Oppositie: B&W strooit onverantwoord met geld

“In strooien met geld is het college van B&W goed. Het kan niet op in Aalsmeer.” Dat is een citaat van Bram Heijstek van HAC (1 raadszetel) in zijn algemene beschouwingen donderdag. Zijn collega's van de andere oppositiefracties VVD (6 zetels; na CDA en AB de derde partij in Aalsmeer) en PACT (4 zetels) gebruikten de afgelopen raadsvergadering soortgelijke bewoordingen in hun bijdragen.

Het felst van leer trok liberaal Teun Treur, die als 'beschouwer' fractievoorzitter Robert van Rijn moest vervangen. “De rekenmachine van de VVD slaat op tilt bij dit beleid,” zette Treur de toon.

Buitenspel
Dat was dan misschien als komische oneliner bedoeld, fundamenter was zijn kritiek dat de gemeenteraad “buitenspel begint te raken”. “Moet een Nobele die naar Aalsmeer is gezonden, ons redden? Het moet toch lukken met gezond verstand?”

B&W onderneemt van alles waar burger en ondernemer volgens Treur de dupe van zijn. “De lokale lasten gaan niet omlaag, het uitgavenpatroon gaat omhoog. De VVD wil een daadkrachtig en efficiënt gemeentebestuur.”

Geen cent erbij
Treur nam vooral extra uitgaven ten behoeve van B&W op de korrel. De parttime wethouders krijgen ieder 0,3 formatieuitbreiding en er is uitbreiding van interim-ambtenaren. De maat was voor hem vol. “Geen cent erbij voor raadsleden, maar ook niet voor wethouders en secretarissen.”

De VVD-woordvoerder vond dat “het geld naar de burger moet, zodat ze zelf bepalen wat ze ermee doen. En niet het college en niet de coalitie. Burgers weten heel goed wat ze zelf belangrijk vinden.”

Op de liberale verlanglijst staan onder andere het realiseren van een “goed ondernemersklimaat” en “ondernemend aan de gang gaan met Greenpark”. Wat dat verliesgevend project betreft mag B&W van de liberalen meer alternatieven onderzoeken. Niet alleen verkoop van gronden, maar ook verhuur en mogelijkheden voor andere bedrijfssectoren dan alleen de bloemengelieerde.

Verliesgevend
Verder sprak Treur de vrees uit dat De Oude Veiling en de sporthal in de Hornmeer de “verliesgevende projecten nummer 15 en 16 van de gemeente” worden. Daarmee verwees hij naar 14 andere projecten in de jaarcijfers 2014 die negatief uitpakken.

De VVD-fractie wil best ja zeggen tegen extra geld voor de Schiphol-lobby van wethouder Tom Verlaan, meldde Treur. “Mits er snoeiharde afspraken worden gemaakt.” En worden de doelen niet gehaald? Dan is “het vrijwillig terugtreden van deze wethouder” onvermijdelijk.

Verkeerde keuzes
Ook Ronald Fransen, fractievoorzitter van PACT, verzette zich tegen volgens hem verkeerde financiële keuzes van B&W. Vijf jaar lang een ton per jaar extra steken in “visieontwikkeling en Schiphol-lobby”? Voor dat geld mag je op zijn minst een degelijke uitleg verwachten, vond hij, maar die zag hij niet in de stukken terug.

Het extra geld voor de halftijdswethouders en ambtelijke inhuur kon PACT evenmin bekoren. Ook verhoging van de lasten, in de vorm van de OZB, vond geen genade bij hem. “Aalsmeer is al jaren stevig genesteld in de duurste 25 gemeenten van Nederland en dat is een positie die B&W kennelijk niet graag opgeeft. Toch nog ergens bijna de beste in,” voegde Fransen er cynisch aan toe.

Garantie
De progressieve fractie besteedt het geld liever aan onder meer socialewoningbouw, zorg, verduurzaming, gezond houden van de jeugd en het zogenaamde “omgekeerd inzamelen” van restafval. Met dat laatste doelde hij op het belasten van restafval en het belonen van herbruikbare afvalstromen. “Allemaal plannen die ook iets op kunnen leveren,” stelde hij.

In tegenstelling met B&W wil Fransen niet alleen de zorg voor dit jaar op het niveau van 2014 garanderen, maar ook voor 2016. “In plaats daarvan gaat het college meer verdienen en de zorgbehoevenden in onzekerheid laten.”

Volgens Fransen geeft B&W de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn “op geen enkele manier handen en voeten”. Sterker nog, wethouder Jop Kluis beweert nu al, met nog 25 jaar te gaan, dat dat onhaalbaar is. PACT's devies: start in 2016 de verduurzaming van gemeentelijke eigendommen.

Powerpoint
De meest originele algemene beschouwingen vorige week waren die van Heijstek van Het Aalsmeers Collectief. Als laatste in de rij sprekers kwam hij, en dat was een primeur in de Aalsmeerse raad, met een powerpointpresentatie om zijn verhaal kracht bij te zetten. Dat althans was zijn bedoeling. Doordat hij de aandacht echter verlegde naar de leuke plaatjes en zijn cabareteske toelichting, bleven zijn kritische opmerkingen grotendeels in de lucht hangen.

Heijstek noemde een hele serie minpunten in de B&W-plannen. Geld inzetten door het creëren van banen om te voorkomen dat er meer uitkeringsgerechtigden komen? Ho maar. “Nee, dit college kiest ervoor om winst te maken op bijstandsuitkeringen.”

Ook uit den boze volgens HAC is bijna zeven ton steken in verbouwing van het gemeentehuis. En opnieuw ageerde hij tegen de gemeentelijke website, die “om te huilen” is. Keuzes maken, dát moet de gemeente doen. “Wij kiezen voor de zorg,” stelde Heijstek meteen maar vast.

Komende donderdag is de tweede ronde van de Lentenota 2015. Daarin een debat over de algemene beschouwingen van de fracties en over de bijna twintig ingediende moties en amendementen. Tot slot neemt de gemeenteraad die avond een besluit over de lentenota. Komt er groen licht? Ja, want de beide coalitiefracties zijn voor. En die hebben een meerderheid van één zetel.

● Klik hier voor de algemene beschouwingen van CDA en AB

Foto's: van boven naar beneden Teun Treur (VVD; in het midden), Ronald Fransen (PACT) en Bram Heijstek (HAC) tijdens de raadsvergadering 25 juni. Op de voorpagina de vinger van Heijstek. (foto's Arjen Vos)

[Advertentie]

 

3 reacties

  1. DE BURGER WIKT, maar DE POLITIEK, SCHIKT. Of het nu de oppositie is, of de coalitie, of het college, nimmer zal de burger incl. Aalsmeers Burger Forum, ooit nog serieus worden genomen, door deze politieke samenstelling. Grote woorden en mogelijke nog grotere daden, worden er richting de burger toegedicht, maar als het erop aankomt dan heeft de burger en het zeer goed bedoelde ABF niets in te brengen. Het enige wat overblijft voor de burger, is vanaf de kant het allemaal lijdzaam toezien. HOELANG NOG??? Mag de ,auto met anti-reclame, tot nu toe nog in zijn uppie rondrijden. Er komt een tijd dat er mogelijk een file ontstaat, van dit soort voertuigen als men zo denkt door te gaan. De POLITIEK WIKT, de BURGER SCHIKT.

  2. De coalitie blaast de loftrompet over de Lentenota en wordt door de oppositie geen strobreed in de weg gelegd. Heijstek (HAC) klaagt over geld strooien, maar neemt geen enkel initiatief om het primaat van het college naar de raad te verleggen. Treur (VVD) maakt het helemaal bont: “de gemeenteraad begint buitenspel te raken.” Zit zijn fractie te slapen? Men zit erbij en kijkt ernaar! Geen enkel initiatief om de rollen om te draaien conform de wet Dualisering van 2002. De apatische houding is om te huilen: “De VVD wil een daadkrachtig en efficiënt gemeentebestuur.” Maar dat gemeentebestuur, dat is verdorie de raad, waar de VVD de grootste fractie is! En – terwijl het Burgerforum het bos wordt ingestuurd – wat te denken van: “de burger bepaalt zelf wat er met het geld gebeurt, niet het college, niet de coalitie. Burgers weten heel goed wat ze zelf belangrijk vinden.” Dubbel tenenkrommend. En de lachende derde zit op de foto de achterste rij, uiterst rechts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel