Raad wil ’t niet, maar plant toch latertje in

Wie donderdag de gemeenteraadsvergadering wil bijwonen, doet er goed aan op zijn minst proviand en een slaapzak mee te nemen. Telkens stellen gemeenteraadsleden en burgemeester vast dat het structureel te laat wordt, voor donderdag gaan ze onverdroten door op de ingeslagen weg. Het tijdschema, dat aangeeft dat besluiten vanaf 23.55 uur (vijf voor twaalf!) zullen vallen, is dan wel niet zaligmakend, afgaande op de afgelopen vergaderingen en de zwaarte van de onderwerpen wordt het opnieuw een (te) lange zit en zeker ná middernacht.

Staan er belangrijke onderwerpen op de agenda? Wat heet. Eind oktober begin november is jaarlijks de tijd van de zogenoemde Programmabegroting, waarin de plannen voor Aalsmeer voor volgend jaar staan, voorzien van kostenplaatjes. De raadsleden behandelen deze programmabegroting, die geënt is op de eerder dit jaar in de Lentenota aangekondigde plannen, in twee vergadersessies. De eerste vergadering is komende donderdag, tijdens een vergadering met een serie andere onderwerpen, de tweede volgende week donderdag.

Politiebureau
Maar overmorgen is er meer dat de tongen zal losmaken. Zoals de bouw van zes luxe woningen aan de Helling, het nieuwe WMO-beleid (WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning), het nieuwe jeugdhulpbeleid, inwisseling van de Nationale Ombudsman voor zijn Amsterdamse 'concurrent' en het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost.

Vast agendapunt is het vragenkwartier, waarin raadsleden B&W kunnen verzoeken actuele kwesties in het openbaar nader toe te lichten. Ditmaal zullen CDA en AB vragen naar de consequenties van de voorgenomen sluiting van het politiebureau. HAC wil van B&W weten hoe het zit met de sores bij het N201-viaduct op de Hornweg.

Algemene beschouwingen
De fracties maken bij de begrotingsvergaderingen doorgaans van de gelegenheid gebruik om hun eigen visie op de Aalsmeerse plannen in te kleuren. Dat gebeurt in de 'algemene beschouwingen'. De fractievoorzitters gaven daarvan vast een voorproefje met stukken die vorige week exclusief verschenen in de Nieuwe Meerbode en inmiddels, desgevraagd, verder onder de lokale media verspreid zijn.

Alleen al in de titels van de artikelen onderscheiden de fracties zich. Het CDA spreekt kortweg van “speerpunten” bij de programmabegroting. Collega-coalitiepartij AB doet het filosofischer: “Identiteit, initiatief en inspiratie”. De oppositie kiest eveneens eigen invalshoeken. De VVD kopt “werk aan de winkel”. “Wat er ook gebeurt, bij het Aalsmeers Collectief bent u altijd welkom!” schrijft HAC. De meest kritische kop is van PACT, die zich afvraagt of “Aalsmeer onbestuurbaar geworden” is.

Kinderburgemeester
De beide coalitiepartijen, het zal geen verbazing wekken, zijn het meest in hun sas met de plannen. “Het overgrote deel van onze jongeren doet het uitstekend,” constateert de CDA-fractie, die blij is met de komst van de kinderburgemeester, het jongerenlintje en een jeugdplatform. De laatste term is AB te vaag. De fractie vindt dat zo'n platform, waar jongeren hun zegje kunnen doen, “op zo kort mogelijke termijn” ingevuld moet worden.

Ook de extra aandacht voor mantelzorgers en de bouw van seniorenwoningen voor wie straks uit het zorgcentrum moeten, vinden een warm onthaal bij het CDA. De fractie wil dat 50% van de vrijkomende socialehuurwoningen sowieso toegewezen wordt aan Aalsmeerders. De gemeente moet verder meer doen aan verblijfsrecreatie en zorgen voor nieuw kunstgras bij voetbalclub RKDES.

Openbaar vervoer
AB vraagt om een Aalsmeerse invulling van onder meer de plannen voor de zorg, die vanaf januari sterk verandert. Andere punten: ontmoetingsplaatsen realiseren voor jongeren, zorgen voor 30% sociale huur, ruimte geven aan “alternatieve woonvormen” en “andere bronnen van inkomsten voor bedrijven” en Aalsmeer bereikbaar houden voor openbaar vervoer.

De VVD pleit voor het verlagen van de OZB (onroerendzaakbelasting) en voor het “goed stimuleren van lokaal ondernemerschap”. De liberalen menen dat “de kracht van Aalsmeer nog niet voldoende verzilverd wordt als het om economische kansen gaat”. De communicatie met de burger “kan en moet absoluut beter” worden. Voor alle fracties is  Schiphol een belangrijk item, de VVD noemt expliciet het verkrijgen van “voldoende compensatie voor inwoners” vanwege de vliegoverlast.

Opnieuw onderhandelen
Terwijl de VVD de coalitie van CDA en AB met 12 van de 23 zetels als een “uiterst wankele basis” betitelt, gaat PACT een stap verder. De progressieve fractie doet tussen de regels door een oproep om “opnieuw te gaan onderhandelen” met als doel het formeren van coalitie “met een breed draagvlak”. Kritiek is er onder meer op het gebrek aan visie op de zorg en de geringe bereidheid van B&W om burgers en organisaties te laten “meepraten en meebeslissen”.

HAC tenslotte maakt zich “heel ernstig zorgen” over de zorg vanaf 2015. Een speerpunt is het toekennen van socialehuurwoningen aan de eigen inwoners. Er zijn te veel kapers op de kust uit de omliggende gemeenten. Ander speerpunt: meer en beter communiceren als gemeente.

De, openbare, raadsvergadering op 30 oktober begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom in de raadzaal. Op Radio Aalsmeer is de vergadering live te volgen, tot uiterlijk 1 uur.

Klik hier voor de agenda en stukken van het zogenoemde oordeelvormende deel van de raadsvergadering en hier voor die van het besluitvormende deel

 

2 reacties

  1. Moesten ze niet toe werken naar een Gezonde gemeente? Laat de kroketten dan maar thuis. Misschien gaat het Gezonde verstand dan nog de boventoon voeren.

  2. Misschien mogen ze niet vroeg thuis komen bij moeders. Laten we er maar om lachen. Ik kom wel, maar na de ‘kroketpauze’ luister ik het wel af thuis op Radio Aalsmeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin