijk met oud burgemeester Vermeer (extern onderzoeker) te spreken over het verloop van de coalitieonderhandelingen. De heer van Rijn heeft toen aangegeven bereid te zijn tot medewerking (8 september), maar heeft zich later teruggetrokken omdat hij het te vroeg vond. Ik ben blij dat de heer van Rijn nu aangeeft wel graag een oplossing te willen zoeken voor de impasse. Ik stel dit bijzonder op prijs.

Ik nodig de fractievoorzitters uit om op korte termijn het proces rond de coalitieonderhandelingen en de ontstane situatie uitgebreid te bespreken onder leiding van een externe voorzitter. Daarna presenteer ik een plan van aanpak voor het politieke herstelproces, waarbij de hele raad betrokken wordt.

Het is onacceptabel om deze situatie nog langer te laten voortduren. Het is van het grootste belang dat wij allen de verantwoordelijkheid nemen voor het goed besturen van onze gemeente. We zijn het onze inwoners verplicht om het beste te doen voor Aalsmeer en dat kan alleen als we respectvol met elkaar omgaan in en buiten de raadszaal. Het gaat om onze inwoners. Ik reken op uw medewerking.

Hoogachtend,
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer,
drs. J. Vonk-Vedder

De brieven waaraan Vonk refereert zijn op de gemeentelijke website hier (aldaar naar beneden scrollen) te vinden
● Klik hier voor brief Robert van Rijn

Foto: burgemeester Jobke Vonk (foto archief AV)

5 reacties

  1. Geheel met de bovenstaande reacties eens… niet een bezem maar een bulldozer erdoor…

  2. Goed dat Robert van Rijn deze actie heeft opgepakt. Ik wil daarbij even een reactie plaatsen op zijn opmerking betreffende de nieuwe partij. Deze partij heeft alleen kunnen ontstaan door de onvrede van burgers over de bestaande politieke partijen. Daar moet men dus wat van leren. Als de lokale partijen er onderling niet gaan uitkomen gaat deze nieuwe partij het voor de volgende verkiezingen nog ver schoppen. Dat zegt dan genoeg over jullie eigen niveau.

  3. Beste burgemeester, mooi dat u de handschoen van Robert van Rijn opneemt en alle betrokkenen uitnodigt hun steentje bij te dragen aan het “politiek herstelproces”. Met permissie: het zou nog mooier zijn mocht uw punt ook het “bestuurlijk herstelproces” zijn en u per direct uw voorstel om van ombudsman te veranderen van de agenda laat halen. Aalsmeer blijkt in 2013 immers met stip op de eerste plaats te staan van alle gemeenten in een straal van 40 km rond Aalsmeer als het gaat om klachten tegen de gemeente. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Ombudsman. Met 14 klachten tegen de gemeente in 2013, 4,6 klachten per 10.000 inwoners, toont Aalsmeer zich de ware “klachtenkampioen”. Blijkbaar werkt de interne klachtenprocedure niet goed want een groot aantal burgers ziet zich genoopt een beroep op de Nationale ombudsman te doen. In plaats van in zo’n situatie eenvoudigweg voor te stellen van ombudsman te veranderen doet men er denk ik beter aan zich af te vragen wat er mis is met de interne klachtenprocedure, en daarin eventueel een verbeterproces op te starten.

  4. Een oplossing voor al dat gehakketak in ons nieuw kabinet van Aalsmeer kan zijn om opnieuw een verkiezing uit te schrijven. Dan zullen de verhoudingen, denk ik, geheel anders liggen. Velen zijn dit gehannes allang zat.

  5. De burgemeester zet de balkondeuren open!! Een zeer constructieve en gemeende reactie van onze burgemeester. Wat er zo goed aan is, is dat de burgemeester meerdere keren de burgers als hoofddoel ziet, waarom ieder in de politiek verplicht is zijn uiterste best te doen om ‘samen’ te werken. Volgens mij is het lek boven. Niet alleen de ramen staan wijd open, maar zelfs de balkondeuren: burgers, u bent weer welkom in de vernieuwde politieke arena. Wij als burgers hebben er weer zin in op deze manier, om de politiek te volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin