VANG doelstellingen niet gehaald, toch stemt raad voor afvalplan

Handen omhoog voor het afvalplan, behalve bij PvdA en GroenLinks

Door: Joop Kok. Vorige week donderdag was het zover, niet alleen vergaderde de gemeenteraad voor het eerst weer sinds december in het gemeentehuis, maar werd ook eindelijk na vier jaar een raadsbesluit genomen over de wijze van afval verwerken.  In de commissie Ruimte en Economie leek het slechts nog een kwestie van het indienen en behandelen van een tweetal amendementen en een motie. Grootste veranderingen: plastic hoeft straks niet meer apart gescheiden te worden en de groene bak wordt in de zomer wekelijks geleegd.

‘Eruit met de chip’, was één van de amendementen, de tweede betrof het in standhouden van het oud papier en karton ophaalsysteem in Kudelstaart door Stichting Supporting Kudelstaart. Dat voordeeltje, afhankelijk van de papierprijs al of niet door de gemeente aangevuld, wilde men de Kudelstaarters niet ontnemen. De motie betrof de grootte van de bakken. Daar was een onderscheid gemaakt in grootte afhankelijk of het om een één- of een meer huishoudens ging. Dat wilde men daar los van zien. De bewoner moest de ruimte krijgen om dat zelf te bepalen.

Geen hoerastemming
Dat lijkt op zich een fluitje van een cent, zeker wanneer blijkt dat er na de commissiebijeenkomst, geheel buiten het zicht van het publiek, er nog drie extra bijeenkomsten waren geweest. Maar dat bleek toch net weer iets anders uit te pakken. Het was niet bepaald een hoerastemming van: ‘nou dat hebben we toch maar eens mooi geflikt’.

Jelle Buisma

Redelijk genoeg
De VANG (van afval naar grondstof) doelstellingen, met als eerste stap van 171 kg restafval naar 100 kg en 75 procent afvalscheiding per inwoner en vanaf 2025 30 kg restafval per inwoner per jaar, schijnt vooralsnog niet gehaald te worden. Voor Ronald Fransen van GroenLinks was dat een reden om niet met het voorstel in te stemmen. “De VVD en het CDA hebben voor aanpassingen gekozen omdat ze het niet wilden afbranden en het ook niet wilden uitstellen,” aldus Jelle Buisma van de PvdA. AA heeft volgens Buisma lang en veel gesproken om tot dezelfde conclusie te komen, dat uiteindelijk het niet een goed voorstel is maar redelijk genoeg. Willem Kikkert van D66 kwam met een hele verhandeling om aan te geven dat het afval verwerken niet alleen problemen oplevert in Aalsmeer maar in heel Nederland. Maar Kikkert vergat volgens Buisma wel te vermelden dat 70 gemeentes die doelstellingen wel gehaald hebben. Kikkert pareerde: “Dat is maar 15 procent van het aantal gemeentes…”

Service
Voor Buisma, met een nogal laconiek en wat zelfingenomen optreden dat niet in zijn voordeel werkte, voldeed het voorstel niet aan de milieueisen, was het ook nog eens minder servicegericht en kostte het, tegen alle gemaakte afspraken in, de burger meer geld. Ook hier was Kikkert het niet mee eens: “Wie wil er in de zomer in zijn groenbak nog maden of vliegen aantreffen? Door in plaats van eenmaal per twee weken, eenmaal per week de groenbak te legen, voorkom je dat.” Ook het niet hoeven voorscheiden van plastic, zag hij als een verbetering aan service.

Luier afvalplan
Met goede hoop op de toekomst en met afspraken over goed monitoren, goed communiceren met de bewoners en om in het najaar met een apart luier afvalplan te komen, werd er gestemd. Amendementen, het raadsbesluit en de motie werden met 20 stemmen voor en drie tegen (PvdA en GroenLinks) aangenomen.

Foto’s Arjen Vos

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin