Reactie PACT op begroting

Van PACT's fractievoorzitter Ronald Fransen ontving de redactie onderstaand epistel. Het is de reactie van de oppositiepartij naar aanleiding van de begroting die afgelopen donderdag behandeld werd. Vrijdag kon u op deze plek ook al de reactie van de VVD hierover lezen.
 
Voorzitter,
 
Voor ons ligt de begroting voor 2017. De kaders daarvoor zijn op democratische wijze vastgesteld tijdens de behandeling van de lentenota. Die nota is toen vastgesteld met een verhouding van 12 tegen 11. PACT heeft toen tegengestemd.
 
De reden voor die tegenstem was de volgende:
PACT Aalsmeer heeft moeite met de boekhoudkundige insteek van dit college van CDA en AB. Dit college voert het beleid uit wat de gemeente Amstelveen voorkauwt. Harmonisatie heet dat. Er is geen eigen beleid meer. Technisch gezien is de ambtelijke fusie geslaagd, emotioneel is deze totaal mislukt. Er is geen couleur-locale meer. De boekhouding regeert, hoe kan de ambtelijke molen zo efficiënt mogelijk draaien. Wat PACT Aalsmeer betreft gaat het over de vraag hoe de politiek inwoners en organisaties in Aalsmeer zo goed mogelijk kan dienen. Efficiency is dan een mooi en nuttig bijproduct, zeker niet de hoofdzaak. Toon meer lef.
 
In deze begroting gaan we de mislukte samenwerking deels repareren door het aanstellen van een evenementencoördinator en een accountmanager bedrijven. Extra kosten die de efficiëntie, die de reden was voor ambtelijke samenvoeging, weer teniet doen. Pennywise, poundfoolish heet dat.
 
Waar gaat het dan wel om in Aalsmeer, waarmee kan de politiek Aalsmeer dienen:
1.     Wonen
2.     Duurzaamheid
3.     Sociaal domein
4.     Economie en toerisme
5.     Schiphol
6.     Gezonde financiën zodat de lasten laag blijven
 
Wonen:
Scheefwonen (een te grote of een te kleine jas) pakt dit college van CDA en AB aan door vooral te bouwen voor het middensegment, net als Amstelveen. PACT gelooft hier voor Aalsmeer niet in. De oplossing is om te bouwen voor de onderkant van de markt. Gelukkig is er nu een begin van een start om alternatieve woonvormen te ontwikkelen. Oppassen daarbij dat tijdelijkheid niet de norm wordt. Duurzaamheid en tijdelijkheid verdragen elkaar slecht.
 
Duurzaamheid
Daar kunnen we wat dit college betreft kort over zijn. Daar doet dit college van CDA en AB niet aan. Geen ene moer. Niets, noppes nada. PACT daagt het college uit met een uitvoeringsnota te komen. Q3 zou die er toch zijn??
Waar zou de uitvoeringsnota over moeten gaan?
·      Energie-neutraal wonen
·      Levensloop bestendig bouwen
·      Voorbeeldfunctie van de gemeente met zelf 
·      Ondersteuning opzetten eigen energie-opwekking, individueel maar vooral coöperatief.
·      Permanente aandacht voor het binnenklimaat in scholen.
 
Sociaal domein:
Het beleidsterrein wat door PACT uitgevoerd had kunnen zijn. Liefst nog wat meer kleinschaligheid, meer menselijke maat maar ok, dit gaat goed. Heeft PACT dan geen wensen op dit gebied? Natuurlijk wel, hier komen ze:
·      Gemeente, maak de voedselbank door goede regelingen overbodig
·      Gemeente, zorg ervoor dat kinderen tot 18 jaar geen mantelzorg hoeven te verlenen ipv hier allen maar onderzoek naar te doen
·      Gemeente, voorkom zorg-mijden
·      Gemeente, voorkomen is beter dan genezen, investeer vooral in preventie. Gebruik breedtesport, cultuur, kleinschalige wijkteams inclusief wijkverpleging. Allemaal zaken die nu geld kosten maar die een fractie zijn van toekomstige uitgaven als je het nu niet doet
·      Gemeente, besteedt meer aandacht aan de verslavingszorg, te beginnen bij de jeugd. Denk aan Happy hour en het 24 uur open zijn van het casino. Wat hadden we daar ook al weer over afgesproken. Komen we later op terug.
 
Economie en toerisme
Op het gebied van economie en toerisme is dit college van CDA en AB compleet de weg kwijt. Nota’s op dit gebied missen simpelweg kwaliteit. Er is geen visie, er zijn geen concrete haalbare doelen geformuleerd, de analyse ontbrak compleet en er moet wel flink geld bij. Om wat te bereiken? Ons amendement hierover heeft het bij de lentenota niet gehaald.
 
Schiphol
PACT is zwaar teleurgesteld in de door B&W opgestelde zgn. Positionpaper. Deze nota is simpelweg een bouwlobby waarbij na een lofzang over de ruimtelijke economische kracht van Schiphol alleen ingezet wordt op extra afwegingsbevoegdheid van het college om uiteindelijk meer huizen te mogen bouwen.
 
Het advies van de omgevingsraad Schiphol vraagt om een reactie van Aalsmeer bijvoorbeeld in de vorm van een actieagenda Schiphol. Deze nota moet pleiten voor een betere verdeling van de lusten en de lasten van Schiphol. Die balans is nu volledig zoek.
 
De inzet van het kabinet is helder: versterken concurrentiepositie Schiphol, koste wat het kost. PACT wil, net als de luchtvaartsector, de randen van dit akkoord opzoeken en duidelijke afspraken maken over de 50/50 verdeling van de milieuwinst.
 
PACT is van mening dat de milieuwinst vooral ten gunste moet komen van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan (de nachtvluchten) en daardoor voor de inwoners van Aalsmeer.
In de actieagenda wil PACT ook dat  de gevolgen van (ultra) fijnstof en andere luchtvervuiling wordt meegenomen.
 
Kortom PACT verwacht van het college een Actie agenda Schiphol als antwoord op die van het rijk. Deze was tijdens de behandeling van de lentenota toegezegd voor het derde kwartaal. We hebben echter nog niets gezien. U zou bijvoorbeeld kunnen starten met een inspraaknotitie voor het LIB die nu ter inzage ligt.
 
Gezonde financiën
Tijdens de lentenota behandeling heeft PACT gepleit voor het meerjarig sluitend maken van de begroting. Iets wat toen CDA, AB en HAC niet nodig vonden. Ook het college raadde dit amendement toen af. Gelukkig is het college tot inkeer gekomen en ligt er nu een sluitende meerjarenbegroting. Gelukkig dat er nu wel een sluitende meerjarenbegroting ligt. Daar kan PACT vertrouwen in hebben.
 
Samengevat:
PACT Aalsmeer was niet enthousiast over de lentenota. Deze is echter wel democratisch vastgesteld en dat is dan vervolgens uitgangspunt voor de beoordeling of deze begroting goed is opgesteld. PACT heeft het hier moeilijk mee. De begroting is inhoudelijk niet de onze, maar is wel een goede vertaling van datgene wat in de lentenota is vastgesteld. En die vraag ligt ons nu voor.
Die vraag kunnen wij met ja beantwoorden. Wij zullen dus voor de begroting stemmen
 
Tot slot
Hoe kijkt PACT aan tegen de bestuurscultuur en de vorderingen die we daarin maken. Wij kunnen onszelf en dus elkaar een compliment geven. Waar baseren we dat op? Deels op gevoel, het gaat gewoon wel lekker zo, deels gebaseerd op cijfers. Ik noem er een paar: in 2015 zijn er in het totaal 71 moties en amendementen ingediend. 51% Daarvan heeft het gehaald. PACT had in dat jaar 21 moties en amendementen ingediend en daarvan haalde slechts 42% het. Dit jaar zijn er tot nu toe 41 moties en amendementen ingediend waarvan 61% het gehaald heeft. Een flinke verbetering dus. PACT heef dit jaar 14 moties en amendementen geproduceerd. Daarvan haalde 57% het. PACT is daarmee op dit gebied koploper. Best trots op. Blij met onszelf maar zeker ook met elkaar.
 
Dank voor uw aandacht

3 reacties

 1. Even een reactie?!

  Communicatie is een leerstof/studie
  Reactie op artikel van Ronald Fransen.
  De zender moet er zorg voor dragen dat zijn boodschappen zo duidelijk mogelijk zijn en geen misverstanden oproepen!!
  Dat geldt niet alleen voor de politiek maar voor ieder burger.
  Hopende dat iedereen hier iets van opsteekt.
  Succes.
  GR Jacques,

 2. Mooi gezegd, Ronald, alleen mis ik nog de zo broodnodige communicatie met de Aalsmeerse burger. Op dit punt gaat het helemaal fout of zie ik het verkeerd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin