Onderzoek Drechtdoorsteek nieuw leven ingeblazen

In een informatief overleg vorige week dinsdag zijn de gemeenteraadsleden bijgepraat over ideeën voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. Deze zogenoemde Drechtdoorsteek wordt door diverse partijen gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van waterrecreatie. De Drechtdoorsteek zou, als deze er komt, gerealiseerd moeten worden 'ergens' langs de Herenweg richting Leimuiden.
 
In het verleden is al vaker door verschillende gemeenten over een Drechtdoorsteek gesproken maar in 2015 is door Aalsmeer hier weer nieuw leven in geblazen. Inmiddels hebben de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer de handen ineen geslagen en het project samen opgepakt. Ze onderzoeken nu gezamenlijk de mogelijkheden en haalbaarheid van deze nieuwe vaarverbinding. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan worden besloten om wel of niet verder te gaan met dit ambitieuze project.
 
Kansen voor toerisme
Volgens wethouder Jop Kluis, belast met de portefeuille 'Recreatie' bieden de Westeinderplassen nog volop kansen voor groei van recreatie en toerisme: “Het college wil deze sector versterken door Aalsmeer als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te zetten. We zien hierbij ook kansen voor meer aanbod en nieuwe vormen van (verblijfs-) toerisme en recreatie. De Drechtdoorsteek is een potentiele locatie waar veel van deze mogelijkheden samen komen.”
 
Vaarrondjes uitbreiden
Door de rivier de Drecht met de Westeinderplassen te verbinden is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen het Hollands Plassengebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het aantal vaarrondjes wordt hierdoor uitgebreid. De Drechtdoorsteek biedt daarnaast kansen om de vaarroutes te verbeteren en nieuwe vormen van waterrecreatie, natuur, landschap en cultuur te stimuleren.
 
Aantrekkelijk
Belangrijk in het project is dat de uitstraling van het landschap in het Groen Hart behouden blijft. Doel is het gebied aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen, variërend van de actieve en snelle watersporter tot gezinnen en (internationale) toeristen, waardoor de ontwikkeling ook bijdraagt aan de spreiding van toeristen in de Metropoolregio Amsterdam. De Drechtdoorsteek wordt ook een belangrijke schakel in het sloepennetwerk en kan bijdragen aan een veilige scheiding tussen beroepsvaart en recreatievaart.
 
Planning
De voorbereidingen voor het kansenonderzoek zijn gestart, de verdere uitrol van het project is afhankelijk van de periode waarin het kansenonderzoek wordt gedaan. Streven is om, na besluitvorming van het project, in 2018/2019 een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van de Drechtdoorsteek.
 
Afbeelding: overzicht van de Westeinderplassen en de plek waar de verbinding 'ongeveer' zou moeten komen. (Illustratie gemeente Aalsmeer)

2 reacties

  1. ….”ergens langs de herenweg…”. Hoezo “langs” ? Volgens mij moet je door de herenweg heen. Dat betekent dus een brug of tunnel. Positief gezien leidt een brug zeer waarschijnlijk tot minder sluipend vrachtverkeer over de herenweg.

  2. Het grappige is natuurlijk dat het aangegeven stuk geen Aalsmeers grond gebied is. De meest logische route zou langs de dijk tussen Bilderdam en Calslagen zijn precies op de grens zuidholland/noordholland en de grens van Aalsmeer en Kaag en Braassem. Het zal niet mee vallen om dit te realiseren ook al zullen de kosten in die route wel mee vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin