‘Ook jongeren laten meedenken over VVA-terrein’

Geweldige plannen voor de Hornmeer en voorbeeldig hoe nauw de bewoners erbij worden betrokken. De gemeenteraad was op 22 januari zonder uitzondering lovend over de ontwikkelvisie van B&W voor het Hornmeerpark, het vrijkomende VVA-terrein en het verpauperende gebied van school, kinderdagverblijf, islamitische gebedsruimte en buurthuis. “Terecht praat B&W over een grote kwaliteitsimpuls voor Aalsmeer,” luidde het compliment van woordvoerder Rik Rolleman van oppositiefractie PACT.

Rolleman – en dat is meestal anders – had daarnaast alle lof voor de wijze waarop de gemeente Hornmeerbewoners laat participeren. Ook hun toekomstige inbreng zag hij met vertrouwen tegemoet. Wethouder Gertjan van der Hoeven (AB) liet er op de raadsvergadering geen twijfel over bestaan dat de bewoners mogen blijven meedenken en meeontwikkelen.

Ook jongeren
De wethouder merkte wel op te streven naar een “bredere” klankbordgroep voor het verder te ontwikkelen VVA-terrein. “Ook met jongeren,” benadrukte hij. In dat gebied komt mogelijk een nieuwe atletiekbaan voor AVA (Atletiekvereniging Aalsmeer). Terwijl Marjanne Vleghaar (VVD) bij voorbaat opzag tegen het ruimtebeslag van een 400-meterbaan en “zoveel geld” voor een weinig te gebruiken baan, gaf de wethouder er de voorkeur aan dat nog open te houden. Oftewel, geef eerst “participanten” de kans er het hunne over te zeggen.

Dat zei Van der Hoeven eveneens over een geheel nieuwe gedachte waar AB mee aankwam. Woordvoerder Dick Kuin pleitte voor het weghalen van de rij oude populieren aan het begin van de Dreef. Dat kan best nu hun functie als “windsingel” voor de voetballers verdwijnt. De AB'er opperde om, op de plek van de bomen, huizen neer te zetten die mooi aansluiten op eventueel te bouwen losstaande woningen aan de Zwartewegkant.

Feestweek
De wethouder dacht hardop na over een mogelijke combinatie van atletiekbaan en evenemententerrein. Maar allereerst, stelde hij vast, moet de discussie over de Feestweek Aalsmeer afgerond worden. Die ontbrandde afgelopen zomer weer, zoals elk jaar. Kern ervan is of het Praamplein er de geschikte plek voor is of dat er valt uit te wijken naar een alternatief. Bijvoorbeeld een evenemententerrein in de hoek tussen N196 en Zwarteweg.

“De feestweek is belangrijk voor heel Aalsmeer. Het is een van de activiteiten waar we zuinig op moeten zijn,” stelde Van der Hoeven. Hij meldde “in gesprek” te zijn met het feestweekbestuur. Maar ook de omwonenden moeten zich volgens hem over de eventuele komst van een evenemententerrein uit kunnen spreken.

Bouwlagen
Over de woningbouwplannen voor het gebied Roerdomplaan-Meervalstraat was de raad opmerkelijk eensgezind. Vleghaar sprak van “maximaal drie bouwlagen”. Rolleman had het over “maximaal drie lagen en een puntdak, of vier lagen met plat dak”.

CDA-woordvoerder Paul van Soelen verzocht “niet te hoog” te bouwen, want dat is “ontsierend”. Het is volgens de fractie een prachtplek voor “levensloopbestendige appartementen” voor senioren, vergelijkbaar met Mijnsheerlijckheid. “Velen ouderen wonen met veel plezier in hun geliefde Hornmeer en willen er blijven wonen.”

Niet zoals Uithoorn
Een ander geluid kwam van Bram Heijstek (HAC). Okee, “geen villa's voor de allerrijksten”, wel “hoogbouw of betaalbare eengezinswoningen”. Hij zei, als enige, te kunnen leven met “vier verdiepingen en hoger mag ook”.

De conclusie die de wethouder uit het, keurige, debat trok was dat B&W en raad “op één lijn” zitten. “Dorpse bebouwing en niet kolossaal,” vatte hij samen. “Hopelijk geen flats zoals in Uithoorn. Daar krijgt B&W geen warm gevoel van.” In de verdere plannen kon Van der Hoeven goed zijn voordeel doen met de geleverde suggesties.

Sporthal
Vleghaar en Heijstek waren benieuwd of de nieuwe sporthal, die bij het zwembad De Waterlelie moet verrijzen, “wedstrijdproof” wordt. De wethouder hielp ze meteen uit de droom. “Het is absoluut geen wedstrijdhal. Sterker nog, het is ook geen trainingshal. Er is geld voor twee gymzalen.” Die gymzalen, bracht hij in herinnering, zijn al in 2010 begroot bij de eerste plannen voor de nieuwe fusieschool.

Van der Hoeven rekende voor dat een sporthal zoals de Bloemhof minimaal drie miljoen extra kost. Hij beloofde de kostenplaatjes van de diverse alternatieven netjes op een rijtje te zullen zetten, van basic tot en met wedstrijdhal. “Dan is aan u de keuze.”

Foto's: de Hornmeer met het scholengebied en de VVA-kantine (foto's AV-archief)


 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel