Ronald Fransen: ‘Twee bovenbazen en twee minkukels in B&W’

De wethouders Jop Kluis (AB) en Tom Verlaan (CDA) moeten nog even wachten op loonsverhoging. Donderdagavond staakten de stemmen in de gemeenteraad, bij 11-11. Hun eigen fracties verklaarden zich akkoord met uitbreiding van de werktijd van de twee halftimers naar 80%, terwijl de oppositiefracties VVD, PACT en HAC tegen waren. De verhoging kost de lokale schatkist € 40.000.

Beide wethouders hadden de 'pech' dat een van de AB-raadsleden ontbrak. Zoals elk jaar als er op dat moment een raadsverdagering is, verkoos René Martijn de Feestweek Aalsmeer, waarvan hij voorzitter is, boven de raadzaal. Op de volgende raadsvergadering komt er een (hoofdelijke) herstemming, zonder debat. Dan wordt het 12 voor- en 11 tegenstanders, met Martijn aan de zijde van de coalitie.

Verfrissend
Het debat over de wethoudersuren was verfrissend. Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel daagde de fracties zelfs uit tot een tweede ronde, nadat duidelijk was geworden dat de coalitie en oppositie elk aan een andere kant van de streep stonden.

Zelf wenste Nobel, als boven de partijen staande voorzitter van de raad, geen politiek standpunt in te nemen. Wel wilde hij als lid van B&W en opsteller van het voorstel “meegeven van harte in te stemmen” met de urenuitbreiding tot 80%.

Harteloos
Het was Ronald Fransen van PACT die het debat het meeste kleur gaf. Hij sprak van “twee wethoudersbazen en twee wethoudersknechten” omdat de 'oude' wethouders fulltimers zijn en als zodanig betaald worden en de vorig jaar aangetreden nieuwelingen, die even hard werken, het met minder moeten stellen. Hij betitelde dat als “harteloos”.

Als je een team bent, stelde de PACT-fractievoorzitter, tel je de hele boel bij elkaar op en deel je dat bedrag keurig door vier. “Dat is solidariteit. Dan ben je gelijkwaardig. Nu heb je twee bovenbazen en twee minkukels,” zei hij met een, expliciet genoemde, verwijzing naar de strips van Ollie B. Bommel.

Opwaardering
Waarnemend CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen vond de kwalificaties van Fransen “niet passen in de raad”. Volgens hem verdienen de wethouders “de volle steun”. Dat “je ze opwaardeert” vond hij niet meer dan billijk, omdat ze “te veel” te doen hebben voor de halftijdsfunctie die ze hebben.

AB-fractievoorzitter Helma Persoon gaf aan dat Verlaan en Kluis als parttimers “fulltime-prestaties leveren” en dat de wethouders “wel degelijk als team werken”. Ze vond het dan ook “raar” dat Fransen het voorstel harteloos noemde.

Ze betreurde het dat de PACT'er “hetzelfde verhaal” afstak als bij de recente bespreking van de Lentenota, waarin het uitbreidingsvoorstel opgenomen was en die de raad uiteindelijk met 12-11 fiatteerde.

Eerste wapenfeit
De bijdrage van VVD-voorman Robert van Rijn bleef aanvankelijk beperkt tot een symbolisch zwijgen. “Voorzitter,…… dank u wel, dit was onze bijdrage.” Daarmee suggereerde de liberaal dat zijn fractie het voorstel niet zag zitten, wat eerder bij het Lentenota-debat al was gebleken.

Even later kon Van Rijn het niet laten te melden dat er komende tijd vier vergaderingen van de raad vervallen vanwege een gebrek aan onderwerpen. Dat vond hij vreemd als de wethouders blijkbaar zo hard werkten. Hij sprak smalend van hun “eerste wapenfeit” nu ze erop vooruit gaan.

Hogere werkdruk
Persoon voelde zich geroepen uit te leggen dat de politieke situatie sinds voorjaar 2014 was veranderd. Toen waren twee fulltime en twee halftime wethouders in de ogen van de coalitie afdoende. De werkdruk bleek echter hoger, onder meer doordat er “extra schriftelijke vragen en moties” waren.

Die opmerking kwam haar op een interruptie van Fransen te staan. “Een zwak argument,” meende deze. Want “de kwaliteit van de vragenbeantwoording laat te wensen over”.

Sympathieke kerels
Bram Heijstek van HAC had zich grotendeels afzijdig gehouden. Hij verwees slechts naar zijn stellingname bij de Lentenota waarbij hij zijn “ongenoegen” over de formatieuitbreiding had uitgesproken. Heijstek voegde er overigens aan toe Verlaan en Kluis “sympathieke kerels” te vinden.

“Een goed politiek debat,” complimenteerde Nobel de raadsleden toen alleen de stemming resteerde. “Al bent u niet meer naar elkaar toegekomen, u hebt gedaan waarvoor u door de burgers bent ingehuurd.”

Foto's van boven naar beneden: Ronald Fransen (PACT): 'Harteloos'; Dirk van Willegen (CDA): 'Volle steun'; Robert van Rijn (VVD): 'Eerste wapenfeit'; Helma Persoon (AB): 'Fulltime-prestaties'. (Foto's Arjen Vos)
 

Eén reactie

  1. TIRANNIE VAN DE MEERDERHEID – HERE WE GO AGAIN, ZO DOEN WE DAT NU EENMAAL – VOER VOOR ONDERZOEKER EENHOORN. In navolging van Plato en Aristoteles introduceerde rechtsfilosoof De Tocqueville het begrip ‘Tirannie van de meerderheid’ opnieuw: “Tirannie van de meerderheid is het opleggen van de wil van de meerderheid aan een minderheid. Bij het democratische meerderheidsbeginsel kunnen minderheden zo in de verdrukking komen, maar ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden door CONFORMISME en POLITIEKE CORRECTHEID. Dit kan vergeleken worden met de onderdrukking door tirannen en despoten.” Over het begrip democratie schreef De Tocqueville als volgt: “Er zijn mensen die beweren dat, met betrekking tot de zaken waar het belang in stelt, het volk nooit de grenzen van recht en redelijkheid zal overschrijden en dat men daarom zonder vrees de meerderheid die dat volk vertegenwoordigt, alle macht in handen kan geven. Niemand ontkent dat alleenheersers misbruik kunnen maken van de hun toevertrouwde macht. Hoe kan men dan staande houden dat een almachtige meerderheid dat niet zou doen? Veranderen mensen soms van aard wanneer ze zich een groep vormen? Ik hecht hier alleszins geen geloof aan en weiger het absolute beschikkingsrecht evenmin aan één man als aan meerdere te geven. Er is geen gezag op aarde, hoe respectabel op zich ook, dat ik zonder controle en zonder tegengewichten zijn gang zou laten gaan.” Als Eenhoorn deze casus ontleedt en zich realiseert dat andere dossiers vrijwel identiek verlopen zijn, kan hij deze week zijn bevindingen, liefst niet vertrouwelijk, nog publiceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel