Stevige lobby nodig voor groter aandeel compensatiepot Schiphol

“Wij als Schiphol beseffen dat dit een extreem jaar is geweest voor Aalsmeer. De eerste drie maanden was er continu wind uit het zuiden, wat zorgde voor starts richting zuiden. Daarna was er groot onderhoud aan de Polderbaan en vervolgens is de Kaagbaan twee periodes buiten gebruik geweest. Ik hoop niet dat zoiets weer gebeurt.”

Dat waren de troostende woorden van Martijn van der Meer, manager stakeholder strategy & development van Schiphol, op het rondetafelgesprek van de gemeenteraad afgelopen donderdag. Het was zijn enige troost die avond.

Volgens de regels
Verder kon Van der Meer zich simpel staande houden achter allerlei cijfers en ingewikkelde gegevens die voor de leek, en zelfs de meer ingevoerde belangstellende, nauwelijks grijpbaar zijn. Wat hij telkens beweerde: Schiphol houdt zich keurig aan de regels.

De lusten en, vooral, de lasten van Schiphol waren in de raadzaal vijf kwartier lang onderwerp van gesprek tussen tien raadsleden (twee van elke fractie), Van der Meer, directeur Joost Wagemakers van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en Arthur Broekema en Jan Griese, die als bewonersvertegenwoordigers in Schiphol-platforms zitten.

Bijna elke dag
Wethouder Tom Verlaan (CDA) van Schiphol-aangelegenheden mocht kort uitleggen wat hij sinds zijn aantreden in mei zoal gedaan heeft met het zware dossier. “Bijna elke dag” is hij ermee in de weer. Aalsmeer heeft veel baat bij Schiphol, maar ondervindt er ook de nodige nadelige effecten van, zoals geluidshinder. “Die is voor iedereen in Aalsmeer merkbaar, sommigen houdt het bijna dagelijks bezig,” zei hij.

“De gemeentelijke inzet is een evenwicht te zoeken tussen de lusten en lasten.” Belangrijke hinderpaal is volgens de wethouder het aloude Luchthavenindelingsbesluit (LIB), dat de gemeente veel ruimtelijke beperkingen oplegt vanwege veiligheid en vliegherrie.

Ageren en lobbyen
Als het vervolg, het voorgenomen LIB2, werkelijkheid gaat worden, is Aalsmeer nog verder van huis. “Heel Aalsmeer krijgt dan te maken met enorme beperkingen in het bouwen en de leefbaarheid komt onder heel grote druk,” stelde Verlaan. “Het is belangrijk dat we daar tegen gaan ageren en lobbyen.”

Wat hem betreft valt er evenmin te praten over het oprekken van de afgesproken 510.000 vliegbewegingen per jaar in 2020. “Dat is voor ons een meer dan hard gegeven. Daar mag niet aan getornd worden.” De wethouder beloofde “heel kritisch te volgen of afspraken concreet worden nagekomen”.

Vroegere politiek nalatig
“Het CDA heeft in het hele dossier een slechte naam,” plaatste Griese daarbij als kanttekening. “Laten we hopen dat u een objectief beleid voert en opkomt voor dit zeer zwaar getroffen gebied.” Volgens hem was de “vroegere politiek in Aalsmeer nalatig” geweest.

De keerzijde van vlieghinder is compensatie. In de vorm van (financiële) genoegdoening wordt het leed bij individuele schrijnende gevallen en in hele gebieden enigszins verzacht. Daarvoor is de bovengenoemde SLS, die “onafhankelijk” is, opgericht. Doel, zo legde Wagemakers uit, is “het bevorderen van de kwaliteit van de woon-, werk-  en leefomgeving” in de regio.

18 adressen
Uit de eerste pot van € 30 miljoen is onder meer het vastzetten van dakpannen op Aalsmeerse daken bekostigd. Dat is gebeurd bij 180 koop- en 140 huurwoningen. “Dat vortex-programma is gereed. Het heeft 800.000 tot een miljoen euro gekost.”

Wagemakers gaf aan dat de SLS in Aalsmeer werk maakt van “18 adressen”, waarvan 9 aan de Oosteinderweg. “Die worden geïsoleerd,” meldde hij.

Positiveringsprojecten
Naar vijf gebiedsgerichte projecten (de SLS-directeur sprak liever van “positiveringsprojecten”) gaan de grote bedragen, miljoenen. Een ervan is de Sloop- of Groenzone onder de Aalsmeerbaan, tussen Oosteinderweg en de Ringvaart.

“Vanwege een mislukte grondaankoop is het project door de gemeente opnieuw gedefinieerd, in overleg met SLS,” aldus Wagemakers. “Het gewijzigde project voldoet misschien nog beter aan de doelstelling: verbetering van de leefkwaliteit in Aalsmeer.”

Meer naar Aalsmeer
Er is door Schiphol, de rijksoverheid en de provincie Noord-Holland een tweede pot met € 30 miljoen toegezegd. Dat bracht CDA-raadslid Dirk van Willegen tot een opmerking: “Het zit overal tussen de oren dat Aalsmeer een hoop last heeft. Krijgen we nu méér van die 30 miljoen?”

“Ik zou me kunnen voorstellen dat het logisch is dat het gebied waar de meeste vliegtuigen overheen komen het meest gecompenseerd wordt,” reageerde Wagemakers wollig. “Kan Aalsmeer dat ook beïnvloeden?” vroeg Van Willegen door.

De SLS-directeur had ditmaal zijn antwoord onmiddellijk klaar. “Ja!” stelde hij. “Laten de verantwoordelijke instanties zich melden bij de Alderstafel. Dáár wordt het besloten.” Wethouder Verlaan haakte er gretig op in. “Zaken doen voor Aalsmeer is een van onze speerpunten.”

Interpretatieverschillen
Er vloog veel heen en weer in de Schiphol-discussie vorige week. Veel bleef in de lucht hangen, veel was nog onduidelijk, niemand snapte het complete verhaal. De conclusie van rondetafelvoorzitter Ronald Fransen (PACT) lag dan ook voor de hand: “De interpretatie van over Schiphol gemaakte afspraken, daar bestaat discussie over!”

Onbeantwoord bleven sommige vragen ook. Zoals van fractieassistent Jason Pijnaker (VVD), die vroeg of er rapporten bekend zijn over gezondheidsklachten vanwege het vliegverkeer. Bewoner Griese had wel een reactie paraat. “Dat is in kaart gebracht, maar de rapporten liggen in de onderste la. De GGD, bang dat het geld kost, doet er niks mee.”

Voor de fun
Pijnaker wilde ook weten wat er gedaan wordt met de gegevens over geluidsoverlast die de (Nomos-)meetpunten registreren. Schiphol-manager Van der Meer wist het. “Die zijn om iedere bewoner inzicht te geven in wat men ervaart aan geluidsoverlast. Puur voor de informatieverschaffing.”

“Alleen voor de fun dus,” vertaalde Fransen het gedeelde gevoel van teleurstelling in de raadzaal.

(Foto's archief AV)

3 reacties

  1. Gaarne verwijs ik naar het rapport “Evaluatie Schipholbeleid” opgesteld door NovioConsult Van Spaendonck, januari 2006. Met name hoofdstuk 4.3.

  2. Gaarne verwijs ik de heer Griese naar een artikel in Trouw van 22-08-03, nog te vinden op Google, onder het kopje “WE ZIJN BELAZERD DOOR DEN HAAG”, geschreven door Vincent Dekker. Aalsmeer is nooit anders dan met SCHIPHOL bezig, maar O O DEN HAAG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin