Uitweg uit politieke crisis nog niet in zicht

[COMMENTAAR]   Iedere verstandige Aalsmeerder raad ik aan dit stuk niet te lezen. Niet doen! Pak een goed boek, stap op de fiets voor een frisse neus, ga iets anders doen wat leuk is. Het wordt geen inspirerend, posititief stuk over hoe onze raadsleden en B&W Aalsmeer besturen. Donderdagavond waren er kansen op voorzichtige doorbraakjes uit de langdurige impasse, maar rond middernacht was het weer een beschamende, ja onthutsende vertoning.

Raadsleden, fractieassistenten, burgemeester, wethouders, wat er over was aan hooggeëerd publiek en persvertegenwoordigers, ze dropen allemaal af met de staart tussen de benen. Algemeen gevoel: er móét iets gebeuren, want de crisis in de Aalsmeerse politiek kan zo niet doorgaan.

Welke aanwezige vertelt thuis vrolijk wat voor sfeer er donderdagnacht in de raadzaal hing? Hoe leg je het je vrienden en kennissen uit? En, belangrijker nog, wat maak je de burgers wijs? Hoe zouden die momenteel trouwens over onze gemeentebestuurders denken?

Motie ingetrokken
Het goede nieuws was dat fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn van het CDA bij de start van de raadsvergadering zo verstandig was om de motie van afkeuring over het gedrag van de HAC-fractie in te trekken – een motie die vorige keer de raadsvergadering compleet bedierf. Verstandig omdat anders de raadzaal zou zijn ontploft.
“We willen de motie vanavond niet in stemming brengen. Vorige keer hebben we ons punt gemaakt. We hebben er geen behoefte aan er verder over te discussiëren,” zei Van Duijn, ingetogen. Daarmee was de kou enigszins uit de lucht.

Snedig debatteren
In het vervolg van de vergadering deden zich diverse kleine ongeregeldheden voor, maar daar is de trouwe raadsvolger inmiddels aan gewend geraakt – helaas. Bij diverse onderwerpen werd er zowaar snedig gedebatteerd en er waren enkele mooie debatbijdragen. Soms was er zelf van enige toenadering tussen oppositie en coalitie sprake.

Zoals bij de WMO-plannen, waar Wilma Scheltema (PACT) en Dirk Stoker (AB) elkaar in een motie van PACT leken te vinden. Ook wethouder Ad Verburg (CDA) van zorg kon meevoelen met de motie. Dat was eveneens goed nieuws.

Kemphanen
Daarvóór was het er bij het onderwerp Vrouwentroost evenwel minder vriendschappelijk toegegaan. PACT-woordvoerder Rik Rolleman kwam met een, ook door de VVD ondersteunde, motie over meer participatie van burgers bij de nieuwbouwplannen. Dat schoot wethouder Gertjan van der Hoeven (AB), die vond dat het meepraten door alle betrokkenen goed loopt, in het verkeerde keelgat. De twee, beiden wethouder in het vorige college van B&W, stonden eerder dit jaar al lijnrecht tegenover elkaar wat betreft burgerparticipatie.

In een klinisch, technisch betoog veegde Van der Hoeven, zonder gevoel, de motie van tafel. Rolleman ging steeds heftiger gesticuleren en was nauwelijks tot bedaren te brengen (burgemeester Jobke Vonk: “Rustig aan, meneer Rolleman”).
Kansen weg
Van der Hoeven had hier een gouden kans de oppositie van PACT, VVD en HAC een handreiking te doen, maar liet dat na. Uit onvermogen. Opmerkelijk was dat noch CDA'er Van Duijn noch Helma Persoon (AB), als fractievoorzitters, het lef hadden een opening te zoeken.

De coalitie van CDA en AB (samen 12 zetels) trok één lijn en de oppositie (samen 11 zetels; een raadslid ontbrak donderdag) deed hetzelfde.

Kinderachtig
Later, tegen twaalven, brak de hel los. Dat was toen de raad toe was aan de besluiten. Het ging goed mis bij de Groenvisie. PACT vroeg of haar twee moties vóór het totale plan in stemming gebracht konden worden. CDA en AB waren tegen.

“Wat kinderachtig. Kom op zeg!” liet Ronald Fransen (PACT) zich prompt hardop ontvallen. Als ook simpele, neutrale, ordevoorstellen van de oppositie al worden verworpen, waar blijven we dan, wilde de fractievoorzitter ermee zeggen.

“Eerst de motie omdat dat een voorwaarde is voor ons om akkoord te gaan met de Groenvisie. Een sympathiek plan, een goede visie, maar een slecht uitvoeringsprogramma,” stelde Fransen. “Het is spijtig om tegen te stemmen om procedurele redenen.”

Gedwongen
AB'er Persoon wilde, daartoe “gedwongen”, verklaren waarom ze tegen was. Ze vond het “geen goede beweging”. In haar ogen was het verkeerd om het besluit over een totaalplan af te laten hangen van de uitslag van de stemming over moties.

Als reactie op de starre houding van de coalitie trok een kwade Fransen na de stemming over de Groenvisie (met 12 tegen 10 stemmen aangenomen) de beide moties in.

Regie weg
Bij het besluit over Vrouwentroost ging nog veel meer mis. Ook daar torpedeerde de coalitie eendrachtig de wens van de oppositiepartijen PACT en VVD om hun participatiemotie in stemming te brengen vóór de uitspraak over het gehele voorstel.
De regie, die Jobke Vonk als voorzitter toch al keer op keer kwijt was, was vervolgens helemaal weg. De liberale woordvoerder Dirk van der Zwaag zei dat de VVD uiteindelijk bereid was in te stemmen met het voorstel, zodat in Vrouwentroost “de ontwikkelingen door kunnen gaan”. En in de wetenschap dat de wethouder “toegezegd” had “in de geest van de motie” bewoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden om de tafel te krijgen “om toe te werken naar resultaten”.

Enorme schending
Maar Fransen had het gehad en PACT zou tegen Vrouwentroost stemmen. Want als de motie het niet haalde, zag hij dat als “enorme schending van de mogelijkheden voor burgers en organisaties om mee te praten”.

Meteen daarna kwam VVD-fractievoorzitter Robert van Rijn onverwacht tussenbeide. Hij was het oneens met de gang van zaken en vroeg om een korte schorsing voor overleg met zijn fractie. Dat werd… toegestaan.

Te veel emoties
Teruggekomen verklaarde Van Rijn: “De VVD ziet de emoties zo hoog oplopen dat zorgvuldige besluitvorming niet mogelijk is.” Daarom verzocht hij om uitstel van besluitvorming tot 9 oktober, om “te voorkomen dat het tegenstemmen om tegen te stemmen wordt, waar de VVD wel toe bereid is”. Volgens hem liep het net als op de raadsvergadering van 11 september weer “gierend uit de hand”.

Over dat verzoek wilde de burgemeester de raadsleden laten beslissen. Nu was het Persoon die even overleg met de fractie wilde. Vonk wilde na afloop daarvan echter wel de knoop gaan doorhakken. Ze vond het “zeer rommelig” en zei dat “de emoties bijzonder de boventoon gaan voeren”. Daarop ontstak Van Rijn in woede. Hij vloekte en trof een briesende Van der Hoeven tegenover zich.

Spoedoverleg
Ten einde raad nam Vonk het woord en verzocht de fractievoorzitters naar haar kamer te komen. Na tien minuten kwam er witte rook uit de schoorsteen van de burgemeesterskamer. De vijf fractievoorzitters en de burgemeester hadden daar besloten de Vrouwentroost-besluiten een week op te schuiven. Het was tien voor half een en Vonk sloot af, iedereen “een prettige avond” wensend.
De vraag waar alle betrokkenen na afloop mee worstelden was hoe Aalsmeer de duistere periode achter zich kan laten. Het rommelt al ruim een jaar in de raad, maar dat is verergerd na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daarna is het van kwaad tot erger geworden.

Stemmingmakerij
Het is moeilijk precies de vinger te leggen op de oorzaken van de politieke ellende. Er zitten veel aspecten aan. Toch zijn er enkele rode draden aan te wijzen. Burgemeester Vonk leidt de raadsvergaderingen uitermate zwak. Daardoor nemen diverse raadsleden en wethouders als grote kinderen de kans waar om stemming te maken.

Andere oorzaken zijn Bram Heijstek van de nieuwe eenmansfractie HAC en de smalle basis van de coalitie van CDA en AB. Heijstek, vaak onhandig in zijn optreden en moeilijk te volgen in zijn redeneringen, is sinds zijn entree in de raad na de verkiezingen een ongeleid projectiel, dat velen op de zenuwen werkt.

Zwaktebod
De coalitie? De keuze om bij de coalitieonderhandelingen samen verder te gaan, was – ik heb het hier vaker beweerd – een zwaktebod, ondanks alle zalvende woorden van zowel CDA als AB. De schwung zit er nog niet in, de eerste scheurtjes zijn zichtbaar. En VVD en PACT? Deze oppositiepartijen worstelen nog steeds met hun rol. Ook daar ontbreekt de spirit.

De Aalsmeerse politiek lijkt zichzelf niet uit de put te kunnen trekken. Dat is een treurig stemmende conclusie. En nu maar hopen dat u na lezing van de eerste zin van dit stuk iets leuks bent gaan doen.

Han Carpay

Foto's: de raadsvergadering van eergisteren, van boven naar beneden kroketten voor Sunny Lakerveld (PACT) en Nanda Hauet (VVD, op de rug gezien), links Ronald Fransen (PACT); Bram Heijstek (HAC) aan het woord, naast hem Eppo Buskermolen (CDA); Rik Rolleman en Wilma Scheltema (beiden PACT); wethouder Gertjan van der Hoeven (AB); Dirk Stoker (AB) aan het woord, links fractiegenoot Frits Nisters. (Foto's Arjen Vos)

Eén reactie

  1. Een geweldig eerlijk verslag! Vandaag is de vitaliteitsmarkt voor 50 plus, met als belangrijkste thema: omme keer in de zorg. Heren en dames bestuurders, ga erheen en zorg voor uw eigen ommekeer in de politieke arena. In 2015 is de ZORG voor u al groot genoeg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel