Openbare vergadering VVD, PACT en HAC over Middenweg

VVD, PACT en HAC houden dinsdagmiddag gezamenlijk een openbare fractievergadering over de Middenweg-affaire. De oppositiefracties willen daarop publiekelijk “duidelijkheid scheppen” over het tijdelijke stuk Middenweg dat Aalsmeer-Oost rechtstreeks moet gaan verbinden met de N201.

“B&W kiest ervoor dit onderwerp alleen in de beslotenheid te bespreken. De voltallige oppositie is van mening dat dit onderwerp in de openbaarheid dient te worden besproken,” melden de drie oppositiefracties, die in de 23-koppige raad samen 11 zetels bezetten, in een persbericht.

Minnelijk overleg
De oppositie vindt verder dat de Middenweg-affaire, waarin bewoner Ron Hooyman belanghebbende is, “niet via de rechter dient te worden uitgevochten”. Volgens haar is “minnelijk overleg” de juiste weg. “Als het spoor van B&W wordt gevolgd, kan het nog wel jaren duren voordat Aalsmeer-Oost op de omgelegde N201 wordt aangesloten.”

VVD, PACT en HAC hebben voor de fractievergadering alle directbetrokkenen uitgenodigd. Niet alleen Hooyman, die zijn aanwezigheid heeft toegezegd, maar ook B&W en de raadsleden van de coalitiefracties CDA en AB. Een uitnodiging is tevens verstuurd aan de media. Ook alle andere belangstellenden zijn welkom op de bijeenkomst, waarop de oppositie “de verschillen van inzicht rondom de aanleg van de Middenweg” helder boven water wil zien te krijgen.

Snelle ontsluiting
Volgens de oppositie moeten “de feiten” en “hoor en wederhoor” de basis vormen voor een gesprek. “Doel is tot een oplossing te komen die recht doet aan ieders belangen. De bewoners van Aalsmeer-Oost voorop: een snelle ontsluiting op de N201 en daardoor een ontlasting van het lokale wegennet.”

De openbare vergadering, die begint om 16.00 uur, vindt plaats in de fractiekamer van de VVD in het souterrain van het gemeentehuis. De entree is aan de zijkant van het gemeentehuis, voor de oude fietsenstalling.

Foto: wat nu nog fietspad is moet straks een (tijdelijke) weg worden die Oost direct aansluit op de N201. (archieffoto AV)

 


 

11 reacties

 1. Wat is er binnen de gemeente Aalsmeer aan de hand? Er wordt geen openheid van zaken gegeven. Bij een belangrijke discussie blijft de VVD weg en stuurt een paar luistervinken, eveneens de gemeente die hiervoor enkele ambtenaren neerzet. Dat een partij zich onder druk laat zetten door de burgemeester is een kwalijke zaak en is een teken van zwakte tegenover de overige belanghebbende. Waarom moeten bepaalde dingen geheim blijven? Welke risico’s loop je ermee? Waarom is er geen openheid van zaken? Het wordt hoog tijd dat de gemeentevertegenwoordigers zich eens echt bezig gaan houden met zuivere politiek en geen spelletjes spelen. Gooi de boel eens op een nette manier open door goed en structureel overleg en laat de wethouder hier eens mee naar buiten komen en geen flauwe dingen creëren. De burger komt hierdoor steeds meer in het verweer en zal zich hier tegenover steeds meer verzetten. Delegatie Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraadsleden, ik wens u veel sterkte voor de toekomst.

 2. Armpje drukken, centjes. Het gaat om argumenten. De rechter weet het ook niet zo duidelijk en geeft gelegenheid tot overeenstemming. Het is goed dat de gemeente let op de centjes van ons. Het is goed dat Hooyman krijgt waar hij recht op heeft. Wat is nu het argument om in een besloten vergadering te gaan delibereren over de hoogte van een vergoeding aan Hooyman. Het zijn onze centjes, waarom mogen wij dat niet weten?

 3. Aan de heer Van Leeuwen, de situatie om op eigen terrein te draaien ligt gecompliceerder dan u denkt en het is lastig om hier aan u uit te leggen waarom die mogelijkheid op eigen terrein draaien niet kan. Dit onderwerp zal waarschijnlijk aanstaande dinsdag ter sprake komen. Overigens wordt het probleem hier niet mee opgelost; alle rapporten en onderzoeken geven aan dat zelfs bij vooruit op- en afrijden de situatie te onveilig is voor fietsers en autoverkeer. Als de gemeente de weg uitvoert volgens het bestemmingsplan, dan hebben we een zeer veilige situatie, dus die mogelijkheid hebben ze altijd.

 4. Ik zou voorstellen om de Middenweg met uitzondering van bestemmingsverkeer verboden voor fietsers te maken. De Aalsmeerderweg en Hornweg hebben veilige fietspaden zodat niemand, uitgezonderd diegene die aan de Middenweg voor werk en wonen bestemming heeft, op de Middenweg iets te zoeken heeft. Tevens heeft meneer Hooijman volgens mij achter zijn huis nog dermate ruimte (grasveld) dat vrachtwagens niet op de Middenweg maar op zijn eigen terrein moeten kunnen keren. Helemaal ideaal zal de verkeerssituatie nooit worden, maar dat geldt voor de Oosteinderweg evenzo, en daar zijn de ongelukken met fietsers ook minimaal.

 5. Vanavond van 20.00 tot 22.00 uur zullen wij in het programma Stamtafel bij http://www.radioaalsmeer.nl onder andere aandacht besteden aan de Middenweg. Daar zal in de openbaarheid de heer Hooyman nogmaals toelichten wat er allemaal speelt. Tevens kunt door middel van de ze link (youtu.be/t3ri5pPpTrc) te plakken in Google het filmpje zien dat Bram Heijstek heeft gemaakt. Hierbij krijgt een een goed beeld wat er allemaal speelt, vooral op het gebied van veiligheid. Naast dit onderwerp zullen wij een terugblik van de raad geven en tevens zullen wij het hebben over de problemen die spelen rond Schiphol.

 6. Aan dhr Overbeek en dhr Martijn, u kunt zich beter afvragen waarom burgers, oppositie, omliggende bedrijven nu belang hebben om te weten wat er gebeurt op de Middenweg. Het is simpel, het gaat om het algemeen belang en een bedrijf dat klem komt te zitten met zijn bedrijfsvoering. De wethouder legt het op een manier uit die het tegenovergestelde is van wat de burger, Veilig Verkeer Nederland, Bedrijfskundig Buro Vermeer en politie Amstelland vermelden. Wie heeft er dan gelijk? Dit kom je alleen te weten wanneer beide partijen, wethouders en burger, om tafel gaan zitten. Ik heb getracht (inmiddels 1-2 jaar terug) om een keer in contact te komen met een wethouder. Het advies werd mij toen goed duidelijk gemaakt en de woorden waren: Meneer Hooyman, wij volgen binnen de gemeente allerlei procedures die aan alle wettelijke verplichtingen voldoen, daar zorgen wij voor. U als burger en bewoner van Aalsmeer heeft ook alle recht en middelen om uw recht, gelijk, voordeel te halen. Sindsdien hebben wij nooit meer wat vernomen van enige wethouder en ik wist wat mij te doen stond. Het vervolg heeft u in de media kunnen volgen. Even dacht ik dat er een opening zou ontstaan met de gemeente. Ik ontving een mail op 29 oktober 2014 van Greenpark dat een wethouder graag om tafel wou zitten voor een gesprek waarop wij positief hebben geantwoord. Sindsdien is er niets meer vernomen. Het meeste waar ik mij nog aan stoor is dat een van mijn buurmannen/collega-bedrijf mij benadert en vraagt naar de situatie Middenweg. Hij heeft er namelijk heel veel last van dat de weg niet open is. Hij vertelde mij dat hij contact heeft gehad met de gemeente betreffende de Middenweg en dat de desbetreffende wethouder meldde dat het stuk loopt op de onderhandelingen en dat wij veel te veel vragen. Ik zeg nu nogmaals: tot op de dag van vandaag zijn er geen onderhandelingen gestart. De gemeente heeft zelfs aangegeven dat eerst de weg aangelegd zou moeten worden alvorens ze gaan praten over een eventuele aankoop. Ik weet inmiddels dat ik niet de enige ben met een soortgelijke situatie in Aalsmeer en het is goed dat hier openbaar over gesproken wordt.

 7. Geachte heer Overbeek en heer Martijn. Mijn enige vraag, als ‘buitenstaander’: waarom achter gesloten deuren? Ik stem toch ook in het openbaar!

 8. Op elke actie volgt reactie! Het is zo jammer dat partijen zich al zo diep hebben ingegraven in het dossier Middenweg dat ze niet meer naar elkaars argumenten kunnen luisteren. Onze collega-raadsleden van de oppositie (VVD/PACT/HAC) willen een openbaar debat over de verkeersproblemen die zouden kunnen ontstaan bij de aanleg van de tijdelijke ontsluiting van de Middenweg richting Machineweg. Het college wil in het BIO (besloten informatief overleg) een verdiepingsslag maken in deze discussie. Het gaat niet sec om de aansluiting van de Middenweg op de Machineweg, maar om de infrastructurele wens om de Middenweg te strekken waarbij gronden van derden moeten worden aangekocht. Hierbij zal de vraag beantwoord moeten worden of Greenpark deze gronden aankoopt (is de mede-aandeelhouder Uithoorn daartoe ook bereid?) of dat de gemeente Aalsmeer de gronden koopt en tot welke bedrag de gemeenteraad in dat geval het college wil mandateren. De coalitiepartijen (AB en CDA) willen bijgepraat worden over de stand van zaken. Deze discussie wordt, zoals te doen gebruikelijk (denk aan Rosenboom), achter gesloten deuren gevoerd omdat deze discussie vertrouwelijke informatie bevat. Grondeigenaren in het gebied (de algemeen bekende naam zullen we hier niet noemen) zijn uiteraard erg benieuwd naar deze discussie, de uitkomst en de bedragen. Hier ligt een direct financieel belang voor hen. Bij het uitblijven van een definitieve oplossing heeft de gemeenteraad het college opgeroepen een tijdelijke oplossing te creëren waardoor Aalsmeer-Oost aangesloten kan worden op de nieuwe N201. Deze tijdelijke ontsluiting stuit op bezwaren die niet makkelijk op te lossen lijken te zijn. Verkeersdeskundigen spreken elkaar tegen en de vraag lijkt zich toe te spitsen wie verantwoordelijk is voor de risico’s van kerende vrachtwagens. De fracties van de oppositie bespreken de tijdelijke ontsluiting nu in een openbare fractievergadering volgende week dinsdag. Het heeft veel weg van een spelletje armpje drukken waarbij het spel belangrijker lijkt dan de uitkomst. Dit voelt ongemakkelijk. In het debat tijdens de raadsvergadering kwamen de argumenten niet goed naar voren waardoor de stemming de inmiddels bekende uitslag had van 12 tegen 11. Was dit nodig? Had het anders gekund? Ja, als er de bereidheid was geweest te luisteren en argumenten uit te wisselen. Maar nu is het de derde wet van Newton in optima forma: “Op elke actie volgt reactie.”

 9. Democratie te voeten uit. In openheid heb ik mijn stem gegeven, tijdens de verkiezingen. Ik wil ook in alle openheid weten, wat er met mijn stem gebeurt. Ik ben zeker van de partij, mede ingegeven voor de sympathie en zaak voor de heer Hooyman.

 10. Dit is een bijeenkomst die ik absoluut wil bijwonen. Gegeven de beperkte ruimte van de fractiekamer: is het mogelijk een zitplaats te reserveren? Nu men een grote belangstelling mag verwachten: kan de bijeenkomst eventueel uitwijken naar de raadszaal?

 11. Een prima initiatief. Kan Radio Aalsmeer de vergadering live uitzenden? Wordt hiervan – net als van de vergaderingen van de raad – een geluidsopname gemaakt die via de gemeentelijke website te beluisteren is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel