Vergadering fort in teken van kerstgedachte

Raad in vergadering

Door: Joop Kok (beschouwing) Daar zit ik dan, in de trouwzaal samen met Bea, Frits, Dick Kuin en leden van de Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart. Als Kuin mij een glas appelsap aanbiedt wordt al grappend gevraagd of ik dat niet moet noteren voor een te maken verslag. De glazen deuren zijn gesloten en er vormen zich groepjes die al kletsend de tijd proberen te doden. Bode Fred wordt met vreugde ontvangen als hij met borden vol kroketten en kaassoufflés binnenstapt.

Na drie kwartier gaan de deuren weer open. Terug in de raadzaal krijgt namens het college wethouder Kikkert het woord: “Ja voorzitter, heel kort, de ontwikkeling van het fort Kudelstaart tot Zeilfort Kudelstaart is gestaakt! Bij de huidige stand van zaken was er onvoldoende zekerheid over een succesvolle toekomstige exploitatie en de ondernemer van het Zeilfort en de gemeente hebben daarom besloten om de samenwerking te beëindigen en de financiële consequenties liggen nu aan de raad voor.” Om me heen wordt er voorzichtig geklapt en gejuicht. Ineens begrijp ik wat Kuin gisteravond bedoelde toen hij in De Oude Veiling, te midden van een groot gezelschap, mij te kennen gaf dat ze iets hadden te vieren. Dat het iets met het fort te maken zou kunnen hebben, kwam toen niet in me op.

Troostend
Na een wat technische uiteenzetting van wat er te beslissen valt, krijgen de fracties gelegenheid om te reageren. Dirk van Willegen fractievoorzitter van het CDA, krijgt als eerste het woord: “Voorzitter, het CDA heeft geen inhoudelijke bijdrage op dit moment.” Wat is dat voor reactie, vraag ik me af. Het CDA, toch de grootste partij van de raad en samen met AB de initiatiefnemer voor het opzetten van de procedure(s), heeft niets te melden of uit te leggen? Het is toch een soort van afscheid nemen, weliswaar geen mens, maar op zijn minst een droom, een toekomstvisie. Hoe troostend zouden op zo’n moment woorden niet kunnen zijn voor degenen die hebben meegeleefd? Ik kan me voorstellen dat je daar als politicus toch een bepaalde verantwoording voor zou moeten hebben, blijkbaar niet.

Fractie AA

Grootschaligheid
Werner Koster van Absoluut Aalsmeer, de partij waar Dick Kuin deel van uitmaakt en hij binnen een jaar van wethouder tot commissielid transformeerde, houdt het zakelijk. Hij geeft aan dat AA afgelopen jaar steeds gepleit heeft om een eind te maken aan de samenwerking met Zeilfort Kudelstaart BV vanwege de grootschaligheid en de onzekere financiële uitvoerbaarheid van de plannen. Door het beëindigen van de overeenkomst met Zeilfort Kudelstaart BV ligt voor hem de weg open om opnieuw met de inwoners van Aalsmeer en de gemeenteraad te praten over de juiste invulling.

Doodzonde
Bedrukt en met het hoofd gebogen tussen de schouders geeft Jan Bouwmeester van de VVD te kennen dat ze het jammer vinden dat aan de droom van de ondernemer voor de ontwikkeling van het Zeilfort, een eind is gekomen. “We vinden het doodzonde.”

Minst slechte oplossing
De toon van Judith Keessen van FlorAalsmeer, is anders. Meer in de trant van: Hebben we niet altijd al gezegd dat het niks zou worden en kijk wat er gebeurt? Ze refereert aan een foto van het toenmalige college: “Twee van de wethouders op die foto zijn weg. De een vrijwillig, de ander ontslagen. Reden: het Fort. Eén jaar na dato zet het nieuwe college zomaar een streep door datzelfde fort.” Achteraf bekeken zou je inderdaad de vraag kunnen stellen of die gevoerde strijd wel nodig was. De ontwikkelingen in de tijd bleken veel meer bepalend. FlorAalsmeer is het als enige partij niet eens met de eenmalige betaling van 350.000 euro aan ingebruiknemer De Liefde. Volgens haar heeft hij daar geen recht op. Toch, als ik dit na afloop van de vergadering aan betrokkenen voorleg, denken die daar heel anders over. Zij spreken over de minst slechte oplossing.

Van GroenLinks is niemand aanwezig, Ronald Fransen is ziek en Sunny Lakerveld heeft zich afgemeld.

Jelle Buisma van PvdA

Inkijkje
Jelle Buisma van de PvdA geeft een inkijkje in wat zich in zijn hoofd heeft afgespeeld om tot de juiste toon te komen voor zijn verhaal. In eerste instantie was hij van plan geweest om de coalitie de maat te nemen, maar vanuit de overweging dat een ieder op zijn manier zijn best had gedaan om een stukje cultuurhistorie te behouden, vond hij het veel belangrijker om te kijken naar de toekomst. Om na te gaan hoe dit zo kon gebeuren en wat te doen om bij de aanpak van dit soort projecten te voorkomen dat het zo mis kan gaan.

Ook Sybrand de Vries van D66 geeft een inkijkje in zijn gedachtewereld. Hij had een vrij lang betoog voorbereid maar toch besloten om eerst het verhaal van anderen af te wachten. Hij is blij met het ingetogen verhaal van AA. Een al te veel op de borst kloppend verhaal over het eigen gelijk zou hem hebben kunnen provoveren om op eenzelfde wijze zijn verhaal te doen. Hij sluit aan bij het verhaal van de PvdA en stelt dezelfde vraag: “Hoe kan het toch steeds voor komen dat dit soort projecten fout lopen in Aalsmeer. Jammer voor nu, maar laten we er voor zorgen dat we de eerstvolgende keer zorgvuldiger te werk gaan en ons verzekeren van een goede degelijke ambtelijke ondersteuning.”

Sybrand de Vries van D66

Hetzelfde einddoel
Burgemeester Oude Kotte toont waardering voor de ordentelijke wijze waarop de raad de vergadering heeft laten verlopen. Met oog voor de tijd van het jaar weet hij de juiste verbindende woorden te vinden: “Er is een historisch punt gezet achter een project waarin zowel voor- als tegenstanders het beste voor hadden met Kudelstaart. Ver van elkaar verwijderd maar met hetzelfde einddoel voor ogen.”

(Foto’s Arjen Vos)

Eén reactie

  1. De weg is nu vrij voor Kudelstaarters om er een weergaloos dorpspark van te maken met focus op mensen die minder mobiel zijn en een speeltuin vanaf de grond ontworpen voor gehandicapte kinderen en alle kinderen.
    Ik noem dit Dorpspark Fort Kudelstaart.
    Reacties op Facebook “Dorpspark Fort Kudelstaart“

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin