Ontwikkeling Zeilfort Kudelstaart gestaakt

(Foto archief AV/Arjen Vos)

(Gemeentelijk persbericht)De ontwikkeling van Fort Kudelstaart tot Zeilfort Kudelstaart is gestaakt. Bij de huidige stand van zaken is onvoldoende zekerheid over een succesvolle toekomstige exploitatie. De gemeente en een vertegenwoordiging van Zeilfort Kudelstaart BV hebben daarom besloten om de samenwerking te beëindigen.

In 2018 is naar aanleiding van een tender een aantal overeenkomsten gesloten met Zeilfort Kudelstaart BV, met het oog op verdere ontwikkeling van Fort Kudelstaart. Verschillende tegenslagen, onder andere van juridische aard, hebben van deze ontwikkeling een project van een zeer lange adem gemaakt.

Stichting Fort Vrouwentroost opgeheven
De stichting Fort Vrouwentroost, die onlosmakelijk verbonden was aan het Zeilfort en als doel had het Werelderfgoed in stand te houden, de cultuurhistorische verhalen als onderdeel van de Stelling van Amsterdam te vertellen en de kennis ten aanzien van de natuur en de waterrijke omgeving over te dragen aan een zo breed mogelijk publiek, wordt opgeheven.

Hoe nu verder
De gemeente blijft voorstander van de ontwikkeling van Fort Kudelstaart. In dit verband is een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding, waarmee een voorstel wordt gedaan voor de juridisch-planologische kaders waarbinnen een ontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Het is nu in de eerste plaats aan de gemeenteraad om te bepalen hoe in de toekomst om zal worden gegaan met Fort Kudelstaart.

6 reacties

 1. Nu goede plannen gaan bedenken, er is iets leuksvan te maken.Niet het grote geld zijn gang laten gaan.

 2. Ik snap de joepie-reacties bij dit bericht even niet zo goed. Los van wat ik van de Zeilfort-plannen vond, lees ik in deze verklaring vooral; de komende tig jaar gaat er nog steeds niks gebeuren op het Fort. Het gaat verder in verval raken en zal onderwerp van discussie blijven, want we zijn het in Aalsmeer niet snel met elkaar eens. Terug bij af. Participatie, instemming en brainstormen over wat we met het fort kunnen doen is allemaal leuk en mooi, maar uiteindelijk moet er ook een ondernemer zijn die dat op durft te pakken en tot rendabel geheel kan maken (weet je hoeveel alleen al het onderhoud van zo’n groot monument kost?). Ik denk gezien het gedoe de afgelopen 5 jaar dat er niet heel veel ondernemers om staan te springen…

  Voor de volledigheid; iets zo grootschaligs als de Zeilfort-plannen is absoluut niet de enige manier om iets rendabels neer te zetten. Maar ik wil mensen wel vragen om realistisch te zijn en te beseffen dat ‘kleinschalige’ plannen op een grootschalig monument niet gaan werken als we het willen behouden voor de toekomstige generaties. Wie gaat het onderhoud dan betalen? Ik gok de komende tig jaar de gemeente – dus wij zelf – weer? Ik hoop dat de raad snel met nieuwe concrete plannen komt die verder niet meer ter discussie hoeven te komen en een geïnteresseerde ondernemer gesteund wordt in plaats van tegengewerkt. Dat heeft die ondernemer dan ook zelf in de hand natuurlijk door met een respectvol plan te komen en met omwonenden in gesprek te gaan en blijven. Ik heb er een hard hoofd in, maar laat me graag verrassen!

 3. Om van het issue en ontstane beeld van ruziënde 50-plussers af te komen, de bewoners van Aalsmeer die het langst tegen de nieuwe situatie aan moeten kijken zeggenschap te geven in de ontwikkeling van dit markante punt in Aalsmeer…. en publiek belang in de discussie boven winstmaximalisatie te plaatsen.

  Vraag alle scholieren in Aalsmeer hun idee in te leveren wat er met Fort Kudelstaart moet gebeuren. Doe dit door:
  – Onderwijs te geven in de context van deze bouwwerken, oorlog en cultuurhistorisch erfgoed.
  – Afhankelijk van de leeftijd, verbind er een leuk schoolproject aan: knutsel een maquette, schrijf een opstel/verhaal of verzin iets anders creatiefs.
  – Stel een beoordelingscommissie samen van doorsnee Aalsmeerders/Kudelstaarters van alle leeftijden (geen raadsleden).
  – Laat dit als input dienen voor het stellen van ‘juridisch-planologische kaders ‘ voor het fort.

  Laat u verrassen. Ik voorzie een mooi traject, misschien wel een gedragen oplossing, zonder dat het uitdelen van verdere dolksteken noodzakelijk zal zijn. Iedereen blij, past wat meer bij een dorp.

 4. Wat een geweldige overwinning voor de tomeloze inzet van Emile en de werkgroep Fort-Kudelstaart.
  Zal nu eindelijk iedereen gaan beseffen dat grootschaligheid in absurdistische vormen niet meer van deze tijd zijn. Hoogmoed waanzin, zonder oog te hebben voor andere is voorbij anno 2024. Onze rijkdom zit in kleinschaligheid, waar de mens weer centraal staat.
  Fijne Kerstdagen !

 5. De slag om ‘Fort bij Kudelstaart’!
  Fort bij Kudelstaart in Vrouwentroost, want zo heet het eigenlijk. Gebouwd tussen 1890 en 1906 als onderdeel van de ‘Stelling van Amsterdam’, verdedigingsgordel van 42 forten rond de hoofdstad. Gebouwd na de Duits-Franse oorlog van 1870, in een toen bestaande wapenwedloop in Europa, een afschrikken, het Nederlandse antwoord, een in de wereld uniek systeem van forten, dijken, linies, waterpartijen en te inunderen voorgebieden.
  Tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 en de mobilisatie volledig in paraatheid en bemand. Daarna tot circa 1926 munitieopslag voor defensie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Duitse ‘Vordere Wasserstellung’. Na 1960 kreeg het ‘Fort bij Kudelstaart’ de vredesfunctie, jachthaven.
  Het ‘Fort bij Kudelstaart’ was nooit direct betrokkenen bij krijgshandelingen, er werd nooit een schot gelost, hoogstens een kogel verloren.
  Toch woede er de afgelopen zeven jaar de slag om het ‘Fort bij Kudelstaart’. Werd er op momenten spreekwoordelijke behoorlijk met scherp geschoten, er sneuvelde zelfs twee wethouders vrij recentelijk in de slag. Het lijkt erop dat er nu een vrede is afgekocht voor €350.000,00, de geschiedenis zal ons leren of dit hoge bedrag nodig is geweest. De kruitdampen kunnen nu langzaam optrekken en laten we hopen dat het huidige bestuur tot een wijze keuze komt. Een keuze die recht doet aan het ‘Fort bij Kudelstaart’ en de bijzondere status die het heeft als onderdeel van het Werelderfgoed ‘de Stelling van Amsterdam’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin