Uitvlucht voor huiseigenaren die balen van vliegtuiglawaai

Een interessant idee. Zo werd donderdag raadbreed gereageerd op het opmerkelijke voorstel van het CDA om huiseigenaren die last hebben van vliegtuigen een uitvlucht te bieden. Er moet, zo vindt het CDA, voor deze groep mensen een mogelijkheid worden gecreëerd om afstand te doen van hun huis. Wanneer een stichting de woning koopt, wordt de eigenaar huurder en kan vertrekken wanneer hij wil, zo is de gedachte.
 
In de motie die het CDA donderdag indiende, wordt aandacht gevraagd voor de angst van woningeigenaren dat door de toename van het vliegverkeer de waarde van hun woning in de komende tijd onder druk komt te staan. In de motie wordt voorgesteld dat deze woningeigenaren (vrijwillig) de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om hun woning te verkopen aan een hiervoor op te richten woningstichting die de woning vervolgens niet sloopt maar weer verhuurt.
 
Veiligheidszone
Dat kan zijn aan de huidige eigenaar, maar dat kan ook zijn aan een andere huurder. Slopen past niet binnen dit plan, tenzij de veiligheidszone binnen het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) wordt vergroot. Als huurder van hun eigen woning krijgt men dan de vrijheid om op ieder gewenst moment de huur op te zeggen en op een andere plek te gaan wonen.
 
Interessant idee
Raadsbreed was de reactie dat deze gedachtegang interessant is, maar ook dat dit een complexe materie is. Daarom is tijdens de behandeling besloten om deze CDA-motie niet per direct in stemming te brengen, maar dat de fractiespecialisten Schiphol van de verschillende partijen dit verder gaan uitwerken om zo te komen tot een breed gedragen initiatief vanuit de Aalsmeerse politiek richting Omgevingsraad (ORS) en landelijke politiek. Uiteindelijk moet daar de oplossing vandaan komen. Want het idee mag dan hier ontstaan zijn, de gemeente gaat hier niet over.
 
Inzetten op leefbaarheid
Iedere inwoner in Aalsmeer en Kudelstaart ondervindt volgens het CDA in meer of mindere mate hinder van het luchtverkeer: “maar voorkomen moet worden dat de belangen van sommigen zo worden aangetast dat zij niet alleen gehinderden, maar ook gedupeerden worden. De Aalsmeerse politiek blijft zich inzetten voor de leefbaarheid van de hele gemeente. Daarom is nadrukkelijk gesteld dat dit probleem voor het gebied rondom de veiligheidszone slechts één van de aspecten van de Schipholproblematiek is, maar voor deze groep bewoners is het wel een hele belangrijke,” aldus de partij in een persbericht.

(Foto's archief AV)

(advertentie) 

3 reacties

 1. Om te beginnen moeten gemeentes stoppen met pogingen te ondernemen om binnen het zogenaamde ‘Beperkingengebied Schiphol’ te bouwen. Ook Aalsmeer blijft hiermee steeds bezig! Er is maar één definitieve oplossing: De rijksoverheid koopt alle woningen op binnen het Beperkingengebied voor een prijs waarbij geen rekening gehouden wordt met de waardedrukkende factor ‘geluidoverlast’, sloopt de woningen en staat geen woningbouw meer toe in dit gebied. Hiermee wordt voorkomen dat men met problemen blijft schuiven.
  Het verdedigen van een dubbele moraal wordt hiermee overbodig.

 2. Als je het idee hebt, dat bij ieder extra overkomend vliegtuig je huis minder waard wordt, dan heb je dubbele ergernis; het lawaai en waardevermindering. Als het idee van waardevermindering wordt weggenomen, wordt m.i. de ergernis ook gehalveerd.
  Als de woning bewoont blijft, dan moet de huur kostendekkend zijn.
  Het is in ieder geval geen lokaal project, maar iets voor Schadeschap Schiphol.

 3. Dit voorstel kan niet anders bestempeld worden dan een studeerkameroplossing, prietpraat en vroegtijdige verkiezingsretoriek. Zomaar wat vragen en opmerkingen:
  1. Heeft een persoon minder last van vliegtuigverkeer als hij zijn pet als eigenaar verruilt voor die van een huurder?
  2. Om de angst van woningeigenaren voor toekomstige waardedalingen weg te nemen, zal de stichting minimaal de WOZ-waarde (fictieve waarde in lege toestand) moeten vergoeden aan eigenaren. Over deze waarde OZB betalen, ervaart de burger meestal als vervelend. Uitgekocht worden voor deze waarde vindt men meestal nog veel vervelender. Als dit voorstel realiteit wordt, heeft de stichting een verhuurde woning in de boeken waar tegenover een vergoeding stond ter grootte van de leegwaarde. Het risico van de waardedaling wordt op deze manier naar de stichting verlegd.
  3. Wie fourneert de middelen waarmee de woningstichting onroerende zaken gaat verwerven? Als de lokale overheid participeert in zo’n stichting, komen dan de onvermijdelijke verliezen -indirect- voor rekening van de burgers?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin