Verontruste Aalsmeerders: ‘Vinger aan pols’

Enkele personen uit de groep 'verontruste Aalsmeerders', die zich in een bezorgde open brief tot de gemeenteraad en B&W richtte, heeft donderdag al een ontmoeting gehad met burgemeester Jobke Vonk. Ze had de groep onmiddellijk na verschijnen van de brief woensdagochtend uitgenodigd voor een gesprek.

Gisteravond stelde de groep, die inmiddels ruim veertig ondertekenaars telt, naar aanleiding van het gesprek een verklaring op, die hieronder integraal is weergegeven.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Afgelopen donderdag heeft een delegatie van de groep verontruste bewoners een gesprek gehad met burgemeester Jobke Vonk over de politieke situatie in onze gemeente. Aanleiding voor dit gesprek was de brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders met daarin de oproep de verhoudingen te normaliseren en Aalsmeer op een verantwoorde wijze te gaan besturen.

De groep werd bedankt voor het initiatief. Niet alleen omdat het initiatief de betrokkenheid van bewoners bij het politieke bedrijf aangeeft, maar vooral ook omdat het initiatief pijnlijk blootlegt dat de politieke situatie in Aalsmeer haar dieptepunt heeft bereikt. De burgemeester gaf aan dat alle betrokkenen inmiddels ook tot die conclusie waren gekomen en ook de bereidheid hebben getoond aan verbetering van de onderlinge verhoudingen te willen gaan werken. Dat werken zal plaatsvinden onder leiding van een externe. Verbetering van de verhoudingen zal uiteraard de nodige tijd gaan vergen, maar er zal worden doorgepakt, zo gaf de burgemeester aan. Het woord doorpakken viel diverse malen in het gesprek.

De raadsvergadering van afgelopen donderdag verliep aanmerkelijk beter dan de keren daarvoor, maar – zoals de titel al aangeeft – één zwaluw maakt nog geen zomer. Als groep verontruste bewoners willen wij graag vinger aan de pols houden. Om te beginnen hebben wij aangeven graag betrokken te willen blijven bij het herstelproces. Wij hopen op een gesprek met de externe begeleider. Verder zouden wij graag in bijvoorbeeld een rondetafelgesprek van de belangrijke spelers in het herstelproces willen horen wat zij eraan doen om Aalsmeer op een goede manier te besturen. Met de juiste reflectie op het eigen gedrag. Wij nodigen de betrokkenen daartoe van harte uit.

Verder denken wij na over manieren om ongewenst gedrag van onze bestuurders zowel binnen als buiten de raadzaal aan de kaak te blijven stellen. Daar komen wij zeker op terug. Nogmaals, Aalsmeer en de Aalsmeerders zijn het meer dan waard om goed te worden bestuurd.

2 reacties

  1. Wat mij tot op heden verbaast; dat burgers niet kunnen stemmen om te fuseren met amstelveen. daarmee krijg je een sterkere germeente met invloed op meer fronten en gaan meer financiele deuren open. Wordt tijd dat er goede gedegen externe en intern groep advies geeft.

    Oh dat mag niet gezegd worden…. hopelijk dat de minister gaat ingrijpen en verplichte fusie gaat aaanwijzen. De tijd gaat door….

    helaas is politiek in handen van enkele personen, waarbij ik de vraag stel of het persoonlijk belang niet hoger doel is…..

  2. Liever een vogel in de hand, ….. .
    Misschien terecht, dat de kop boven het stuk: Een zwaluw maakt…., maar laten we in ieder geval met zijn allen al positief gestemd zijn, dat de politieke vogel weer vliegt. Nu is het een kwestie van vlieguren maken tot verbetering van het politieke klimaat. Maar het is ook onze taak als burger, deze vliegroute goed te blijven volgen en waar nodig bij te sturen. o.a Om te beginnen in de raadszaal op de tribune.
    Het positieve aan de laatste weken is, dat zowel de politiek maar ook de burger, bekend of onbekend,zich druk maakt over hoe hun Aalsmeer wordt bestuurt. Het is van grootste belang dat we nu die ene vogel in de hand en op koers houden. Een zachte en veilige landing in de nabije toekomst op de politieke landingsbaan is en blijft dan gegarandeerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel