Nieuw afvalstoffenbeleid: plastic niet meer apart

Berg plastic afval Praamplein (foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. Op dinsdag 11 mei 2021 vergadert de commissie Ruimte & Economie van de gemeenteraad van Aalsmeer wederom digitaal. Op de agenda staat onder andere het nieuwe afvalstoffenbeleid en wonen achter de linten.

Het nieuwe afvalstoffenbeleid moet in lijn met de landelijke doelstelling leiden tot 75 procent afvalscheiding van huishoudelijk afval. Voor een deel gebeurt dit straks machinaal door middel van nascheiding; bewoners hoeven PMD afval (plastic verpakkingsmateriaal, blik en drinkpakken) niet meer apart in te leveren. Het restafval wordt bij laagbouw tweewekelijks opgehaald. Bij hoogbouw wordt het aantal (ondergrondse) afvalcontainers uitgebreid. Er komen nieuwe containers voor één- en meerpersoonshuishoudens die voorzien zijn van een chip of barcode. Bedrijven kunnen hierdoor niet meer ‘meeliften’ met huishoudelijk afval. Voorgesteld wordt om straks net als in de meeste gemeenten in Nederland te werken met tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens.

Het GFT-afval wordt in de zomer elke week opgehaald. Oud papier en karton blijft huis aan huis ingezameld worden, maar kan straks ook via ondergrondse containers ingeleverd worden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de verschillende voorstellen uit het nieuwe afvalstoffenbeleid en bijbehorende kosten.

‘Achter het lint’ tussen Aalsmeerderweg en Hogedijk (Foto archief AV/Arjen Vos)

Wonen achter lint
Naar aanleiding van de motie Integraal Lintenbeleid van 18 juni 2020 heeft het college een aantal denkrichtingen opgesteld om wonen achter de Linten van Aalsmeer mogelijk te maken. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de denkrichting naar definitieve oplossingen. Dit geldt onder meer voor reeds bestaande mantelzorgwoningen en ook wordt gekeken naar maatwerkoplossingen voor schrijnende situaties. Als de commissie zich kan vinden in de voorstellen, worden deze verder uitgewerkt. Beleid en bestemmingsplannen voor noodwoningen en het persoonsgebonden overgangsrecht worden op een later moment opnieuw door de gemeenteraad besproken.

Vestigingsklimaat bedrijven
Verder staat op de agenda de strategie werklocaties Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer wil het lokale en regionale vestigingsklimaat voor bedrijven versterken. De strategie werklocaties Aalsmeer biedt een uitvoeringskader voor lokale projecten en dient als toetsingskader voor aanvragen die de gemeente ontvangt.

Tot slot wordt gesproken over het adviesrecht van de raad omtrent buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Hiermee wordt de betrokkenheid van de gemeenteraad bij grote ontwikkelingen middels het geven van advies gewaarborgd. Tevens wordt de procedure bij het vaststellen van het omgevingsplan, als het gaat om wijzigingen van ondergeschikte betekenis, versneld. Deze besluiten zijn nodig om de overgang naar de nieuwe Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meedenken?
In verband met het coronavirus zal de vergadering digitaal plaatsvinden. Als u de commissie overwegingen wilt meegeven over onderwerpen die op de agenda staan, is het verzoek dit bij voorkeur schriftelijk te doen. U kunt uw bijdrage mailen naar griffie@aalsmeer.nl Het blijft ook mogelijk mondeling in te spreken. U kunt u aanmelden door een mail sturen of u telefonisch contact op te nemen met 06 4456 6183.

De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u ook de vergadering rechtstreeks volgen vanaf 20.00 uur of achteraf terugkijken.

3 reacties

  1. Heel apart! In Rijsenhout gaan we juist nu van start met het apart inzamelen van PMD-afval en overig restafval (mij lijkt dat een goede zaak). We krijgen daarvoor van De Meerlanden een extra rolcontainer. In Aalsmeer vindt diezelfde Meerlanden dat de verwerking van PMD-afval machinaal kan? Is er hier sprake van meerdere Meerlanden of zijn er politieke hobbyisten aan het werk bij de verschillende gemeenten?

  2. Oke, jarenlang elk plastic tasje enzv in de plactic bak gedaan, nieuwe methode bij de afval verwerker. Plastic bakken weer pase.
    Begrijp ik, maar met onze kleine grijze container gaan we het nu niet meer reden.
    Dus toch maar een grote container, gaan we lekker weer alles ingooien zonder schuldgevoel.
    Heerlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel