Nieuwe motie borduurt voort op verbeterde samenwerking raad

Donderdag op de laatste, korte raadsvergadering dit jaar viel er in elk geval één memorabel besluit. De gemeenteraad nam een motie van CDA, AB, VVD en PACT aan om extra geld te reserveren voor mooie, zinvolle projecten in 2017. Slechts de eenmansfractie van HAC, niet bij het 'spel' betrokken, was tegen.

Met de, aanvullende, motie willen de fracties meer bestedingsruimte creëren voor toekomstige voorstellen die de vier fracties na aan het hart liggen. Het gaat om voorstellen voor het verlagen van de woonlasten, het scheppen van een financieel vangnet voor risico's in de zorg, het verhogen van het kwaliteitsniveau bij het onderhoud van de openbare ruimte, het investeren in het gebied Raadhuisplein-Driekolommenplein en extra maatregelen voor het verduurzamen van woningen.

List verzonnen
Op 5 november nam de raad met veel enthousiasme een eerste motie aan om samen de schouders te zetten onder een passende verdeling van de opbrengsten volgend jaar van de precariobelasting (1 tot 1,5 miljoen euro). Burgemeester Jeroen Nobel wilde de raad toen echter met een “winstwaarschuwing” behoeden voor een al te groot optimisme. Reken je niet te rijk, stelde hij, want er komt een stevige inhaalslag aan die geld opslurpt, zoals het aanleggen van wegen.

De raad nam Nobels opmerking ter harte en verzon een list. Dat kon in dit geval omdat in de najaarsrapportage nog een meevaller van 1,3 miljoen euro opdook.

Ruimer budget
Bij de CDA-fractie ontstond het idee dat geld naar de algemene vrije reserve over te hevelen en zo nodig te gebruiken voor de bovengenoemde voorstellen. De christendemocraten vonden in AB, VVD en PACT medestanders, en dat resulteerde in de nieuwe, gezamenlijk ondertekende motie.

Bij elkaar opgeteld ligt er straks een bedrag van een kleine drie miljoen euro om te kunnen 'uitdelen'. “Dan krijg je een iets ruimer budget, zodat je zeker weet dat je de dingen die je wil ook goed kunt uitvoeren,” lichtte fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn donderdag toe.

Symbolische waarde
De motie brengt “verlichting”, merkte de burgemeester op. Hij en zijn wethouders konden zich volgens hem in de “bedoeling” vinden.

De symbolische waarde van de motie van 17 december is niet te onderschatten. Net als haar voorganger van begin november mag ze gezien worden in het licht van de verbeterde samenwerking tussen de grote fracties.

Lees artikelen over eerste motie en verbeterde verhoudingen, verschenen op 1 november en 10 november 

Eén reactie

  1. Nu er geld over is kan het geluidscherm schoon gemaakt worden en hoeven we niet te wachten tot half volgend jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel