Na Van Rijn verdwijnt ook wethouder Kuin van toneel

(Foto archief AalsmeerVandaag)

Door: Klaas Leegwater. In het college van burgemeester en wethouders is een crisis uitgebroken. Nadat vorige week wethouder Robert van Rijn zijn aftreden aankondigde is de afgelopen dagen door het college aan wethouder Dick Kuin gevraagd zijn functie neer te leggen. Kuin weigerde dit, waarna de gemeenteraad donderdag een motie van wantrouwen tegen Kuin met onmiddellijk ontslag aannam. Het college met de overige twee wethouders blijft aan. Ook de coalitie blijft in stand. 

Robert van Rijn licht zijn besluit toe

Tijdens de raadsvergadering waar Dick Kuin vanwege ziekte afwezig was, lichtte Van Rijn zijn vertrek toe. Als reden gaf de wethouder aan dat hij een onveilige werksituatie ervaart binnen het college. Hij verwees daarbij naar het dossier Fort Kudelstaart, een lang slepende kwestie tussen gemeente en omwonenden die bezwaar maken tegen bouwplannen van een ondernemer. Volgens Van Rijn overschrijdt een collega wethouder als omwonende bij het fort de grens van belangenverstrengeling. Van Rijn noemde de naam van Kuin niet, iedereen in de vergaderzaal en daarbuiten begreep vermoedelijk dat het hier om Kuin gaat. 

Handen schuddend met Absoluut Aalsmeer

Twee petten
“Ik kan mij niet voorstellen dat als ik tegenover het fort zou wonen en persoonlijke belangen zou hebben ik mij zou bemoeien met juridische procedures omtrent het fort,” zo vertelde Van Rijn in de vergadering, “handelen als bestuurder met twee petten werkt niet. Of je bent lid van het college en dient de belangen van Aalsmeer of je bent de partij tegen de gemeente Aalsmeer. Beide zijn niet te verenigen.”

Moreel kompas
Van Rijn gaf aan dat hier met een deskundige op het gebied van integriteit over is gesproken. “Daaruit bleek dat voor mijn veiligheid en voor duidelijkheid in het college wederom afspraken nodig waren gezien de opsomming van voorvallen. In die gesprekken heb ik zelf de conclusie getrokken dat een veilige werkomgeving voor mij niet mogelijk was. En samen constateerden we dat het moreel kompas tussen betrokkene en mij anders staat afgesteld.”

Een licht geëmotioneerde Van Rijn sloot af met: “Dit alles moet je toch niet willen, vind ik. Als college niet, als coalitie niet, als raad niet. ik heb het ervaren: het is niet veilig, het is niet werkbaar, en het draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van bestuur.” Daarna schudde Van Rijn de handen van alle raadsleden en verliet onder applaus de zaal.

In de maag
Namens het college gaf wethouder Willem Kikkert aan met de kwestie in de maag te zitten. “Binnen het college hanteren wij het principe van collegiale verantwoordelijkheid. We hebben geprobeerd dit principe te laten werken, maar in de afgelopen periode is het niet gelukt een vertrouwensbasis te creëren voor een werkbare situatie. Voor de stabiliteit van ons bestuur kan deze siutatie niet voortduren. De overige leden van het college hebben wethouder Kuin gevraagd zijn funtie neer te leggen. De heer Kuin heeft aangegeven hiertoe niet bereid te zijn.”

Stemmen over de motie

Meerderheid
Aan het slot van de vergadering en na twee schorsingen diende D66 een motie van wantrouwen met onmiddellijk ontslag tegen Kuin in. VVD en CDA steunden de motie waardoor de motie een meerderheid behaalde. GroenLinks en PvdA onthielden zich van stemming, Absoluut Aalsmeer, de partij van Kuin, stemde tegen. Fractieleider Judith Keessen: “We zijn nog niet zover, we willen eerst meer informatie wat er precies speelde. En ons beraden over onze positie.”

Zo raakte binnen een week het college van B&W twee wethouders kwijt. Eén vanwege naar eigen zeggen een onveilige werksituatie, de andere kreeg ontslag op staande voet. Restant van het college bestaande uit wethouders Bart Kabout en Willem Kikkert en burgemeester Gido Oude Kotte blijven zitten. Komende periode zal gekeken worden hoe de vrijgekomen wethoudersposten worden ingevuld.

Foto’s Arjen Vos 

 

14 reacties

 1. Er zijn ook heel veel mensen blij in Aalsmeer met het ontslag van Dhr.Kuin.In ieder geval 1 salonsocialist minder, links lullen rechts zakken vullen.Geen probleem als je veel geld wil verdienen maar kom er dan voor uit.

 2. Dick Kuin die de laatste jaren de samenwerking binnen de Aalsmeerse Belangen heeft vergiftigd en die de ondergang van AB heeft bewerkstelligd heeft nu zijn hand overspeelt. Het Fort Kudelstaart, waarop Dick letterlijk zicht heeft komt in ieder geval politiek buiten zijn politieke invloeds-sfeer. Luiken dicht zou ik zeggen.

 3. Mocht het om ex wethouder van Rijn via deze U-constructie te laten terug keren zoals sommige opperen, geeft het blijk van geheel niet integer te zijn.
  Helaas is de visie van de heer Kuin geheel niet gehoord en is alleen op de mening van de vrijwillig vertrokken ex wethouder gereageerd.
  Het zou dan ook te billijken geweest om ook het verhaal van de ander te horen.
  Ook is het mogelijk dat een mogelijke burn-out mee kan spelen, ook wordt gesproken over onveilige werksituatie en persoonlijke redenen.
  Mocht dit zo zijn hoeft dit niet perse aan een werk gerelateerde omgeving te liggen, maar aan begeleiding.

 4. Wat een zooitje, als van Rijn terugkomt!!!??? Kan die mooi eerst ff die zooi bij greenpark gaan regelen, bedrijven moesten daar zonodig gasloos bouwen, en nu staan er panden (al maanden) en geen stroom om genoeg te kunnen verwarmen!! Ik zag in zijn nevenfuncties- aandeelhouder greenpark -aandeelhouder Stedin holding nou daar kunnen we wat mee…..

 5. Ondergetekende is in de laatste jaren van Aalsmeerse Belangen bestuurslid geweest van deze partij. Toen heb ik Dick Kuin meegemaakt, wat nogal een heftige en negatieve ervaring was. In de periode van het samenstellen van de kandidatenlijst werd Dick Kuin niet meer op de lijst geplaatst, gezien de negatieve ervaringen met hem in de voorgaande periode. Ook had Dick Kuin een aandeel in de roerige periode ten tijde van het burgemeesterschap van Jobke Vonk. Ik kijk daarom helemaal niet vreemd op van de huidige ontwikkelingen. Ik gaf hem eerlijk gezegd uiterlijk twee jaar wethouderschap.
  Het aanzien van de Aalsmeerse politiek is wederom behoorlijk geschaad.

 6. Ik begrijp het niet helemaal. Van Rijn had toch samen met Kikkert en Kabout aan Kuin kunnen vragen om op te stappen? Hij had daarvoor toch niet zijn ontslag voor hoeven in te dienen? Waarom deze omweg?

 7. Ik heb eerlijk gezegd gisteravond met stomme verbazing deze raadsvergadering online gevolgd.

  Op mij komt het over als een zeer vooropgesteld plan vanuit VVD/CDA/D66.

  Tijd voor overige fracties wordt niet gegund. Terwijl dat mij toch niet meer dan logisch lijkt.

  Het is letterlijk buitenspel zetten van fracties, van partijen, van burgers.

  Ik voorzie dat dankzij dit ‘spel’ 1 wethouder weer terug keert, of (indien dat hopelijk niet zo is) de nieuw aan te stellen wethouders niet alleen uit de koker van datzelfde VCD/D66/CDA komen.

  Bijzonder dat het steeds bij die partijen over ‘integriteit gaat. Het lijkt er meer op dat dat juist ver te zoeken is. Waarbij ook het stuk verantwoordelijkheid ver te zoeken is omdat de overige wethouders ‘gewoon’ blijven zitten.

  Maar goed, fijn voor deze drie partijen dat zij nu weer de scepter zwaaien, want daar lijkt het uiteindelijk om te gaan toch?

  En wat dat betreft sluit ik mezelf aan bij de woorden van GL: het vertrouwen in de lokale politiek, na dit, zakt toch behoorlijk.

  Overigens fijn dat de drie partijen dat anders zien, dat zij voor de burger kunnen beslissen dat dat absoluut niet zo is.

  En dat is nou dus precies wat er verkeerd gaat! Het negeren, schofferen en niet luisteren naar.

 8. Beste heer J. Overbeek,
  Als dit de opzet was van de avond en de motie tegen D, Kuin, om zo ex. wethouder V. Rijn weer terug te kunnen laten keren in het college, dan is dit nog triester als ik dacht.

  Dat er politiek gezien af en toe er een ander moraal heerst, dat schijnt bij ‘macht’ te horen.
  Maar respect tonen richting een ex wethouder die net is weggestuurd, lijkt me menselijk en wenselijk.

 9. Wat een vreemde gang van zaken.. waarom niet wachten tot een moment dat dhr Kuin had kunnen reageren? Misschien heeft hij ook wel een onveilige werkomgeving ervaren, door bijvoorbeeld dhr. Kikkert: gaat de raad hem dan volgende week wegsturen na een ‘ietwat geëmotioneerd’ betoog? Met andere woorden: waarom wil deze raad helemaal niet van beide kanten geïnformeerd worden voordat ze een wethouder wegsturen van de grootste partij?

 10. Tekst onder bovenstaande foto: Onder applaus verlaat R. V. Rijn de raadzaal.

  Hoe wrang is het dat mede ex wethouder D. Kuin, zonder applaus en met een motie van diepe wantrouwen ook de raadzaal op deze zelfde avond moet verlaten.
  Politiek, maar bovenal een menselijk drama voor een bevlogen D. Kuin.
  Dick bedankt voor je jarenlange inzet als raadslid, fractievoorzitter en wethouder, voor Aalsmeer.

  Triest in al zijn facetten.

 11. Met het wegsturen van wethouder Kuin lijkt de weg open te liggen voor een terugkeer van dhr. Van Rijn als wethouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin