Raad wil status aparte voor Aalsmeer

Drie kwartier had de commissie Maatschappij en Bestuur er gisteravond voor nodig om het met elkaar eens te worden over de positie van Aalsmeer bij de groei van Schiphol. Alle partijen konden instemmen met de inhoud van het document of manifest of position paper dat hiervoor is gemaakt. Ter voorbereiding van bespreking in de raad van 7 december kreeg Schipholwethouder Van Duijn nog wel wat huiswerk mee.

Zo mocht de toon van het stuk volgens verschillende sprekers echt nog wel wat scherper. Ook zou er nog veel meer nadruk gelegd moeten worden op de speciale positie die Aalsmeer inneemt binnen de metropool Amsterdam en de Schipholregio. Verschillende sprekers gaven te kennen dat Aalsmeer daarom een status aparte zou moeten krijgen. Het zou inderdaad uniek zijn dat een gemeente in haar eentje voor de leefbaarheid van haar bewoners opkomt. Dat komt doordat Aalsmeer vrijwel alle groei van Schiphol door haar luchtruim en over haar grondgebied heeft gehad en er zijn grenzen aan die groei zo viel te beluisteren.

Beetje lauw
Commissievoorzitter Robert Van Rijn sprak aan het begin van de vergadering nog wel zijn verbazing uit dat er zich helemaal geen insprekers hadden gemeld over dit voor Aalsmeer belangrijke vraagstuk. En ook in het vragenrondje was de stemming een beetje mat. Vragen hadden betrekking op zaken metingen van geluid en fijnstof, op het aantal vluchten per jaar en voor wie het position paper nu eigenlijk bedoeld is.

Naar 875.000 vliegbewegingen
Volgens Robbert-Jan van Duijn komt het stuk precies op het goede moment nu er onderhandeld wordt over de toekomstige groei van Schiphol en de eventuele beperkingen die de luchthaven worden opgelegd. Hij toonde een sterk vertrouwen in de afspraak die tot 2020 geldt dat er niet meer dan 500.00 vluchten mogen. Dit jaar zijn er 495.000 vliegbewegingen vastgelegd en in 2018 worden dat er 496.600 liet hij de raad weten. Wat hij niet vertelde is dat er al prognoses van planbureaus bestaan die stellen dat er bij economische voorspoed in 2030 zo’n 625.000 en in 2050 ongeveer 875.000 vliegbewegingen zullen zijn.

Geen vuist op tafel
Verder vertelde de wethouder wel dat er al overlegd wordt over een netwerk van meetpunten dat dekkend is. Over de taal en de toon van het stuk stelde hij dat er in de overleggen waar Aalsmeer aan deelneemt nu eenmaal diplomatieke taal wordt gehanteerd. Taal die je wel moet gebruiken volgens de wethouder om gehoord te worden. Met de vuist op tafel slaan lijkt niet echt iets voor Van Duijn te zijn. Hij zegde wel toe er nog eens naar te kijken en hij beloofde dat er nog voor de raad van 7 december een populaire versie van het stuk komt met duidelijke taal.

Duit in het zakje
Alle sprekers toonde zich vooral tevreden met de inhoud en voegde zo hier en daar nog een puntje toe. Zo nam de VVD afstand van het landelijke VVD-standpunt, maar wilde tegelijkertijd toch niet uit het oog verliezen dat Schiphol en Aalsmeer belangrijk zijn voor elkaar. Aalsmeerse Belangen wil het allemaal nog wel eens zien. Volgens de lokalen is er tot nu toe 0,0 punt oplossing en zou de 50/50 regeling, waarbij de helft van eventuele geluidswinst mag worden gebruikt voor extra vliegbewegingen, niet over de rug van Aalsmeer mogen gaan.

1 miljard vrachtwagens fijnstof
Pact, altijd in voor een goede metafoor, schetste een beeld van 1 miljard vrachtwagens aan fijnstof dat jaarlijks wordt uitgestort terwijl er van Rijkswege al is aangegeven dat mainports niet langer de economische motor van Nederland zijn. Ook Pact wilde nadrukkelijk meer peper in het manifest. Het CDA liet weten dat de economische factor van Schiphol van groot belang is, maar dat er grenzen zijn. Volgens het CDA moeten bewoners normaal kunnen slapen en ook eens een dagje zonder vlieglawaai kunnen. Wat het CDA betreft is het tot hier en niet verder.

Tot slot deden ook de twee eenmansfracties HAC en de spiksplinternieuwe lijst Kuin nog wat duiten in het zakje. Zo vroeg HAC wat er gaat gebeuren als het Rijk het position paper met de titel ‘De ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving?’ negeert en stelde de woordvoerder van lijst Kuin ter instemming met eerdere sprekers, dat het best allemaal wat scherper geformuleerd mag worden. De definitieve positie die Aalsmeer gaat innemen over de groei van Schiphol, wordt in de raad van 7 december vastgesteld.

Tekst Jan Daalman, foto archief AV

3 reacties

 1. waar komt het begrip vandaan ????
  En wat zijn de mogelijkheden in den Haag.
  Lees nog een het artikel in dagblad TRouw onder mijn naam van22 augustus 2003.
  Niet Schiphol de boosdoener maar de 2e kamer die de wetten maakt.

 2. Het is toch niet te begrijpen als je hier leest dat er nu pas veel meer nadruk gelegd moeten worden op de speciale positie die Aalsmeer inneemt binnen de metropool Amsterdam en de Schipholregio. Dat Aalsmeer daarom een status aparte zou moeten krijgen. Dat had toch allang moeten gebeuren. Wat hebben onze bestuurders de afgelopen 10 jaar dan gedaan ? Niets ? Het zou juist de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn dat een gemeente voor de leefbaarheid van haar bewoners opkomt. Wij kiezen immers onze bestuurders, waarvan wij mogen verwachtten dat zij de leefbaarheid van ons Dorp met hand en tand verdedigen. Is er één die nu pas op staat ? Of is het een verkiezingsstunt.? Ik wacht gespannen af.

 3. Vanwege immobiliteit na een operatie kon ik de vergadering niet bezoeken om in te spreken. Daarom belde wethouder Robbert-Jan van Duijn mij ’s middags vóór de vergadering terug en hebben wij een kwartier gesproken over de kwestie Schiphol. Een prima vervangende vorm van inspraak. Ik ben van mening dat Van Duijn exact weet waar het Aalsmeer om gaat. Hij weet dat dit diplomatiek ‘gebracht’ moet worden wil hij ‘gehoord’ worden. Daar moeten wij Aalsmeerders begrip voor hebben.
  Een door zoveel mogelijk Aalsmeerders ondertekende petitie aanbieden aan premier Rutte en het Parlement met kopie ervan aan de directie van Schiphol zet wellicht ook zoden aan de dijk om het aantal vliegbewegingen beperkt te houden tot wat het nu is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel