Raad eensgezind: ‘Vluchtelingen helpen enige humane antwoord’

Als de gemeenteraad gisteravond een uitspraak had moeten doen over het azc dat B&W nog begin deze maand voor ogen had, was er een ruime meerderheid vóór geweest. CDA, AB en PACT zouden akkoord zijn gegaan en VVD en HAC niet. Het plan, waar de nationale opvangorganisatie COA uiteindelijk nee tegen zei, betrof een opvang voor 400 vluchtelingen op de Molenvliet-locatie op Green Park voor een periode van 6 jaar.

Maar zoals bekend komt dat asielzoekerscentrum er niet en er hoefde gisteren ook geen besluit te worden genomen. Bovendien is het strikt genomen de bevoegdheid van B&W om vluchtelingen te huisvesten. De gehele vluchtelingenproblematiek kwam boven water in een alleraardigst maar vaak verwarrend en rommelig debat in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur.

Open en scherp
Het debat was het enige agendapunt. De raadsleden, twee per fractie (alleen HAC was met één vertegenwoordigd) zoals gebruikelijk op commissievergaderingen, zaten gezien de impact van het onderwerp elk met hun eigen emoties, maar die kregen niet de overhand, op enkele momenten na.

De fractieleden voerden een open, soms scherpe discussie, waarin een ieder de ruimte kreeg én nam. Mede daarom duurde het debat buiten proportie lang, bijna tweeënhalf uur. Niemand die er gisteravond om maalde.

Gemengde gevoelens
De, atypische, commissievergadering was feitelijk een oefening in debatteren. Zo van: kunnen we dat nog in Aalsmeer? Ja, het kan. Die conclusie trok ook Ronald Fransen van PACT, de fractie die het initiatief voor het debat had genomen, in een slotwoordje. Hij had er wel “gemengde gevoelens” bij en vond dat “we nog wat te leren hebben”, maar was “blij dat we het gedaan hebben”.

Bij een volgende gelegenheid moet de raad eens goed uitdokteren “hoe we het slimmer kunnen invullen”. “Maar zo debatteren smaakt naar meer,” stelde Fransen. Hij kreeg direct steun van AB'er Dick Kuin, die de vergadering leidde en de woorden van de PACT'er een “aardige samenvatting” noemde. Daar konden de meesten in de raadzaal zich in herkennen.

Hoop op betere wereld
Alle fracties toonden de bereidheid vluchtelingen op te vangen. Dat was de principiële kant. Praktisch lag dat anders. Voor Wilma Scheltema (PACT) was de kern dat het bij vluchtelingen om “mensen” gaat die “dromen en angsten” hebben en “hopen op een betere wereld en op mensen die hen helpen”.

Voor PACT, stelde ze vast, is opvang een “morele plicht”. Daarbij maakte ze de kanttekening dat de fractie het liefst “kleinschalige opvang en niet voor onbepaalde tijd” wil.

Enige humane antwoord
Voor AB-woordvoerder Dirk Stoker was het vanzelfsprekend dat Aalsmeer achter mensen moet staan die uit oorlogsgebieden wegvluchten of onderdrukt worden.

Vluchtelingen opvangen was volgens CDA-fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn het “enige humane antwoord” dat de gemeente kon geven op het verzoek van het COA om plek voor mensen in nood. Uit “barmhartigheid en solidariteit”, zei hij erbij.

Niet in de kou
VVD-fractievoorzitter Robert van Rijn was, net als zijn fractiegenoot Nanda Hauet, eveneens van mening dat je vluchtelingen “niet in de kou” mag laten staan. “Vluchtelingen zijn welkom, mits we randvoorwaarden creëren.” Maar nee, geen “grootschalige” opvang met 400 vluchtelingen op één locatie.

HAC'er Bram Heijstek was “absoluut geen voorstander” van zo'n opvangplek, waar mensen “als beesten bij elkaar zitten in een tentenkamp”. Burgemeester Jeroen Nobel bestreed dat laatste met nadruk. Het zouden “keurige, ordentelijke woningen” worden, “en geen tenten”.

Eerder naar gemeenteraad
Nobel, daartoe geprikkeld door de raadsleden, maakte gisteravond op één punt een behoorlijke ommezwaai. Hij zou de gemeenteraad “met de wetenschap van nu zeker eerder informeren” over plannen voor een eventueel azc. Ook al billijkten de coalitiepartners CDA en AB de handelwijze van de burgemeester in de afgelopen maanden, zij prefereerden niettemin een proactievere houding van zijn kant richting raad.

Die voor de hand liggende zet deed Nobel vooral om het draagvlak voor een eventueel azc te kunnen vergroten. Dat gebrek aan, desnoods besloten richting raad geventileerde, informatie was precies wat de oppositiefracties PACT en VVD het meeste stak sinds september. De exacte rol van de raad in het vluchtelingenverhaal bleef overigens duister.

Inwoners consulteren
Waar de raadsleden gisteren niet uitkwamen, was in hoeverre je inwoners bij de komst van een azc betrekt. Wanneer praat je ze bij? Doe je dat ná het besluit over aantal, locatie en periode? Die aanpak verkoos Nobel de afgelopen tijd, volgens hem op advies van politie, jusititie en anderen.

Fransen was er voorstander van om inwoners in een vroegtijdig stadium te “consulteren”. Ga bijtijds in gesprek met ze en je hebt de meeste kans op begrip, veronderstelde de PACT'er, kennelijk uitgaande van het goede van de mens. Heijstek wilde sowieso “alle partijen vooraf meekrijgen” met een azc.

Vrijwilligers
Liberaal Van Rijn hoopte dat bij een volgend verzoek van het COA bewoners “op een bepaalde manier tijdig betrokken” worden bij plannen. Ze willen immers weten waar ze aan toe zijn als er iets in hun achtertuin gebeurt.

Hoewel Van Duijn besefte dat “veel mensen moeite hebben met het opvangen van vluchtelingen”, vond hij het van belang de betrokkenheid van “voorstanders” te honoreren door ze tijdig informatie over mogelijkheden en onmogelijkheden te geven. De christendemocraat doelde daarbij op Aalsmeerders die als vrijwilliger willen helpen als er eenmaal een opvangplek is. “Want er zijn veel mensen die iets voor vluchtelingen willen betekenen.”

HC

Foto's: (van boven naar beneden) burgemeester Jeroen Nobel en voorzitter Dick Kuin, Ronald Fransen en Wilma Scheltema (beiden PACT), Dirk Stoker en Helma Persoon (AB), Nanda Hauet en Robert van Rijn (VVD), Bram Heijstek (HAC) en Dirk van Willegen en Robbert-Jan van Duijn (CDA). (foto's Arjen Vos)

Eén reactie

  1. De raad en B&W gaan de discussie aan over vluchtelinge opvang. Het enige wat er uitkomt is dat de heer Nobel de informatiestroom anders zal gaan inrichten bij een eventuele volgende keer. Op termijn komt er toch wel een AZC, B&W zijn voor, en hoeven geen toestemming van de raad te hebben (lang leve de democratie). Ik ben er een groot voorstander van dat wij als gemeente zelf vluchtelingen gaan selecteren en uitnodigen. Dan weet je wie er komen. Niet gaan zitten afwachten tot een volgend verzoek. Een beetje proactief lijkt mij beter. En dan graag geen 400 mensen maar gewoon een paar gezinnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel