RBV vraagt twee euro per inwoner in strijd tegen vlieglawaai

Door: Klaas Leegwater. “Vorige keer ging u met lege handen naar huis, wat zou u ervan vinden als de beslissing van de raad opnieuw negatief is?” De vraag van PvdA’er Jelle Buisma aan Jan Boomhouwer was een inkoppertje. “Dat kan niet waar zijn. Ik schetste u eerder deze avond het leed en verdriet van mensen in Aalsmeer over hinder en slaapverstoring van vliegtuiglawaai. Als de zwaarst getroffen gemeente dan zegt ‘joh…zoeken jullie het lekker zelf uit’…nee daar kan het niet op uitdraaien.”

Boomhouwer, bewoner van de Oosteinderweg en al jaren strijdend tegen vliegtuiglawaai, was vorige week tijdens een commissievergadering inspreker om wederom te pleiten voor financiële ondersteuning van stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), opgericht in 2020 door verschillende bewonersgroepen in de regio met als doel te pleiten voor leefbaarheid onder de vliegroutes. Boomhouwer is een van de initiatiefnemers. 

Dagvaarding
Deze zomer diende RBV bij de rechtbank een dagvaarding in tegen minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, met de eis een einde te maken ‘aan ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door vliegverkeer op Schiphol‘. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 200.000 omwonenden rond de luchthaven dagelijks ernstige hinder ondervinden van vliegtuiglawaai, 23.000 in hun slaap. Ongeveer 1,5 miljoen omwonenden ondergaan meer vliegtuiglawaai dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toelaatbaar vindt.

In juni besloot het kabinet vanaf eind 2023 het aantal vliegtuigbewegingen rond Schiphol terug te brengen van 500.000 naar 440.000 per jaar. “Maar dat gaat ons niet helpen,” hield Boomhouwer de commissieleden voor. “Dit aantal is vastgesteld met het oog op het economische belang van schiphol, niet op de WHO-richtlijnen. Gezondheid speelt dus geen rol.” Stichting RBV wil zijn gelijk halen bij de rechter, “in dit land geldt dat je beschermd wordt door het burgerlijk wetboek en de mensenrechtenverdragen.”

3000 Donateurs
RBV heeft tot nu toe 161.000 euro aan kosten gemaakt, hoofdzakelijk juridische. Volgens Boomhouwer heeft de Aalsmeerse gemeenschap 110.000 euro gedoneerd. “Het draagvlak is dus groot in Aalsmeer. Tienduizend inwoners hebben last van ernstige hinder, ze zijn het spuugzat. Ze geloven in deze rechtszaak.” VVD’er Van der Zwaag wilde weten hoeveel Aalsmeerders precies hebben bijgedragen aan de 110.000 euro. Boomhouwer: “We hebben 3000 donateurs, dik meer dan de helft is Aalsmeerder.”

Solidariteit
De inspreker verwees naar de 60 miljoen die minister Harbers kreeg als ondersteuning bij Schipholprocedures. “Mag je dan van de zwaarst gehinderde gemeente, en dat is Aalsmeer, vragen om solidariteit te demonstreren op een manier waarop de inwoners wat aan hebben?” Boomhouwer vraagt een bijdrage van 60.000 euro, omgerekend ongeveer twee euro per inwoner. “Als RBV vinden wij dat de gemeente Aalsmeer dit bedrag kan bijdragen, met uw hulp maken we een einde aan het vliegtuiglawaai.” 

Opnieuw motie GroenLinks
Het was de tweede keer dat Boomhouwer pleitte voor financiële steun in de procedure tegen Schiphol. In 2020 strandde een motie van GroenLinks voor een financiële bijdrage door een blokkade van CDA en VVD. Over twee weken zal GroenLinks opnieuw een motie aankondigen voor financiële ondersteuning van RBV, half december wordt de motie dan tijdens een raadsvergaderng in stemming gebracht. Na de verkiezingen van maart hebben CDA en VVD geen meerderheid meer in de gemeenteraad. 

In de dagvaarding die is ingediend tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt RBV dat de Staat onrechtmatig handelt en het recht op bescherming van de persoonlijke leefomgeving van omwonenden schendt. De rechtbank van Den Haag heeft minister Harbers opgedragen voor 1 maart 2023 met een reactie te komen op de dagvaarding. In het voorjaar van 2024 wordt een uitspraak verwacht.

(Foto screenshot vergadering)

4 reacties

 1. jaar in jaar uit meer overlast van Schiphol.Nu willen ze weer ontheffing om in de nacht te vliegen op de Aalmeerbaan Ik zie het als een plicht van de gemeente om mee te betalen aan dit proces.

 2. Geboren en getogen aan de Hornweg en wonend aan de Aalsmeerderweg: Los van het lawaai, dat vooral binnen de LIB-3 en LIB-4 zones van Schiphol ondraaglijk is geworden, geeft het nog steeds toenemende vliegverkeer een steeds sterkere vergiftiging van de lucht die we inademen en de grond waarvan we eten… Wie dat negeert, negeert de verslechtering van de leefomgeving wereldwijd en het recht op een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen!
  Natuurlijk is Schiphol niet de enige bron van vervuiling, maar wél de ergste in onze directe omgeving! Daarom hulde voor de belangeloze inzet van RBV-initiatiefnemers en sponsoren voor óók uw en mijn belangen!

 3. Ik kan mij voorstellen dat omwonenden hinder ervaren van een luchthaven. Net zoals omwonenden hinder kunnen ervaren van een drukke weg, geluid van gebruikers van schoolpleinen, parkeeroverlast, wellicht je buren, weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels houden, etc, etc…

  Mensen die ergens hinder van ondervinden hoor en of lees je vaak sneller, want diegene willen dat er iets verandert.

  Zelf woon ik in het gebied van meer dan 50Lden veroorzaakt door luchtvaart en ja ik ben werkzaam op de luchthaven en ja zo nu en dan heb ik ook wel eens last van geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen. En ja ik kan mij goed voorstellen dat omwonenden zich soms geSchiphold voelen.

  Maar of krimp nu de oplossing is, daar twijfel ik aan…

  De bloemenveiling in Aalsmeer maakt voor een deel van haar producten gebruik van vliegtuigen om die producten vanuit Ecuador, Kenya en vele andere verre landen te kunnen verhandelen op de veiling. En dit gebeurt onder andere met vrachtvliegtuigen welke aan de randen van de nacht vertrekken.

  Gezien geluidhinder een persoonlijke ervaring is en voor elk individu anders kan zijn is dit moeilijk meetbaar. Geluidbelasting is daarvoor een betere methodiek. Daarin zou je kunnen bemerken dat vliegtuiggeluid lager is geworden in de loop der jaren alleen is de vliegtuigfrequentie verhoogt. Door de groei van de bevolking is er ook meer vraag en dus aanbod.

  Een van de afspraken is dat de Kaagbaan en Polderbaan de hoofdlandingsbanen van de in totaal 6 landingsbanen op Schiphol zijn. Hiermee zou je kunnen stellen dat de omwonenden onder de aan- en uitvlieg routes van de Kaagbaan en Polderbaan onevenredig zwaardere hinder ondervinden binnen dezelfde straal dan omwonenden onder de routes van de andere landingsbanen. Is dat eerlijk? Zou er niet meer spreiding van het vliegverkeer moeten plaatsvinden? Wellicht is dit wel een uitkomst van de krimp…

  Stel voor dat de krimp naar 250.000 vliegbewegingen of lager per jaar gaat maar
  de nachtvluchten, zeg tussen 23.00 uur en 06:00 uur gelijk blijven ervaar je dan minder hinder en/of slaapverstoring?

  Waarom zou je nieuwe woningen laten bouwen binnen een straal van zoveel km rond de luchthaven? Neemt daarmee het aantal gehinderde niet toe? Zou je dan niet woningen binnen diezelfde straal moeten verwijderen om een gelijkwaardige krimp van de luchthaven gelijk te stellen aan een krimp van potentieel gehinderde omwonenden? Of zijn er voldoende bewoners die ondanks de vliegbewegingen er toch voor kiezen in een gebied te gaan wonen waar de geluidsbelasting hoger of hoog is?

  Een afname van vliegbewegingen in de Corona-jaren toen er minder gevlogen werd en de Aalsmeerbaan een tijd is gebruikt om vliegtuigen te parkeren en dus niet werd gebruikt voor starts en landingen was de ervaren geluidhinder hoger dan in de jaren daarvoor. Hoe dan? Had dit met thuiswerken te maken of ergernis dat je zelf niet naar het buitenland kon met het vliegtuig en je bewegingsvrijheid werd beperkt?

  Zelf vond ik het bijzonder dat er een nieuwe vertrekprocedure wereldwijd werd ingevoerd genaamd NADP 2 (Noise Abatement Departure Procedure) ((geluid vermindering vertrek procedure)).

  Dit is een procedure waarbij vliegtuigen de helft zo laag beginnen met versnellen zodat de kleppen waardoor vliegtuigen met lagere snelheden kunnen blijven vliegen worden ingetrokken en ze binnen een straal van circa 25 km lager overvliegen dan voorheen. En in mijn ogen er voor zorgen dat er meer hinder kan worden ervaren binnen die straal van 25 km.

  Feit is wel dat door het invoeren van deze nieuwe vertrekprocedure er veel minder brandstof en daarmee schadelijke stoffen worden uitgestoten gezien de weerstand die die langzaamvlieg-kleppen veroorzaken eerder worden weggenomen. Een verbetering/verduurzaming voor het klimaat per vliegtuig maar naar mijn mening verslechtering/toename van geluidshinder voor de direct omwonenden van luchthavens. Of dit wetenschappelijk is onderbouwd, geen idee.

  Maar die hubfunctie van de grootste gebruiker van de luchthaven Schiphol die kunnen we toch wel stoppen, alleen Nederlanders mogen gebruik maken van Schiphol is een opmerking die ik vaker hoor. Een terechte vraag!
  Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd maken gebruik van een dergelijke hubfunctie. Hierbij stappen passagiers in vliegtuigen op luchthavens (met een paar bestemmingen) in naar een luchthavens (met veel bestemmingen) om op andere vliegtuigen te stappen om hun uiteindelijke bestemming te bereiken.

  Een voorbeeld, een passagier uit Manilla op de Filipijnen wil naar Quito in Equador. Een rechtstreekse vlucht is er niet. Dus deze passagier stapt over op een luchthaven waar de vlucht vanuit Manilla land en er een vlucht naar Quito vertrekt. Dit zou Amsterdam kunnen zijn maar ook Frankfurt, London, Parijs of Dubai. Dichter bij huis een passagier uit Dusseldorf wil ook naar Quito, zelfde verhaal er vertrekt geen vlucht vanuit Dusseldorf naar Quito dus ook deze passagier dient ergens over te stappen en wederom kan dit op Frankfurt, London, Parijs of zelfs Dubai, al vliegt bij de keuze Dubai de passagier eerst zes uur de verkeerde kant op maar het kan een paar euro in ticketprijs schelen.

  Hoe groter je netwerk hoe meer passagiers uit verschillende bestemming je kan samenvoegen in een vliegtuig om naar een uiteindelijke eindbestemming te vliegen en daarmee het rendabel maakt die vlucht uberhaupt uit te voeren. De vraag is er nu eenmaal, want als er geen geld mee verdient wordt dan doen maatschappijen het niet.
  Kijk naar Dubai waar onder andere de luchtvaartmaatschappij Emirates opereert uit een land met 10 miljoen inwoners. Hun netwerk is vele malen uitgebreider dan die grote op Schiphol door die hubfunctie. Voordeel voor de 10 miljoen inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten is dat zij rechtstreeks kunnen vliegen naar een enorm aantal bestemmingen, veel inkomsten en werkgelegenheid genereren voor de lokale bevolking en hun land gemakkelijk bereikbaar maakt voor vele wereldvolkeren.

  Als die hubfunctie er niet zou zijn dan is het veel lastiger een vliegtuig rendabel te laten opereren en verdwijnt een bestemming en gaat een passagier op zoek naar een route waardoor diegene wel uiteindelijk op zijn/haar eindbestemming komt. De vraag naar verplaatsingen bepaald nu eenmaal of een route rendabel is.

  En dan hoor ik al: ja maar er is heel veel geld nodig (geweest) om KLM te laten overleven. Als dat waar is dan kun je dit ook (gelukkig) doortrekken naar andere vervoerstakken zoals bijvoorbeeld de NS. Gelukkig omdat hiermee de mogelijkheid blijft bestaan om op minder verdienende trajecten in Nederland de trein te kunnen blijven gebruiken.

  Feit is dat de wereldbevolking is gegroeid sinds 1960 van 3 miljard naar 8 miljard nu. De welvaart op vele plekken is toegenomen en daarmee er meer producten en diensten kunnen worden aangeschaft en gebruikt. Zo ook vliegen.

  Zet je in een kooitje met 1 muis er 100 muizen bij dan zal er zeker en vast ergernis ontstaan onder de muizen op allerlei vlakken. Daar kun je wat aan doen, bijvoorbeeld een grotere kooi of meer watervoorzieningen of voederbakjes.

  Nu is overleg met muizen lastig maar ik hoop dat wij mensen open blijven staan voor suggesties gesprekken inzichten en hopelijk begrip bij zowel voor als tegenstanders van luchtvaart.

  Ook al is het een ex-luchtvarende en zou je het als gekleurde informatie kunnen zien vond ik de kwartierdurende presentatie van Benno Baksteen in onderstaande link een verhelderende, daarbij de opmerking dat ook ik de ervaren hinder van omwonenden van de luchthaven Schiphol kan voorstellen!

  https://vimeo.com/770725302

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin