Migrantenhotel langs Molenvliet uitgesteld

De komst van het migrantenhotel langs de Molenvliet is uitgesteld. Donderdag besloot de gemeenteraad dat het er pas komt als de andere twee onderkomens gerealiseerd zijn en een jaar in gebruik zijn. Zou van uitstel afstel komen? Als het aan de Belangenvereniging Bewoners Molenvliet ligt, wel. Ze zijn in elk geval blij met de adempauze die hen donderdag ten deel viel.
 
Woordvoerder Marcel Bartels zegt aan de ene kant blij te zijn met het besluit,  aan de andere kant blijft het migrantenonderkomen als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de omwonenden hangen. “We beraden ons met onze raadsman wel over verdere stappen,” laat de Aalsmeerderwegbewoner weten.
 
Diverse partijen
Het onderkomen wat onderaan de Molenvliet gepland staat, is volgens Bartels van een wezenlijk andere orde dan de twee hotels die elders op Greenpark gebouwd gaan worden. “Celieplant bouwt een voorziening voor de eigen medewerkers in de directe omgeving van het bedrijf. Dat geldt ook voor het andere onderkomen aldaar. Maar wat hier moet komen, is een verblijfplaats voor diverse partijen. Mensen die elders in de gemeente illegaal gehuisvest waren, gescheiden mannen en andere groepen bewoners.”
 
Veiligheid
Bartels maakt zich met de andere gezinnen, verenigd in de Belangenvereniging, zorgen dat deze niet-homogene groep problemen kan geven. “Zelfs de burgemeester heeft gezegd dat hij niet voor de veiligheid en het beheer van het gebouw kan zorgen,” aldus Bartels. Al met al blijft het dus onzeker of het hotel er überhaupt komt. Mochten de plannen doorgezet worden, dan wordt de gang naar de rechter niet geschuwd.
 
Vierkant
De partijen in de raad waren overigens sterk verdeeld. De VVD schaarde zich vierkant achter de bewoners en zag de locatie Molenvliet het liefst van tafel geveegd worden.
De VVD diende een amendement in om locatie Molenvliet als locatie voor arbeidsmigranten uit de structuurvisie te laten verwijderen maar vond geen steun bij de andere fracties.
 
Gemeentetaak
De VVD wist wel een meerderheid in de raad te winnen voor de motie waarin zij oproept bij verkoop van de grond in de overeenkomst op te laten nemen dat bij voorkeur in Aalsmeer werkzame arbeidsmigranten worden gehuisvest. “Iedere gemeente heeft de taak om voor haar eigen arbeidsmigranten goede huisvesting te regelen. Het opvangen van arbeidsmigranten uit andere gemeenten, is een taak van die gemeenten,” aldus Robert van Rijn. 
 
Voor iedereen
PACT gaf aan geen ‘mono huisvesting’ van bepaalde groepen te willen. PACT wil dat ook Aalsmeerders die behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting, gebruik moeten kunnen maken van de drie geplande locaties voor kortstondig verblijf. Naast arbeidsmigranten moeten dan ook studenten, jongeren, gescheiden ouders en vluchtelingen met status daar tijdelijk kunnen wonen. Het amendement van PACT waarbij in de Structuurvisie de ‘huisvesting voor arbeidsmigranten’ gewijzigd wordt in: ‘kortstondig verblijf voor iedereen’ is met steun van het CDA en AB aangenomen.
 
Logies zonder discriminatie
Rik Rolleman riep op om ook de arbeidsmigranten van vandaag fatsoenlijk (tijdelijk)  te huisvesten  midden in onze samenleving.  “De locaties moeten toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen en bestaan uit een gemengde populatie. PACT vindt dat logies zonder discriminatie moet worden aangeboden. Hierbij dienen mensen die economisch gebonden zijn aan Aalsmeer voorkeur te krijgen voor anderen.”
 
Parkeren
Volgens Marcel Bartels was het opmerkelijk dat de hele discussie over Greenpark werd toegespitst op de migrantenhotels. “Over parkeren werd niet gesproken en ook niet over de Ongestoord Logistieke Verbinding waar de laatste tijd veel om te doen is geweest. De structuurvisie Greenpark werd met aanpassing van de uitgestelde bouw van het derde migrantenhotel gewoon goed gekeurd. Dat is toch vreemd…”

Foto: hier links van de Molenvliet zou het migrantenhotel moeten verrijzen. Echter op zijn vroegst een jaar nadat de andere twee in gebruik zijn genomen. Foto archief AV

4 reacties

  1. Natuurlijk behoorden zij die stukken te kennen, Ron! Waarom worden zij daarop in de raad niet afgerekend? Zij komen er dan toch weer mee weg!

  2. @ john van der Laarse de stukken waar Berend het over had is voor iedereen , ook burgers beschikbaar Het gehele Rapport was bijgevoegd bij de agenda van de desbetreffende Raadsvergadering. Zie de gemeentesite. Het excuus dat men er niet van wist kan in deze niet gebruikt worden. De Raad heeft een controlerende functie en faalt compleet bij dit belangrijke onderwerp. De structuurvisie is er gewoon door heen geperst.
    Mijn visie : “haastige spoed is zelden goed”

  3. Politieke armoe troef, Ron. Het lijkt erop dat het migrantenhotel bewust als wisselgeld is ingezet om de aandacht af te leiden van de structuurvisie. Ik wil nog wel geloven dat de door jou genoemde raadsleden niet op de hoogte waren gebracht van de inhoud van de stukken die door Berend naar voren werden gebracht. Wat niet weet dat niet deert, is immers het adagium. Fons Jansen gaf ooit zijn mening over dit kaliber lieden: Wie niet sterk is moet slim zijn. Wie ook niet slim is, moet zich behelpen met integriteit…

  4. Terecht zegt Marcel Bartels dat er teveel over migrantenhotels is gesproken en niet over de structuurvisie waar het allemaal om gaat. Ik raad u daarom aan om naar de uitzending op Radio Aalsmeer van afgelopen zaterdag “Politiek Aalsmeer” te luisteren. Berend Volmuller ondervraagt twee raadsleden van de CDA over Structuurvisie Greenpark en een openbaar Rapport van Goudappel en Coffeng die door het College was toegevoegd. Het Rapport zou Inzicht moeten geven over de Verkeersgeneratie in Greenpark. Op geen enkele wijze wisten de raadsleden Eppo Buskermolen en Ton Smit antwoorden te geven. Als u de uitzending terug beluistert begrijp je waarom er niet over andere onderwerpen is gesproken. De raadsleden verdiepen zich helemaal niet in de materie. Het Rapport waar Berend Volmuller over sprak was ze niet eens bekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel