‘Verontruste burger’ grijpt Nieuw Calslagen aan om hart te luchten

Het was nogal ongemakkelijk voor de gemeenteraad op het rondetafelgesprek over Nieuw Calslagen vorige week donderdag. Op de agenda stonden de plannen voor het nieuwe buurtschap met achttien luxe woningen en openbaar toegankelijk groen aan de Herenweg in Kudelstaart. Er zat één burger aan de raadstafel die te kennen had gegeven erover mee te willen praten, Hans Bosman.

Maar Bosman had andere bedoelingen. Hij woont aan de Westeinder naast het toekomstige Nieuw Calslagen en heeft er een jachthaven. Bosman was niet te spreken over de wijze waarop de gemeente hem al jaren bejegent en wilde publieklijk zijn hart luchten. Over Nieuw Calslagen nauwelijks een woord, alleen zijdelings.

Alleen tegenwerking
“Ik krijg alleen tegenwerking van de gemeente en de gemeenteraad zegt niks en kijkt de andere kant op,” stelde Bosman vast. De raadsleden en fractieassistenten aan de raadstafel wisten niet goed wat ze met Bosmans relaas aan moesten.

“Ik heb weinig gehoord over Nieuw Calslagen. Bent u daar op tegen?” vroeg Eppo Buskermolen (CDA) op de man af. “Nee, ik ben niet tegen het plan,” reageerde Bosman, vervolgens opnieuw uitweidend over zijn perikelen.

Burger versus overheid
Kortom, dit was een bekend fenomeen: 'burger' versus 'overheid'. VVD'er Dirk van der Zwaag voelde zich geroepen dit geval uit de doeken te doen.

“Waar ik mee zit, is dat hier een verontruste inwoner zit die druk is met juridische procedures, geen antwoorden op vragen krijgt, serieus met de wethouders om tafel wil en een oplossing zoekt rond zijn perceel,” aldus Van der Zwaag. Zijn conclusie: “Dit is een roep om communicatie.” Daarmee was de kous zo'n beetje af.

Cultuur-historische setting
Het echte onderwerp op 5 februari was Nieuw Calslagen, en wel het bestemmingsplan en het zogenoemde beeldkwaliteitsplan. Tevoren had wethouder Jop Kluis (AB) kort toegelicht waar het bij Nieuw Calslagen om gaat. “Het belang van het project is dat het ingepast wordt in de cultuur-historische omgeving en die versterkt.”

Die omgeving is een historisch kerkhofje, dat gelegen was in het eeuwenoude lintdorpje Calslagen. Het oudste huisje dat van het buurtschap over is, aan de Herenweg op nummer 83 tegenover het toekomstige wijkje, is “onderdeel van het plan”, meldde Kluis. Het huisje zal in technisch opzicht een referentiepunt zijn voor de te bouwen huizen. “Het is in slechte staat en moet gerestaureerd worden.”

De wethouder was er zich van bewust dat er veel tijd overheen is gegaan voor het bestemmingsplan bij de gemeenteraad op tafel lag. Als oorzaken noemde hij de lastige waterstaatkundige afstemming (diverse partijen spelen mee) en archeologisch onderzoek naar voorwerpen in de bodem (de rapportage volgt nog en mogelijk aanvullend onderzoek).

Strekdam uit plan
Een andere oorzaak van de vertraging vormde de situatie bij de strekdam die oorsponkelijk in het plan zat. Die dam is door verjaring toegevallen aan… Bosman en valt nu buiten het plan. Dat betekent volgens Kluis dat een rondwandeling in Nieuw Calslagen niet mogelijk zal zijn.

De “eerlijkheid” gebood hem te zeggen dat er nog geen formele toestemming is voor de bouw van “maximaal achttien” woningen (op papier zijn er vijftien toegestaan). Maar hij had er “positieve signalen” over opgevangen.

Geen parkeerdruk
Veel vragen had de raad niet. Marijn Schoo (HAC) en Joop Kok (PACT)  uitten hun zorgen over openbare parkeerplekken. Kok was verder bang dat er weinig van de openbare toegankelijkheid overblijft nu de strekdam wegvalt en alleen de steiger over is. Liberaal Van der Zwaag vroeg zich af of er in de omgeving “draagvlak” voor de plannen is.

De wethouder had voor alle drie geruststellende woorden in petto. “De toekomstige bewoners parkeren op eigen terrein en er komt geen parkeerdruk op de Herenweg.” Openbaar toegankelijk houdt in dat je er moet kunnen wandelen en zo zal dan ook worden. Kluis bevestigde verder dat er draagvlak is, “al zal de heer Bosman een ander gevoel hebben.”

Ontspannen
Al met al, en ondanks de verrassende 'interventie' van Bosman, verliep het rondetafelgesprek soepeltjes, tegen hedendaags Aalsmeers 'gebruik' in. Dat lag aan de ontspannen leiding – met humor – van AB'er Dick Kuin en meer nog aan de aard van de onderwerpen, die beide afgelopen jaren uitgekauwd zijn.

Bij zowel Nieuw Calslagen als het andere onderwerp, het Rooie Dorp, bestond er niet of nauwelijks politiek ontploffingsgevaar. Daardoor konden zich voor een redelijk gevulde publieke tribune aardige debatjes kon ontspinnen.

Foto's: Nieuw Calslagen zoals dat er deze week bijlag, met het kerkhofje (foto's Arjen Vos). Onder: inrichtingsplan van het nieuwe buurtschap, met onderaan in grijs de Herenweg (illustratie gemeente)

Eén reactie

  1. Hans Bosman moet gewoon even lid worden van een andere politieke partij; dan smelten zijn problemen als sneeuw voor de zon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin