Uitstel Lelystad niet alleen maar gunstig

Als reactie op het besluit van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om vliegveld Lelystad minstens een jaar later te openen, stelt Schiphol-topman Nijhuis nog geen dag later dat de groei van Schiphol nodig is omdat Nederland anders 'achteruit zou vliegen'. Dat er ondertussen een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) ligt waarin staat dat de risico's nu en in de toekomst structureel moeten worden verminderd, voordat er een besluit genomen kan worden over de eventuele groei van de luchthaven, lijkt hij daarmee aan zijn laars te lappen.

Wat kan dit voor Aalsmeer gaan betekenen? Het allergrootste deel van de groei van de luchthaven is immers afgewikkeld door het luchtruim boven Aalsmeers grondgebied. Voor het jaar 2017 betekende dit voor alleen al de Aalsmeerbaan een toename van het aantal meldingen over vlieglawaai met 1458 procent. Ja dat leest u goed: 1458 procent!

Daarbij nam het aantal klagers voor het eerst in jaren met 120 procent toe. En ook de Zwanenburgbaan leverde in 2017 alleen maar meer klachten op dan voorheen. Vooral tijdens de periode maart, april, mei regende het klachten vanwege het parallelle landen op beide banen vanwege groot onderhoud aan de Kaagbaan. Het was een voorjaar om niet licht te vergeten.

Grenzen aan de veiligheid
Om aan alle milieu- en geluidseisen te voldoen, gebruikt Schiphol op een gemiddelde dag verschillende banen. Het doel daarvan is om de overlast nog enigszins binnen de perken te houden. Ondertussen wonen er rondom Schiphol heel veel mensen die slaapproblemen hebben en 's zomers niet buiten kunnen zitten vanwege de ernstige geluidshinder. In totaal wonen er rondom Schiphol meer dan een miljoen mensen en vorig jaar verwelkomde de luchthaven 68,4 miljoen passagiers.

Puntjes te winnen
Wanneer je dan vertrekt vanaf Schiphol of je landt, dan wil je ook dat dat veilig gebeurt. Dat is volgens de OVV niet meer vanzelfsprekend. Juist vanwege de complexiteit van Schiphol. Het OVV stelt in haar rapport dat op Schiphol de grenzen van veilig vliegverkeer in zicht komen. De Tweede kamer debatteerde er deze week uitgebreid over. Daarin werd onder meer gesteld dat De Staat eindverantwoordelijk is voor de veiligheid op Schiphol en volgens minister Cora van Nieuwenhuizen zijn daar nog wel wat puntjes te winnen. Zij stelde in het debat het als haar taak te zien om het integrale veiligheidsbeleid bij elkaar te brengen en om die regie te pakken. Daarmee impliceert de minister natuurlijk wel dat dit nu ontbreekt of beter moet.

Het is dus maar de vraag of het ministerie een compleet beeld heeft van de veiligheid rondom Schiphol en of datzelfde ministerie weet of de belangrijkste doelstellingen op het gebied van veiligheid worden waargemaakt.

Welles nietes
Zoals gezegd woont een groot deel van die gehinderde mensen in Aalsmeer. Op de vraag of dit besluit tot uitstel van Lelystad gevolgen heeft voor het aantal vluchten op Schiphol, lijkt de minister duidelijk. Zij verwijst in een reactie naar het Aldersakkoord waarin is afgesproken dat Schiphol tot en met 2020 niet verder mag groeien dan 500.000 starts en landingen per jaar. Volgens de minister is dat een afspraak die staat. Ondertussen is het wel zo dat er naast het OVV-rapport uit 2017 sinds kort ook een rapport bestaat van het Netherlands Aerospace Centre (NLR). Daar staat in dat onder bepaalde voorwaarden de groei van het aantal vliegtuigbeweging met 50.000 vluchten mogelijk is zonder dat de kans op een ongeval per jaar toeneemt.

Verdere groei niet verantwoord
Robbert-Jan van Duijn, wethouder Schiphol, onderschrijft het standpunt van de minister: “De afspraak van maximaal 500.000 vluchten per jaar in het Aldersakkoord is helder. Aan die afspraak valt niet te tornen. Mensen die dichtbij Schiphol wonen hebben al veel last van het vliegverkeer en mogen niet de dupe worden van het besluit om de opening van Lelystad Airport een jaar uit te stellen.”

Zoals in het position paper 'De mensen achter de cijfers' gesteld wordt, staat de leefbaarheid in grote delen van onze gemeente nu al zwaar onder druk door het vliegverkeer. “Verdere groei van de luchthaven zonder maatregelen met het oog op de leefbaarheid is in Aalsmeer niet langer verantwoord,” stelt Van Duijn, “het is tijd voor een andere aanpak. Dat standpunt dragen wij breed uit bij het overleg over de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. Ook in de besluitvorming over Schiphol dient zorgvuldigheid vóór snelheid te gaan en moeten de belangen van omwonenden voldoende aandacht krijgen.”

Hinder nachtvluchten
Het aantal nachtvluchten is natuurlijk zo’n punt waar belang van omwonenden zwaar zou moeten wegen. In het Aldersoverleg, dat zijn langste tijd gehad lijkt te hebben, zijn ondertussen afspraken gemaakt over een maximum van 32.000 nachtvluchten per jaar. In 2015 is wel afgesproken om dat aantal ‘tijdelijk’ te verlagen naar 29.000, maar daar is er niets vastgelegd in wet- en regelgeving. Achteraf is gebleken dat de sector de afspraken niet nakomt en het Rijk niet kan handhaven. Door het huidige Luchthavenverkeerbesluit aan te passen komt het plafond weer op 32.000 vluchten.

De gemeente zegt dat een goede zaak te vinden. Het aantal nachtvluchten en de vraag of dit er 29.000 of 32.000 moeten zijn, is onderdeel van een adviestraject van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Tweede Kamer heeft daardoor om een onderzoek gevraagd naar mogelijke nachtsluiting. Aalsmeer is blij met dat verzoek omdat er ondertussen een toename van hinder in de nacht is geconstateerd. In het position paper stelt de gemeente maatregelen voor om overlast ‘s nachts te verminderen. Ideeën daarvoor komen van inwoners, zoals minder pieken in de late avond en vroege ochtend.

Tekst Jan Daalman, foto's archief AV

(advertentie)

Bekijk filmpje van Eppo

 

2 reacties

  1. Vorige week bij rtlz nieuws. Terug te zien op internet rtlz Schiphol Uit onderzoek van rtlz blijkt dat Schiphol prive en zakenvliegtuigen niet meetelt bij vliegbewegingen .zelfs het vliegtuig van de Rolling Stones wordt niet mee geteld Toch geen klein vliegtuig.Schiphol mag tot 2020 niet boven de 500000 vliegbewegingen komen.Met alle prive en zakenvliegtuigen erbij komen we ver over 500000 vliegbewegiingen in 2017..We worden door Schiphol in de maling genomen .h de vries

  2. Begin nu met onderzoek naar een vliegveld in zee aan het eind van een dijk. Dit ontwerp is nog nooit onderzocht en het meest betaalbaar. Het plan SchipholKatwijk, tussen Katwijk en Scheveningen gelegen, maakt een eind aan alle overlast en laat Schiphol onbegrenst groeien. Zo komt er ook op termijn grond vrij in de Haarlemmermeer voor woningbouw. SchipholKatwijk, een teaser voor de Nederlandse economie en waterbouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel