‘Nieuwe woningen prachtig, maar denk om verkeer en parkeren’

Pakweg dertig appartementen voor jongeren en senioren bouwen op de plek van het voormalige postkantoor aan het Driekolommenplein? Dat zagen de meeste fracties vorige week dinsdag op de raadscommissievergadering best zitten. Maar ze zaten flink in hun maag met de verslechterende verkeerssituatie rond Stationsweg en Van Cleeffkade en met de parkeersores.

Het levendige debat, waarin driekwartier lang de scheidslijnen dwars door coalitie en oppositie liepen, bracht de fracties na aanvankelijke aarzelingen nader tot elkaar. Als we, aan de ene kant, nu eens ja zeggen tegen het grove bouwplan van projectontwikkelaar De Nijs. En, aan de andere kant, tegelijkertijd B&W in een motie oproepen snel een serieuze brede discussie over verkeersstromen, parkeren en invulling van Raadhuisplein en Driekolommenplein aan te zwengelen.

Ziel van dorp
PACT-woordvoerder Rik Rolleman, de meest kritische spreker, voelde voor de 'en…en'-oplossing. In eerste instantie wees hij het postkantoorplan nog met grote woorden af. “We praten over de ziel van ons dorp. Dat is het Raadhuisplein en Driekolommenplein. Daar moet je niet zomaar met een ontwikkelaar lukraak aan de slag gaan,” stelde hij.

Voor Rolleman was vooralsnog het standpunt van de gemeenteraad in 2006 maatgevend: een integrale visie op het hele gebied rond beide pleinen en aanliggende straten. Alleen een klein stukje er uitlichten en los van het geheel ontwikkelen zou uit den boze zijn.

Doorn in het oog
Maar ook de PACT'er was, net als de rest, weinig gecharmeerd van de verpauperde staat van het postkantoor. Om met  CDA-woordvoerder Robbert-Jan van Duijn te spreken: “Het ziet er niet uit.” Het was de CDA-fractie “al langer een doorn in het oog”, iets wat voor meerdere fracties gold.

“Wachten we nog tien jaar of ligt er een plan ter verfraaiing?” vroeg VVD'er Dirk van der Zwaag zich af. Wordt het “iets fraais”, dan maar geen integrale visie, was zijn opvatting.

Steeds drukker
Expliciet wezen Van Duijn, Van der Zwaag en ook AB-woordvoerder Luc de Horde op de verkeers- en parkeersituatie in het centrum. “Het wordt met het verkeer alleen maar drukker, en ook met parkeren,” stelde De Horde. De AB'er pleitte ervoor dat raad, B&W en liefst ook de ontwikkelaar zich “gezamenlijk” op de problematiek gaan storten.

Wethouder Gertjan van der Hoeven (AB) besefte dat de keus van B&W om het postkantoor los te weken uit het grotere geheel geen soelaas biedt voor verkeers- en parkeerperikelen. Hij constateerde echter dat een “integraal plan niet haalbaar” is. Hem was immers gebleken dat de vastgoedeigenaren er “onvoldoende mogelijkheden” voor zien en er “onvoldoende toe bereid” zijn. Die zouden te veel kapitaal moeten vernietigen zonder iets terug te kunnen verdienen.

Brede discussie
Een discussie voeren over onder meer parkeren en verkeer, dat sprak de wethouder aan. Maar dan breed, ook samen met buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. “Je kunt én ontwikkelingen faciliteren om appartementen te bouwen én op korte termijn praten over een toekomstvisie en wat de belangrijkste thema's daarin zijn,” aldus Van der Hoeven.

In Rollemans ogen kan er in “een halfjaar” een goede visie liggen. Een kwestie van doorpakken en er “interactief” met alle betrokken partijen aan werken, om die visie vervolgens “gefaseerd” te ontwikkelen. “Dan geef je de gemeente een nieuwe ziel. Dat heeft Aalsmeer verdient.”

Spa de grond in
Van der Zwaag had nog zo zijn twijfels of het optimisme van Rolleman kan uitkomen. Maar als het lukt en “de spa kan in de grond – prima”, zei hij. “Maar als het nog tien jaar duurt, dan liever deze ontwikkeling,” voegde de VVD'er, doelend op het woningbouwproject van De Nijs, eraan toe.

Wordt vervolgd op de gemeenteraadsvergadering van volgende week donderdag 29 oktober.

Foto's: het verpauperde voormalige postkantoor aan het Driekolommenplein (meer foto's in gallery); portret: Rik Rolleman (PACT). (foto's Arjen Vos/AV-archief)

2 reacties

  1. Oja, en wij kunnen ze dan ontmoeten op het nieuw aan te leggen Raadhuisplein, ons toekomstige ontmoetingspark…

  2. Ik zou er vluchtelingen in onderbrengen… versnelde procedures, ze hebben geen auto, en staan dan gelijk midden in onze samenleving…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel