Openbare biecht Rolleman (PACT) zuivert lucht

Hij vond dat hij het moest doen. En dan ook in alle openbaarheid, in de raadzaal. Donderdag aan het begin van de vergadering van de raadscommissie Maatschappij & Bestuur trok Rik Rolleman namens de PACT-fractie het boetekleed aan. Hij voelde zich er des te meer toe geroepen omdat hij lid van de werkgroep vergaderstructuur is. In die groep, in touw om “de politieke verhoudingen te verbeteren”, hoor je het “voorbeeld” te geven. Voor Rolleman speelde daarnaast mee dat “je juist ook in dorpsverhoudingen zorgvuldig je woorden moet kiezen”.

Een deemoedig excuus is verre van alledaags in de Aalsmeerse politiek. “Ook een raadslid maakt fouten,” stelde Rolleman. Hij voelde zich “persoonlijk teleurgesteld over mijn eigen optreden” tijdens het debat twee dagen daarvoor over de mogelijke bouw van een huis op de hoek Berkenlaan en Jac.P. Thijsselaan. De PACT'er had zich “te veel laten meenemen in de emoties van de bewoners” die zich opeens met woningproject geconfronteerd zagen.

Het gevoeligst in het dinsdagdebat was het woord “achterbaks” geweest dat Rolleman gebezigd had, sprekend over de gevolgde procedure rond project. Daarover betuigde hij uitdrukkelijk zijn spijt. Zo'n uitdrukking werkt “contraproductief”, besefte hij bij nader inzien.

Grote klasse
Zijn sportieve, oprechte, gebaar leverde Rolleman net geen staande ovatie op, hoewel het momentum daar was. Verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven  was zichtbaar onder de indruk. “Grote klasse,” reageerde hij, zeker om zoiets “openbaar” te doen.

Ook de voorzitter van de vergadering dinsdag, CDA'er Dirk van Willegen, waardeerde de spijtbetuiging “zeer”. Het debat mag volgens hem “scherp, heel scherp” zijn, maar “een stap te ver” is not done. “De excuses zijn aanvaard,” besloot hij.

Zorg
Waar draaide het dinsdagavond bij de raadscommissie Ruimte & Economie om? PACT wilde, in dit specifieke geval, graag weten hoe B&W (dat een vaste procedure volgt bij brievenafhandeling) een brief van buurtbewoners die tegen de komst van de woning gericht was, zou gaan beantwoorden. Niets meer en niets minder. Het was niet de bedoeling inhoudelijk op eventuele plannen of gevolgde procedures in te gaan.

Maar daar ontaardde de discussie, die nota bene vijftig minuten in beslag nam, juist wél in. Dat kwam mede omdat er twee insprekers aan de raadstafel aanschoven die de buurtbrief, gedateerd 12 december, toelichtten. Die spraken hun “zorg” uit over het bouwproject.

Verder laakten ze het uitblijven (“Tot op de dag van vandaag,” aldus buurtbewoner Roos) van een ontvangstbevestiging van de brief en meenden ze dat de gemeente “alleen maar onduidelijkheid” geeft als ze die iets vragen. Op een vraag van Bram Heijstek (HAC) hoe het met de “communicatie” van de gemeente gesteld was, zei Roos “een half uur” voor het antwoord nodig te hebben.

Geschokt
Allemaal koren op de molen van Rolleman, die het woord voerde voor oppositiepartij PACT. Waar mogelijk laat hij doorklinken dat bewonersparticipatie voor de progressieve partij een lief ding is.

Hij was “geschokt” door de procedure en het was “achterbaks” hoe de gemeente hier “probeerde iets te regelen”. Als je als gemeente wat wil, praat je “eerst met de bewoners”, vond hij, zich steeds meer opwindend. “Dit is de omgekeerde wereld.”

Voor zijn beurt
Rolleman – hetzelfde gold voor VVD'er Teun Treur – praatte evenwel voor zijn beurt. Ze gingen “te diep op de materie” in, constateerde Dick Kuin (AB), de rust zelve. “We praten nu over een voorstel dat er niet is,” zei hij to the point. En, zo suggereerde hij, misschien komt er niet eens een bouwplan voor een woning op die plaats, na alle ophef.

Wethouder Gertjan van der Hoeven bevestigde het gelijk van zijn AB-partijgenoot. “De procedure loopt zoals dat normaal is. Die is nog niet eens gestart. Er is niks aan de hand, los van alle zware, grote woorden hier.”

Gesprek met buurt
Als de initiatiefnemer daadwerkelijk een bouwplan indient, komt er straks een voorstel naar de gemeenteraad, zoals gebruikelijk. Zover is het volgens de wethouder nog niet. “De initiatiefnemer wéét dat de gemeenteraad erover gaat en dat ú aan zet bent.”

Van der Hoeven meldde alvast dat er komende dagen een gesprek met de omwonenden plaatsvindt. Dat achtte hij verstandig, aangezien er “behoorlijk wat onrust” is. Hij wil graag, voorafgaand aan de start van de procedure “rechtstreeks” van de bewoners horen hoe ze tegen een huis op de hoek aankijken.

Foto's: (boven) PACT-raadslid Rik Rolleman donderdag in de raadzaal bij het aanbieden van zijn excuses; (beide andere) het stuk grond op de hoek Berkenlaan-Jac.P. Thijsselaan waar onrust over onstaan is vanwege bouwplannen. (foto's Arjen Vos)

Eén reactie

  1. De wethouder, portefeuillehouder, noemde de actie van de insprekende bewoners prematuur (= voorbarig). Zelf heeft hij voor dit project nota bene de weg al geplaveid bij Schiphol, in verband met geluidoverlast, zo bleek tijdens de vergadering. Blijkbaar waren er ook al besprekingen geweest met de ontwikkelaar van de nieuw te bouwen woningen die wellicht tot een schadevergoedingclaim zouden kunnen leiden als het plan (door gemeenteraad) niet positief zou worden opgepakt, Ik vind het van (over)moed getuigen als je anderen dan van prematuur gedrag durft te betichten. Een deemoedig excuus van de wethouder zou hier meer dan op zijn plaats zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel