Slopende agenda: raad maakt ’t zich straks weer moeilijk

Groenvisie Aalsmeer. Nieuw plan voor kopeinden Vrouwentroost. Beleidsplan WMO. Beleidsplan Jeugdhulp. Nieuwe uitgangspunten Zuiderkerkplan. Woningbouw Helling 49 op plek jachthaven. Bedrijfswoning busbedrijf Met. Behandeling klaagschriften. Overstap naar Amsterdamse ombudsman. Ziedaar het lijstje onderwerpen dat de gemeenteraadsleden vanavond te verstouwen krijgen.

En het is niet eens volledig. Want er wordt begonnen met een door zowel PACT als VVD aangevraagd interpellatiedebat over de verhuizing van de weekmarkt naar het Praamplein. Dat zou op de vorige vergadering 11 september gehouden worden, maar werd uitgesteld. Er waren twee redenen voor uitstel, meldde VVD-fractievoorzitter Robert van Rijn toen, net na middernacht.

“Er is een rationele reden: het is laat. En er gebeuren dingen buiten de orde die gierend uit de hand lopen,” zei hij geagiteerd. Daarmee doelde hij vooral op onverkwikkelijkheden tussen raadsleden rond een door het CDA (met AB) ingediende motie van afkeuring, gericht op het gedrag van de HAC-fractie (klik hier voor artikel).

Motie van afkeuring
Vanavond staat die motie van afkeuring trouwens opnieuw op de agenda, als allerlaatste punt. Dat zal ergens in de kleine uurtjes worden… Op 11 september staakten de stemmen met 11 tegen 11, zodat de motie nogmaals in stemming komt. De coalitie van CDA en AB was voor, de oppositie van VVD, PACT en HAC tegen.

Wanneer de voltallige raad aanwezig is, wordt de motie in principe aangenomen. Vorige keer ontbrak namelijk René Martijn (AB). Het is evenwel zeker niet uitgesloten dat initiatiefnemer Robbert-Jan van Duijn, die CDA-fractievoorzitter is, de motie alsnog terughaalt.

Jobkenorm
Verder neemt de gemeenteraad een besluit over de opruimplicht voor hondenpoep, uitgezonderd mensen met een handicap. Bovendien komt HAC met een motie over de zogenoemde Jobkenorm, naar analogie van de befaamde Balkenendenorm.

HAC verzoekt daarin B&W om de instelling van de Jobkenorm: een uurtarief van € 75 per uur voor het inhuren van externe diensten. “HAC stoort zich aan de hoge uurlonen in offertes,” meldt de kleinste raadsfractie in een persbericht.

Ook wil HAC proberen een interpellatiedebat op de agenda van vanavond te krijgen over een in juni aangenomen motie over het communiceren door de gemeente over aanbestedingen. De fractie is van mening dat B&W de motie “niet correct” uitvoert.

Zes luxe woningen
Voor de meeste onderwerpen is een kwartier gereserveerd. Of dat in de praktijk voldoende is, valt te bezien. Wel zijn vorige week donderdag enkele onderwerpen al voorbesproken op het rondetafelgesprek van de gemeenteraad, waarop burgers en bedrijven mogen meepraten. Dat was het geval met de Zuiderkerk, Vrouwentroost en Helling 49.

Net als bij de Zuiderkerk en Vrouwentroost kwam het tot pittige discussies bij de voorgenomen nieuwbouw op de locatie van de voormalige scheepswerf Van Dam. Daar wil ZO-AL Projectontwikkeling aan de Ringvaart zes (aanvankelijk acht) luxe appartementen met botenhuizen neerzetten, in drie gebouwen met twee verdiepingen. Het is een project dat “het mooie van het centrum van Aalsmeer behoudt”, zo lichtte projectontwikkelaar Wim Alderden toe.

Uitgebreid gecommuniceerd
Op een vraag van Danny Tol (AB) of er een derde verdieping op komt, reageerde Alderden dat dat “geen verdieping” wordt, maar “een kantoorplekje” of ruimte voor “een terrasje”.

Dirk van der Zwaag (VVD) vroeg zich af of de communicatie met omwonenden van de Helling “zorgvuldig” geweest is en of ze “hun vragen kwijt konden in het proces”. Ja, er is “uitgebreid met ze gesproken”, stelde Alderden. Gevolg was onder meer dat er van de sloot aan de Helling geen drie, zoals eerst de bedoeling was, maar twee meter afgaat.

Sloot te smal
Op het rondetafelgesprek discussieerden drie bewoners mee. “Het is geen verkeerd plan,” erkende J. van de Polder, “maar wat me tegenstaat is het smalle water.” De grens van de nieuwbouw schuift volgens hem “steeds een stukje de verkeerde kant op”. Remko van Nes was dat met hem eens. Probleem voor Van Nes was ook dat het “geen klein project” is zoals de projectontwikkelaar beweert, maar een “behoorlijk groot”.

Bezwaar van G. Kluinhaar was dat gemeente en projectontwikkelaar “doen alsof het al rond is”. Daarnaast vond de Hellingbewoner dat het erop lijkt dat die beide partijen onder één hoedje spelen. Alderden zag dat anders. De gemeente, in de wetenschap dat er zes jaar niks was gebeurd, is volgens hem blij dat er eindelijk een plan ligt. “Het is óók een mooi plan,” vond Alderden er zelf van.

Raad aan zet
Vanavond komen de raadsleden met hun commentaar. Bewoners kunnen niet meer inspreken.

De, openbare, raadsvergadering start om 20.00 uur. Iedereen is welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Op Radio Aalsmeer is de vergadering live te volgen.

● Klik hier voor de agenda en stukken van het zogenoemde oordeelvormende deel van de raadsvergadering en hier voor die van het besluitvormende deel
● Klik hier voor kort filmpje met impressie van nieuwbouw Helling

Foto's, illustratie, van boven naar beneden: de voormalige scheepswerf Van Dam aan de Helling; still uit Helling-filmpje van ENZO architectuur & interieur; discussie van Hellingbewoners en AB-raadsleden op rondetafelgesprek; projectontwikkelaar Wim Alderden in zijn toelichting bij het Helling-project tijdens datzelfde rondetafelgesprek. (foto's Arjen Vos)

2 reacties

  1. Kleine correctie van mijn kant: dhr. Fransen van PACT kwam nadat enkele agendapunten waren verschoven naar een andere datum, als enige op voor de mensen op de tribune. Hij stelde voor om de onderwerpen en agendapunten WEL te behandelen, waar de mensen op de tribune waren voor gekomen.
    Helaas, zijn vraag werd door de raad niet positief beantwoord.

  2. Ik volgde via Radio Aalsmeer de raadsvergadering gisteravond. Het is teleurstellend en bijna schandalig dat bepaalde onderwerpen, die wel op de agenda stonden, om elf uur zomaar voor de neus van het publiek werden afgevoerd naar de volgende vergaderavond van de raad. Je zal maar braaf zitten vanaf 20.00 uur op de tribune, voor jouw onderwerp. Kan het presidium of het college en of de raad, niet beter minder agendapunten op z’n avond behandelen. Dat komt de kwaliteit ten goede van het debat. Maar het belangrijkste is: op deze manier stoot je het publiek voor het hoofd en komt het nimmer terug. Ik weet dat politiek voeren niet makkelijk is, maar maak het u als politiek ook niet te moeilijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel