Hulpkreet bewoners aan gemeenteraad: ‘Kan dit allemaal zo maar..?

Door: Klaas Leegwater. De eigenaren van de woning naast de watertoren aan de Kudelstaartseweg hebben in een brief aan de gemeenteraad een oproep gedaan hun controlerende taak ter harte te nemen. De bewoners verzetten zich tegen de bouwwerkzaamheden bij hun huis ten behoeve van project Waterfront. Er loopt inmiddels een beroepsprocedure, voor een tussentijdse oplossing willen de eigenaren graag opnieuw in gesprek met wethouder Kabout en burgemeester Oude Kotte die dat volgens de bewoners vooralsnog afwijzen. 

De opvallende brief van drie A4’tjes, door de gemeente online gezet, staat vol onbegrip over het handelen van het college en leest als een hulpkreet aan de raad. “Wat kunt u nog voor ons doen? Heeft de raad inderdaad een controlerende taak? Kunnen wij de lokale overheid nog wel vertrouwen? Kan dit allemaal zo maar? Waarom willen burgemeester en wethouder niet meer met ons rond de tafel?” zo werpen de bewoners een aantal vragen op waar bijna de wanhoop vanaf druipt.

In beroep
Waar draait de kwestie om? In september 2020 ging de raad akkoord met het definitieve ontwerp project Waterfront, een wandel- en fietsboulevard langs de Poel en uitbreiding van het Surfeiland. Al in het voortraject uitten de bewoners hun bezwaren, onder meer over aanleg van een vlonder en een steiger voor het aanmeren van rondvaartboten dicht bij hun perceel. ‘Dit gaat negatieve invloed hebben op onze privacy en rust‘. In haar antwoord gaf de gemeente destijds aan dat de vlonder zou worden gehalveerd naar de zuidwest-zijde van de watertoren. 

De bewoners gingen in beroep tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor gehele project Waterfront en vroegen tevens een voorlopige voorziening aan. De voorzieningenrechter ging daar begin dit jaar deels in mee, alleen de werkzaamheden nabij de watertoren (vlonder/aanlegsteiger, uitbreiding fietsenstalling, verplaatsing hek) moesten worden opgeschort. De behandeling van de bodemprocedure wordt in het najaar verwacht. Ondertussen is een deel van het project (surfeiland en verlengde landtong) al gerealiseerd.

De bewuste betonnen vissteiger (Foto Klaas Leegwater)

Vissteiger
Na de uitspraak hebben de bewoners op eigen initiatief contact gezocht met de gemeente over wijzigingen in het definitieve ontwerp ten nadele van hun rust/privacy. Tevens vond er een gesprek plaats met wethouder Kabout over “een redelijke oplossing die recht doet aan onze belangen”. Onder meer is gesproken over een geplande vissteiger op circa 100 meter afstand van hun perceel. De vissteiger willen de bewoners niet op die locatie uit vrees van geluidsoverlast van recreanten op warme zomeravonden. 

“Wat schetst onze verbazing dat de dag na ons gesprek de aannemer de heipalen de grond in geslagen heeft voor deze steiger,” aldus de bewoners in hun brief. Zij hebben vervolgens bezwaar ingediend tegen de bouwvergunning voor verschillende steigers binnen het project. Daarna sloeg de kou toe in de relatie bewoners/gemeente. “Naar ik heb begrepen hebben jullie intussen een bezwaarschrift ingediend over deze kwestie. Ik laat nog nagaan wat dit betekent qua communicatie,”zo staat in de brief de reactie van wethouder Kabout (CDA) beschreven.

“Heel vervelend”
De bewoners schrijven verder: “Voor ons is het heel vervelend om te merken dat de gemeente geen rekening wil houden met ons, burgers die ongewild midden in de projectlocatie woonachtig zijn. Hoe kan het dat alleen hetgeen uitdrukkelijk door de voorzieningenrechter is geschorst niet uitgevoerd wordt maar er nog steeds geen rekening gehouden wordt met onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van andere onderdelen van het plan? Dit alles is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.” 

De huiseigenaren sluiten af met: “Het blijft onze verwachting dat we uit deze impasse kunnen komen en dat de gemeente uiteindelijk redelijke oplossingen zal kunnen aandragen die onze belangen wel voldoende meewegen (….) dit om verdere vertraging in dit project en onnodige meerkosten voor de gemeente te voorkomen die latere aanpassingen met zich zullen meebrengen. Want dat die aanpassingen er zullen komen ten aanzien van de nu bij ons bekende plannen, daarover bestaat geen enkele twijfel.” 

Geschokt
Judith Keessen van Absoluut Aalsmeer (AA) meent dat de gemeente de uitspraak van de voorzieningenrechter aan haar laars lapt. “En daarmee nemen ze een financieel risico. Daarnaast dient de gemeente zich net als elke burger te houden aan de wet,” zegt Keessen die verder opmerkt:  “Ik vind het schokkend te lezen dat burgemeester en wethouder niet meer in gesprek willen met de huiseigenaren. Want zij zitten daar voor de bewoners in Aalsmeer.”  Het fractielid van AA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Jan Bouwmeester van de VVD is bekend met de inhoud van de brief maar wil niet ingaan op vragen. “Daar is het nu nog te vroeg voor. Binnenkort hebben we een onderhoud met de wethouder over dit onderwerp, we willen eerst zijn verhaal horen. Elk vraagstuk dat in de brief aan de orde wordt gesteld zullen we aan hem voorleggen. Pas dan kunnen wij een goed oordeel vormen, niet eerder. Daarna zal er eventueel contact zijn met de bewoners wat we voor hen kunnen betekenen,” aldus Bouwmeester.

Geen reactie
AalsmeerVandaag heeft ruim een week geleden verschillende vragen voorgelegd aan wethouder Kabout en burgemeester Oude Kotte. Bijvoorbeeld of het klopt dat de gesprekken met de bewoners zijn stopgezet en zoja wat de reden is. En waarom de gemeente, terwijl de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is, bewust een financieel risico neemt met doorgaan van de werkzaamheden. Tevens is de gemeente een weerwoord gevraagd over bepaalde verwijten in het verhaal van de bewoners. Tot gisteravond is er geen reactie binnengekomen bij onze redactie. 

aalsmeerwaterfront.nl

Foto boven archief AV/Arjen Vos

 

3 reacties

 1. Zoals ik begrijp willen de bewoners geen aanlegsteiger voor toeristen in de buurt, ook een vissteiger zelfs 100 meter is niet voldoende. Ook zal het algemeen belang in het oog moeten worden gehouden, het kan dus niet zo zijn dat 1 persoon de boel kan belemmeren. Ook Absoluut Aalsmeer zal hier voldoende oog moeten hebben.

 2. Jammer om te lezen dat de gemeente het vertikt om het gesprek (mede gezien de honderden bezwaarschriften in de voorfase en de daaraan verbonden beloftes) aan te gaan en procedures af te wachten. Vooral dat laatste betreft ook een flinke hap gemeenschapsgelden waar nu mee gegokt wordt. Werkgroep Waterfront: kom op!

 3. Morele steun.

  Tegen mijn eerder zelf voorgenomen plan, om geen gebruik meer te maken van de media als het niet echt noodzakelijk is, maak ik hierbij een grote uitzondering.
  Met het zwijgen en geen reactie geven op gestelde vragen van betrokkene, schiet niemand wat mee op.

  Als mede omwonenden van het Waterfront, steun ik mijn buren van harte.
  Succes met jullie zaak!

  Op persoonlijke titel: Gerard Zelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin