Straks vervolmaken 9 moderne huizen lint Hornweg

De komst van negen, dure, vrijstaande woningen aan het eind van de Hornweg maakt de lintbebouwing van de weg op een oogstrelende manier af. Dat is de visie van B&W, die wethouder Gertjan van der Hoeven vorige week dinsdag vol verve verdedigde in de raadscommissie Ruimte & Economie. “Is het gebied over tien jaar nog steeds interessant om doorheen te rijden? Ons oordeel is ja.”

Gezien hun reacties waren de tien raadsleden – twee per fractie zoals gebruikelijk bij de nieuwe raadscommissies – het geheel en al met de wethouder eens. En ook de omwonenden juichen het plan toe. “Ik durf best de bewering aan,” zei Van der Hoeven, “dat het plan op een redelijk breed draagvlak kan rekenen in de omgeving.”

Participatie
Bij de commissie lag op 7 april de startnotitie ter tafel van het woningbouwplan op het perceel Hornweg 317. Dat stuk grond ligt aan het eind van de Hornweg tegen de Palingstraat en het water achter de Karperstraat aan. Ten tijde van de bouwwerkzaamheden in Nieuw Oosteinde stonden er de bouwketen van Phanos. Phanos ging failliet, HSB Ontwikkeling uit Volendam nam de boedel over en ontwikkelde het bouwproject.  

Op een informatieavond eind januari zijn de omwonenden geïnformeerd over het plan. Ook konden ze een maand lang reageren op de voorlopige startnotitie. Hun ideeën zijn waar mogelijk in het plan verwerkt. “Participatie van omwonenden is heel belangrijk,” benadrukte de wethouder op de vergadering van de raadscommissie. 

Weer scheuren
De voornaamste zorgen van de buurtbewoners betreffen het bouwverkeer en het parkeren zodra de woningen er liggen. Ook de raadsleden wezen daar expliciet op.

Inspreekster en Hornweg-bewoonster Bep Korsse zei te vrezen dat er, net als bij Nieuw Oosteinde, “weer allemaal scheuren in de huizen” ontstaan door langsrijdend bouwverkeer. Wat haar betreft mocht de gemeente het verdwenen verbindingsstuk met de Legmeerdijk weer in ere herstellen.

Aparte bouwweg
Dat is vanwege de provinciale belangen (de Legmeerdijk is een provinciale weg) geen haalbare kaart, hielp Van der Hoeven haar uit de droom. Maar hij kwam wel met een alternatief. “We zetten in op een bouwweg die rechtstreeks wordt aangesloten op de Legmeerdijk.” Hij beloofde er “alles” aan te doen om overlast voor de omwonenden te voorkomen. 

Parkeerperikelen in de toekomst verwachtte hij niet. “Dat zal meevallen.” De parkeervoorzieningen op eigen terrein zullen soelaas bieden. Er komen geen parkeervakken op de Hornweg. “Het f ietspad blijft en de bomen blijven,” zei hij verder.

Geen dictaat
De wethouder wees erop dat het bouwplan licht afwijkt van het lintenbeleid dat de gemeente voert. “Het is een bijzondere, waardevolle invulling van het lint van de Hornweg. De woningen zijn met hun redelijk moderne vormgeving anders dan we in Aalsmeer gewend zijn.”

Volgens hem moet het lintenbeleid niet “als dictaat” gezien worden. Want met een steriele, eenvormige invulling van de linten zou het een “verdraaid saaie” boel worden. Van belang is dat het lint van de Hornweg “diversiteit” kent en een “eenheid” blijft. Dat is in zijn ogen bij dit plan het geval. “Het is een nieuw stuk lint met een eigen identiteit.”

Besluit raad
Op de vergadering volgende week donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over de startnotitie. Als dat positief uitvalt – wat na vorige week dinsdag aannemelijk is – dan wordt er een bestemmingsplan opgesteld. Ook daarover doet de raad zijn zegje, naar verwachting in november. Vervolgens, en als de lichten op groen staan, kan de gemeente in januari volgend jaar de omgevingsvergunning verlenen.

Op dit moment wordt het huis op het perceel op anti-kraak-basis bewoond. Het zal gesloopt worden om de komst van de nieuwbouw mogelijk te maken.

Beelden: artist impressions van het bouwplan; (boven) de Hornweg is ingetekend onder de huizen, erachter ligt de sloot aan de Karperstraat (bron: gemeente); (onder) huidige woning Hornweg 317 (foto: Google Maps)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel