Sneller internet Uiterweg lijkt stap dichterbij

Door: Klaas Leegwater. De kans dat bewoners aan de Uiterweg in de nabije toekomst gebruik kunnen maken van sneller internet lijkt te zijn vergroot. Vorige week werd een motie van D66 en VVD aangenomen waardoor de aanleg van een mantelbuis voor glasvezel over de gehele Uiterweg waarschijnlijk wordt meegenomen in de eerste fase van de wegreconstructie, mogelijk al in 2023.  Beleidsambtenaren zien nog wel een paar belangrijke obstakels opdoemen. Bij de PvdA roept de motie een gevoel op van ‘cliëntelisme’, ook wel politieke klantenbinding genoemd.

Het is al jaren een doorn in het oog van bewoners en bedrijven aan de drie kilometer lange doodlopende Uiterweg. Naast plaatselijke overstromingen bij hevige regenval, een te smalle stoep en hard rijdend verkeer is een matige internetverbinding een grote ergernis. Ondernemers zeggen omzet mis te lopen of klanten kwijt te raken door de trage verbinding, thuiswerkers en scholieren worden belemmerd in het uitvoeren van opdrachten via internet. 

Recreatiepark Aalsmeer

Vervuilde grond
“We zitten in 2020 en je wilt gewoon snel internet,” vertelde Erik Verbeek van Recreatiepark Aalsmeer twee jaar geleden tegen NH-Nieuws. Voor Verbeek en andere bewoners was het lang trekken aan een dood paard. Vanwege vervuilde grond op de Uiterweg is de aanleg van een glasvezelkabel een zeer kostbare zaak waar geen provider zijn vingers aan wil branden. De panelen zijn echter aan het verschuiven, de gemeente Aalsmeer toont zich bereid de helpende hand (facilitair) toe te steken. 

Motie D66
Onlangs presenteerde de gemeente het Meerjarenprojectplan Buitenruimte (MPP), onderdeel daarvan is de reconstructie in fases van de Uiterweg. Daarbij is opgenomen de aanleg van een mantelbuis voor allerlei soorten kabels, waaronder glasvezel. De laatste fase van de reconstructie is echter pas voorzien tegen 2030. D66 diende daarom vorige week samen met de VVD een motie in om al in de eerste fase van de reconstructie (vermoedelijk in 2023) de mantelbuis over de gehele lengte van de Uiterweg te laten aanleggen.

“We moeten met name de ondernemers aan de Uiterweg een kortetermijnperspectief bieden over de aanleg van glasvezel in plaats van opnieuw uitstel en onzekerheid met een vooralsnog onduidelijke einddatum,” stelt D66. De begrote kosten voor de aanleg van de mantelbuis in verschillende fases tot 2030 was 500.000 euro, aanleg in de eerste fase over de gehele lengte van de weg betekent een verhoging van ongeveer 200.000 euro. 

Extra kosten geborgd
Portefeuillehouder Robert van Rijn steunde in zijn reactie de motie van D66 en VVD. “Ik begrijp heel goed dat de raad aandacht vraagt voor dit vraagstuk.” De meerkosten kunnen volgens Van Rijn gedragen worden binnen het totaalbudget van het Meerjarenprojectplan. “Eventuele aanvullende investeringen in project Uiterweg zijn dus geborgd.” De motie werd even later aangenomen door de raad, alleen PvdA en GroenLinks stemden tegen.

Belediging richting raad
Jelle Buisma van de PvdA meent dat de gemeente met het faciliteren van een mantelbuis op de stoel van de ondernemer gaat zitten. “Deze motie levert ons een zeker ongemak op, het voelt naar cliëntelisme.” D66-leider Sybrand de Vries, bewoner van de Uiterweg, laat desgevraagd weten de opmerking van Buisma “volstrekt ongepast” en “tendentieus” te vinden. “Ik  vond het beneden mijn waardigheid om er op dat moment op in te gaan. Gezien de timing, zo kort na de verkiezingen, een belediging richting de gehele raad.”

Ambtenaren zien hindernissen
Overigens is het, ondanks de aangenomen motie, nog maar de vraag of de aanleg van een mantelbuis over de gehele lengte van de Uiterweg  daadwerkelijk in de eerste fase van de reconstructie kan worden meegenomen. Op vragen van raadsleden in juni over dit onderwerp is in de antwoorden van het college, samengesteld door beleidsambtenaren, grote twijfel te lezen over deze mogelijkheid. 

‘Dat lukt alleen als er eind van de Uiterweg een ontsluiting komt in de vorm van een wel of niet tijdelijke brug of een autopontje. Dit vanwege een groot aantal boringen en sleuven waardoor de Uiterweg per keer drie dagen moet worden afgesloten,’ zo staat vermeld. Verder is te lezen dat een tijdelijke brug ‘heel veel voeten in de aarde heeft‘ en realisatie van een vaste brug minimaal langer dan zes jaar zal duren. ‘Eigenlijk is het enige bruikbare alternatief de huur van een autopontje, daar kunnen dan maximaal een paar auto’s gebruik van maken.’ 

Masterplan
Opmerkelijk was dat tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van de motie niemand van de raadsleden refereerde aan de antwoorden van het college in juni. Ook wethouder Van Rijn ging niet in op de eerdere visie van zijn ambtenaren. Wel zei Van Rijn dat na de zomer een uitgebreide informatieavond (Masterplan Uiterweg) voor de raad zal plaatsvinden waarbij de verschillende scenario’s en accenten van de reconstructie worden besproken. De consequenties voor het verkeer tijdens werkzaamheden komen dan ook aan de orde.

Aanbieders glasvezel
Sybrand de Vries van D66 is vanzelfsprekend tevreden dat de motie is aangenomen. “De motie is bedoeld als richtinggevend en maakt dat het college, wanneer het de motie uiteindelijk niet weet uit te voeren, in ieder geval uitdrukkelijk goede redenen moet geven waarom dat niet mogelijk is.” Het raadslid zegt dat aanbieders al informeel kenbaar hebben gemaakt belangstelling te hebben voor de aanleg van glasvezel op de Uiterweg zodra het vraagstuk van vervuilde grond is verdwenen.

Eerste levensbehoefte
Erik Verbeek van Recreatiepark Aalsmeer hoopt dat er geen nieuwe beren op de weg opdoemen die de spoedige komst van snel internet in de weg staan. “Zo traag de verbinding nu is voor bewoners, bedrijven en watersporters/recreanten is het een drama. Goed en snel internet is tegenwoordig een eerste levensbehoefte, ook economisch gezien.” 

 Foto’s archief AV/Arjen Vos 

 

2 reacties

 1. Al diverse malen de gemeente op haar verantwoordelijkheden gewezen. In 2012-2013 is de mantelbuis tbv Internet al in de Uiterweg gelegd door CIF (ik dacht tot nr 236). Toe was het geld op en konden dus alle Uiterweggers fluiten naar een goede en snelle dataverbinding.

  Een beetje snelheid is nog te krijgen via de kabel van CAIW, maar daar wordt ook niet meer in geïnvesteerd en matig onderhoud op gepleegd wat leidt to veel verstoringen.

  Het beste alternatief is op dit moment KPN icm een Buitengebied modem. Dan bereik je nog een snelheid van 30-80 Mb/s

  Maar goed, blij dat er beweging in zit (mag ook wel na 9 jaar).

  Alternatief is 5G op de 3.5 GHz-band volledig uitrollen.
  De laatste datum dat de 3,5 GHz band kan worden vrijgegeven door onze geheime diensten is 1-1-2024.
  In theorie kun je er een downloadsnelheid van 4,2 gigabit per seconde (Gbps) mee halen. In de praktijk zal het eerder uitkomen op 1 Gbps.

  Wellicht handig dit ook in de planning mee te nemen.

 2. Bewoners van de Uiterweg worden naar mijn mening al jarenlang tekort gedaan door de gemeente Aalsmeer waar het de behoorlijke aanleg betreft van glasvezelkabel voor de ontvangst van goed en snel internet.
  Want: al in mei 2013 is in opdracht van de gemeente Aalsmeer door De Mar Lopik B.V. een stevige waterdichte mantelpijp gelegd in de grasberm van de Bilderdammerweg pal tegenover de voorgevel van ons woonhuis De boring die in de grond onder het slootwater doorgaat, komt weer naar boven vlak bij de voorgevel van ons woonhuis Geerland 3. In de mantelpijp heeft men de glasvezelkabel voor TV-ontvangst doorgetrokken en in ons woonhuis aangesloten.
  DEMar heeft de werkzaamheden destijds perfect uitgevoerd en mij daarvoor geen kosten in rekening gebracht. Aannemelijk is dat de gemeente de kosten heeft betaald.
  De zorg die de gemeente destijds aan mijn internetaansluiting heeft besteed maakt dat dezelfde zorg behoort te worden besteed aan de internetaansluitingen bij alle bewoners van de Uiterweg. Zij hebben immers ook sinds mei 2013 recht op een daadwerkelijke en behoorlijke aansluiting van glasvezelkabel waardoor een goede TV-ontvangst gegarandeerd is. Dit is nog steeds niet is gebeurd. Onbegrijpelijk.
  Conclusie: deze achterstand direct wegwerken en zorgen dat alle bewoners van de Uiterweg met spoed behoorlijke TV-ontvangst krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin