Raad sprak over Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost

VVD woordvoerder Dirk van der Zwaag stelde in de Raadsvergadering van vorige week donderdag bij de behandeling van het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost, dat met de resultaten van de Provinciale Staten er toch een trendje begint te ontstaan van hoe streng wij moeten zijn met duurzaamheid. Hij voelde er weinig voor om het amendement van D66 en GroenLinks te steunen dat juist een aanscherping wenste.

De landelijke eis dat vanaf 2020 gebouwen naast gasloos ook moeten voldoen aan BENG eisen (bijna energie neutrale gebouwen), gaat hen niet ver genoeg, het woord 'bijna' willen ze schrappen.

Ook het CDA had moeite met de aanscherping. Volgens woordvoerder Tom Verlaan drukken juist die laatste paar procenten op de kosten en hij wil voorkomen dat er straks geen betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien vond hij het aanmatigend om zaken vast te leggen die pas veel later gaan spelen. Fransen van GL legde nog eens uit dat regeren vooruit zien is en dat we naar de totale kosten moeten kijken. Niet alleen die van het wonen, maar ook die van de energie. Zijn betoog kon noch de VVD noch het CDA tot andere gedachten brengen. 

PvdA vat samen.
Jelle Buisma van de PvdA had als spreker de rij geopend. Hij gaf aan dat het Ruimtelijk Raamwerk van toepassing is op de Oosteinderdriehoek, het Schinkeldijkje en de Hornwegdriehoek, dat de ambities hoog zijn, duurzame mobiliteit, de auto als gast, nadruk op verblijfskarakter, stimulering fietsgebruik, gasloos, goede verhoudingen tussen verhard en onverhard oppervlak om hittestress te voorkomen, zorg voor sociale cohesie, zorg voor elkaar, voorzieningen als verbindend element, ontmoetingsplekken, jeugdvoorzieningen, kortom een samenvatting van wat het Ruimtelijk Raamwerk behelsde. Wat betreft visie, wees hij door naar GL en D66.

GL en D66 wensen meer duidelijkheid
Met de intentie van het Ruimtelijk Raamwerk had Fransen geen moeite, wel met de wijze waarop het  was opgesteld. Woorden als ‘aandacht voor’, ‘enige nuancering’, ‘etcetera etcetera’, bieden te veel ruimte aan de initiatiefnemers om iets tot stand te brengen wat men misschien helemaal niet wil. Het was om die reden dat hij voor een nadere uitwerking pleitte in samenwerking met inwoners, ondernemers en initiatiefnemers op de onderwerpen klimaatadaptatie, mobiliteit, parkeren, verkeer en vervoer en energietransitie.  

AA geeft Rooie Dorp voorrang
Dick Kuin van AA vond dat voor er ook maar één paal geslagen werd, het Rooie Dorp voorrang had. Daarnaast vroeg hij zich af of de vele participatieprojecten nog van invloed kunnen zijn op datgene wat de Raad nu zou beslissen.

Gezien de ambitie die het College heeft en die past bij het duurzaamheidsbeleid is energieneutraal te bouwen. Portefeuillehouder van Duijn kon dan ook met het amendement leven. Met de motie had hij meer moeite. In 2017 was de structuurvisie landelijk gebied Oost besproken en had de Raad het College verzocht een tussenstop te maken om een aantal zaken duidelijk te krijgen alvorens met een meer uitgewerkt plan te komen in de vorm van een startnotitie. De horizon is echter vrij lang, en in deze fase, aldus van Duijn, kunnen we niet alles vastleggen. Wanneer de meer uitgewerkte versie in de vorm van de startnotitie aan de orde is, zal er nog alle gelegenheid zijn om te participeren. 

Ondanks het pleidooi van Fransen om nu al in dit stadium meer duidelijkheid te geven, stemden CDA en VVD tegen. Ook het amendement werd verworpen.

Tekst Joop Kok

Illustratie: dit kaartje toont het gebied tussen het huidige Nieuw-Oosteinde, Legmeerdijk, Aalsmeerderweg, Schinkeldijkje en Oosteinderweg. Klik op de afbeelding om te vergroten. 

(advertentie)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin