‘Samen op vliegreis naar fossielvrij Aalsmeer’

Eric Spaans en Willem Kikkert (beeld gemeente Aalsmeer)

Door: Klaas Leegwater. Aan het enthousiasme van Eric Spaans zal het zeker niet liggen. De vertegenwoordiger van adviesbureau KaapZ, ingehuurd door de gemeente om het proces naar de energietransitie te begeleiden, vertelde donderdag tijdens een presentatie voor commissieleden vol geestdrift hoe politici, burgers, en ondernemers kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling Aalsmeer fossielvrij te maken. Wethouder Willem Kikkert van Duurzaamheid keek glimlachend toe hoe Spaans de show stal, hij hoefde nauwelijks een extra toelichting te geven.

In lijn met het klimaatakkoord en klimaatdoelen om in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn in de energievoorziening werkt de gemeente aan de doelstelling Aalsmeer onafhankelijk te laten worden van fossiele brandstof. Belangrijke opgave daarbij is het energiegebruik te verminderen en het verduurzamen van de energie- en warmtevoorziening. De ambitie is in 2040 een besparing van 38 procent op energie, en 62 procent van het energiegebruik fossielvrij in te vullen door zon- en windenergie en import. In 2050 moet die verhouding 41-59 procent zijn.

Plan van Aanpak
Vorig jaar heeft de gemeenteraad het college gevraagd een Masterplan Energie (MPE) op te stellen, met de wens dit te ontwikkelen samen met de inbreng van inwoners en ondernemers. Op deze wijze moet een plan ontstaan waar de samenleving en de belangrijkste uitvoerende partijen achter zullen staan. In aanloop naar het MPE heeft adviesbureau KaapZ een ‘Plan van Aanpak’ opgesteld dat donderdagavond aan de gemeenteraad werd toegelicht.

Als eerste stap wordt een vliegwielgroep met belanghebbenden gevormd. Dit moet zorgen tot een breed draagvlak. In het gehele proces blijft de gemeenteraad de regie houden. Tijdens de presentatie van het ‘Plan van Aanpak’ kwamen de woorden ‘met elkaar’ regelmatig terug. “Met deze werkwijze zullen alle deelnemers aan de vliegwielgroep ervaren dat het echt over iets gaat dat we met elkaar hebben georganiseerd,” aldus Eric Spaans van KaapZ, “we gaan met elkaar de vliegreis aan.” Om er snel aan toe te voegen: “met duurzame kerosine.”

Energiearmoede
Het Plan van Aanpak heeft een doorlooptijd van maximaal twee jaar. CDA-commissielid Ankie Harte-Fokker vroeg zich af of die tijdsperiode niet knelt met het zo snel mogelijk aanpakken van de energiearmoede in Aalsmeer. “Want dat is iets van nu.” Wethouder Kikkert kon haar geruststellen: “Wat betreft energiearmoede zijn we nu al aan het kijken hoe we mensen financieel kunnen ontlasten. Daar gaan we natuurlijk niet nog jaren mee wachten.”

Betrek jeugd
Energiecoach en bestuurslid van Stichting Nieuw Aalsmeer Theo Bergonje plaatst desgevraagd een kritische noot bij het plan: “Zoals ik eerder al een keer had aangeven op een vergadering vind ik het jammer dat er min of meer een topdown aanpak wordt ingezet. Ik denk dat een dialoog met de mensen en bedrijven waar het om gaat erg belangrijk is. Hoe krijg je de mensen mee? De dialoog is essentieel.”

Bergonje, vorig jaar najaar klimaatburgemeester van Aalsmeer, zou tevens graag zien dat het idee van energietransitie ook wordt geplaatst in het kader van klimaatadaptatie en -klimaatverandering: “Samenhang in te maken keuzes.” En zegt Bergonje: “Ik mis in het plan hoe we de jeugd betrekken bij dit onderwerp via bijvoorbeeld educatie, want het gaat tenslotte om de toekomst. Daarin speelt de jeugd een grote rol.”

In juni neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van het ‘Plan van Aanpak’. 

Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarom is het essentieel dat zij over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Het kabinet trekt tot en met 2025 1,04 miljard euro uit om gemeenten en provincies hierbij te ondersteunen. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. (Bron: Rijksoverheid)

Plan van Aanpak Masterplan Energie Aalsmeer
www.nieuwaalsmeer.nl

Lees vorig bericht

Hoe kies je de juiste survival uitrusting?

Lees volgend bericht

Mensen met kleine beurs niet welkom in Aalsmeer


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *