Tijd voor andere aanpak vliegoverlast

De gemeente Aalsmeer wil dat lawaaiige en vervuilende vliegtuigen verboden worden. Aalsmeer wil ook dat er in de late avond, en de vroege ochtenden in de weekends niet meer gevlogen wordt. Aalsmeer wil daarnaast dat er overdag rustmomenten worden ingelast en Aalsmeer wil een duidelijk grens aan wat nog verdraagbare geluidsbelasting is. Daarnaast wil Aalsmeer gulle isolatieregelingen voor haar bewoners en een uitkoopregeling voor vliegtuigvluchtelingen. Verder wil de gemeente dat er een vliegweerbericht komt en dat er een netwerk van meetpunten komt waarmee discussies over cijfers ten aanzien van geluid en fijnstof niet meer mogelijk zijn.

Het zijn de belangrijkste punten uit een zogeheten 'position paper' waarmee Aalsmeer haar positie duidelijk wil maken als het gaat om de verdere groei van Schiphol. Met het stuk wil het bestuur nadrukkelijk gezicht geven aan haar bewoners. Als het aan Schipholwethouder Robbert-Jan van Duijn ligt moet de menselijke maat mee gaan tellen in het Schipholvraagstuk. Aalsmeer kiest er daarom nadrukkelijk voor om een eigen misschien wel eigengereide koers te varen in dit debat.

Klaar met rekenmodellen
Aalsmeer is klaar met al die complexe rekenmodellen. Het gaat Aalsmeer om het verhaal achter de cijfers en om de vraag of de ontwikkelingen van Schiphol nog in evenwicht zijn met de omgeving. Wat dat laatste betreft stelt Aalsmeer dat evenwicht inmiddels ver te zoeken is. Dat komt doordat er geen andere gemeente te noemen is waar 71 procent van het grondgebied in het zogenaamde beperkingengebied ligt. Aalsmeer ligt onder de invloedsfeer van maar liefst drie van de vier start- en landingsbanen.

Verloedering en verpaupering
Het zet economische en ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente onder druk. Er dreigt verloedering en verpaupering op tal van plaatsen, zo valt te lezen. De transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden en bedrijventerreinen, maar ook de woningbouwopgave blijven er door liggen. Het toekomstperspectief van Aalsmeer als aantrekkelijk woon- werk- en recreatiegebied is dan ook sterk afhankelijk van de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Schiphol. Het aantal mensen dat zich ernstig zorgen maakt over de ontwikkelingen rond Schiphol neemt dan ook toe.

Uit de recentelijk gehouden gemeentepeiling blijkt dat Schiphol bovenaan staat in het lijstje van onderwerpen waarover de inwoners van Aalsmeer zich zorgen maken. Het van oudsher grote draagvlak voor de luchthaven begint dan ook steeds meer af te brokkelen.

Gesprek bewoners en ondernemers 
Het document wordt vanavond in de commissie Maatschappij en Bestuur besproken. De basis voor het document is een serie rondetafelgesprekken met inwoners en ondernemers in de meest belaste gebieden. Vooral de frequentie van het vliegverkeer, waarbij langdurig van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ononderbroken over de wijk wordt gevlogen, heeft een enorme impact op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners, zo bleek uit deze gesprekken.

Het zet het sociale leven onder druk en leidt tot gezondheidsklachten en gevoelens van onveiligheid. Er moet wat gebeuren om te voorkomen dat de leefsituatie in deze wijken nog verder verslechtert. Het is één van de belangrijkste conclusies uit het stuk.

Aalsmeer vindt daarom dat de beslissers oog moeten krijgen voor de impact die het huidige aantal vliegbeweging nu al heeft op de leefbaarheid in sommige gebieden. Ook als vliegtuigen schoner en stiller zouden worden. Van een balans tussen de lusten en lasten van Schiphol is volgens het position paper helemaal geen sprake meer.

Andere aanpak
Aalsmeer wil van de betrokken partijen erkenning voor deze problematiek. Ook wil de gemeente commitment om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de leefomgeving kan worden verbeterd om zo nodig tot passende compensatie te komen. Zo is het position paper een handreiking aan Rijk, provincie en sector om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen om tot een beter evenwicht te komen tussen de groei van Schiphol en de leefbaarheid in Aalsmeer. Aalsmeer vindt dat het tijd is voor een andere aanpak en dat is nu net een hoofdstuk dat nog geschreven moet worden zo lijkt het.

Maar hoe dan?
Een woordvoerder laat weten dat er achter de schermen al geruime tijd hard wordt gewerkt om de positie van Aalsmeer voor het voetlicht te krijgen. Natuurlijk doet Aalsmeer mee aan allerlei overlegorganen, maar Aalsmeer is slechts een kabouter in vergelijking met reuzen als Amsterdam en Haarlemmermeer. Reuzen die heel andere misschien wel zwaarder wegende belangen hebben.

De grote vraag is natuurlijk welke strategie er nodig is om dat verhaal van Aalsmeer gehoord te krijgen aan tafels waar de beslissingen vallen. Aan tafels waar Aalsmeer niet mag aanschuiven. Aan tafels ook waar onderling is afgesproken het allemaal een beetje onder elkaar te houden in dit specifieke dossier. De grote vraag is: ‘Hoe dan?’ Dat mag toch wel een onsje meer zijn dan ‘onderzoeken’ en ‘verkennen’. De gemeenteraad buigt zich 7 december over de positie van Aalsmeer.

Tekst Jan Daalman, foto's archief AV

(advertentie)

9 reacties

 1. Niets kan ongebreideld blijven groeien er zijn altijd grenzen. Het is tijd om welzijn boven welvaart te stellen. Er is altijd maar een kleine groep die profiteert en de meerderheid ondervindt met name de overlast.
  Groei van Schiphol gaat ook niet samen met beperken van de CO2 uitstoot. De uitstoot van fijnstof is een veel groter probleem dan geluid en treft vrijwel de gehele randstad. Gelukkig hebben we in Nederland nog een klimaat met veel regen en wind anders zou het al lang onleefbaar zijn.
  Wees op een bepaald moment ook tevreden met wat je hebt en vraag niet altijd meer.
  Vliegen doe ik al 20 jaar niet meer en voor woon werkverkeer pak ik altijd de fiets. Het is een kwestie van dingen anders waarderen en niet steeds meer van hetzelfde.
  Schiphol wordt letterlijk een luchtkasteel wat niet meer in verhouding staat tot dit kleine kikkerlandje.

 2. Ik heb inderdaad veel profijt van schiphol zowel zakelijk als prive ik heb ook geen last van de herrie daar heb ik mee leren leven.
  Maar om dan te stellen dat je niet mag klagen omdat wij er profijt van hebben slaat nergens op
  We gaan tegen de inwoners van Groningen toch ook niet zeggen dat ze niet moeten klagen omdat ze op gas stoken.

  Schiphol kan en moet je niet tegen willen houden in groei maar je kan de leefomgeving wel veel meer verbeteren door minder woningbouw , meer groen

 3. Als Schiphol de milieugrenzen dreigt te bereiken, dan worden de grenzen opgerekt. Pieter Winsemius heeft er een nieuw woord voor bedacht; Schiphollen.

 4. En omdat ik behalve inwoner ook ondernemer ben, die profijt heeft van Schiphol, zou ik geen mening mogen hebben? Fraaie benadering!! Ben gelukkig niet afhankelijk van Schiphol, maar het is wel degelijk een substantieel onderdeel van mijn verdienmodel, en daar schaam ik mij niet voor! Ben benieuwd hoeveel klagers er principieel niet vliegen voor bv de vakantie…..

 5. Helaas?
  Moeten wij als mensen, in ons leef- en werkomgeving, ondergeschikt worden gemaakt, aan de ongebreidelde groei van de economie en met name in dit geval van Schiphol?
  Hoelang accepteren we nog met z;n allen, dat het schijnbaar almachtige economische belang en zijn uitvoerders ervan, het menselijke belang naar de verdoemenis helpt.
  Wat zijn we als mensen met elkaar waard, als we onze welvaart enkel en alleen uitdrukken in materie? Niks!

 6. Economisch belang gaat voor leefbaarheid. Helaas. Helaas ook dat de groei van Schiphol ten koste van de leefbaarheid en gezonheid van omwonenden gaat. Daar mag je wel degelijk over klagen. Als het niet voor jezelf is, dan wel voor de generaties na ons.

  Beste redactie; waar zijn deze foto’s gemaakt? Niet in Aalsmeer in ieder geval…..

 7. Patrick Liplaa is c.e.o. bij Cargo Trans Internationaal Sneltransport… én dus afhankelijk van Schiphol.

 8. Mooie vergelijking met de inwoners van Groningen. Zijn die dan verplicht om daar te wonen? Gelukkig wordt er naar hun geluisterd Ze worden eindelijk gecompenseerd .Wij hebben ook materiele en geestelijke schade. Moeten wij dan alles maar goed vinden .In 1950 3 miljoen nu meer dan 60 miljoen passagiers Op naar 100 miljoen? Moeten wij dan maar weg gaan en ons verlies nemen. Stel dat al die duizenden mensen die ernstige hinder ondervinden van Schiphol weg zouden gaan. Hoe zou het dan met de economie van Aalsmeer gaan.
  goed dat de gemeente iets voor ons gaat doen. h de vries

 9. Wordt het niet eens tijd dat:

  Aalsmeer niet vergeet dat zij heel veel te danken heeft aan de Luchthaven Schiphol.
  Aalsmeer niet vergeet om haar hand in eigen boezem te steken.
  Aalsmeer dan maar eens stopt om alles maar proberen vol te bouwen om dan daarna te te gaan zeuren over overlast.
  Aalsmeer zich gaat realiseren dat dit gewoon het resultaat is van de algemene motorisering.
  Aalsmeer zich ook sterk heeft gemaakt voor het doven van de verlichting in de kassen, welke kassen dan…..ook daar is ondertussen niet veel meer van over.
  Aalsmeer zich bedenkt dat omringende luchthavens echt klaar staan om de gewraakte vrachtvluchten te ontvangen.
  Aalsmeer nooit meer de rust zal krijgen die het 100 jaar geleden kende.
  Iedereen zich bedenkt dat in Aalsmeer/Kudelstaart wonen geen verplichting is, en dat iedere stad/dorp/gehucht wel iets vervelends kent, je zal maar in de provincie Groningen wonen of zo, heerlijk rustig maar daar scheurt je woning weer in stukken.

  Lieve mede-Kudelstaarters/Aalsmeerders, dit gaat te ver. We kunnen niet meer met z’n allen leven van een leeg geviste Westeinder, of van die anderhalve aardbei die hier nog groeit om nog maar te zwijgen van het beetje kassenteelt……

  Een groet van een bewoner die wel heil ziet in een gestage groei van Schiphol met al haar nukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel