Meerderheid raad voor vierde sporthal, VVD-PACT niet overtuigd

Een vierde sporthal? Graag, zeggen de coalitiefracties CDA en AB en oppositiefractie HAC. Want er is behoefte aan. VVD en PACT hebben nog hun bedenkingen. Of liever, deze twee oppositiefracties willen best een sporthal, maar op een koopje.

Dat bleek woensdagavond bij de discussie in de Hornmeer in de raadscommissie Maatschappij & Bestuur over de toekomstige sporthal bij zwembad De Waterlelie. De éérste discussie, want de uitkomst was dat er een tweede volgt, op 11 juni.

Gouden hal
Het was de voor de hand liggende uitkomst, want het gelegenheidskoppel VVD-PACT en wethouder Gertjan van der Hoeven zaten na bijna een uur praten nog lang niet op één lijn. VVD-woordvoerder Dirk van der Zwaag zat in zijn maag met het prijskaartje van bijna € 5 miljoen voor een “gouden hal”.

“Het is een investering die driemaal zo hoog is als begroot,” merkte hij op. De liberaal vond de voorgestelde procedure onjuist: eerst, zoals de wethouder voorstaat, een keuze voor het soort hal en daarna kijken naar financiële invulling. “Dan weet ik niet waar ik nu ja of nee tegen zeg.”

Opvang gymzalen
Voor woordvoerder Eppo Buskermolen (CDA) was het uitgangspunt helder: die hal is nodig. “Maar dan wel zo goed mogelijk, ook met een tribune.” Hij kon zich dan ook “prima” vinden in het voorstel van de wethouder, een trainingshal waar diverse sporten beoefend kunnen worden en tevens kleine wedstrijden mogelijk zijn.

Van der Hoeven had tevoren kort geschetst waar het bij het plan om gaat. De sporthal dient allereerst als ruimte waar de scholieren van de nieuwe fusieschool aan de Dreef kunnen gymen. Er zullen twee scholen verdwijnen en ook twee gymzalen, dus er moet opvang zijn.

Zéér nodig
Die vereiste gymvoorzieningen vallen mooi samen met de behoefte in Aalsmeer aan meer sportfaciliteiten. “Die behoefte is klip en klaar,” stelde de wethouder. Er zijn volgens hem diverse clubs die buiten Aalsmeer hun heil moeten zoeken. “Aan een dubbele gymzaal hebben we dan niet veel; die is te klein.”

Wat B&W betreft wordt het iets tussen een dubbele gymzaal en een wedstrijdhal in, zoals de Bloemhof. “Een wedstrijdhal is niet nodig,” wist hij, “maar een trainingshal is zéér nodig.” De hal wordt in zijn optiek tegen het zwembad aan gebouwd. “Dan kunnen de entree en de horecavoorzieningen van het zwembad ook gemoderniseerd worden.”

Meerinvestering
De keerzijde schetste hij ook. “Het vergt een behoorlijke meerinvestering.” Maar daar wilde hij volgende maand over doorzagen bij behandeling van de zogenoemde Lentenota, waarin de gemeentelijke plannen en bijbehorende kostenplaatjes voor 2016 vermeld staan.

Beide opmerkingen kwamen hem, zoals gezegd, op kritiek van Van der Zwaag te staan. De VVD'er vroeg zich af waar de gemeente inkomsten terug ziet vloeien. “Anders bouw je voor lucht.”

Karikatuur
Fractieassistent Jelle Buisma van PACT verpakte zijn kritiek anders – globaal, wollig en met grote woorden. Zijn constatering dat vijf miljoen wel erg veel is voor een “sportpaleis”, tegenover de socialehuurwoningen die er op de vorige raadsvergadering bekaaid afkwamen, viel niet in goede aarde.

Buskermolen noemde het “jammer” dat Buisma zijn “frustratie” over het afwijzen van de socialehuurmotie van PACT de vrije loop liet. “U maakt er een karikatuur van,” meende de wethouder.

Meer dan geld
In de ogen van fractievoorzitter Helma Persoon was de VVD-benadering eenzijdig. “Een sporthal is meer dan financieel gewin. Er is ook een maatschappelijk belang. Een sporthal is voor de gezondheid van de inwoners en om te voorzien in mogelijkheden om te sporten.”

Een extra attractie van de nieuwe sporthal vond Persoon de “verbinding” met de Waterlelie. “Dan til je het naar een hoger level.” Er kan “met recht” gesproken worden over een “sportcentrum”.

Zonnepanelen
Van fractievoorzitter Bram Heijstek (HAC), die zich ontpopte als voorvechter van sporten voor de jeugd én voor ouderen, mag de hal best wat kosten. Zeker als die daarmee nog duurzamer wordt. Reden voor hem om zonnepanelen te bepleiten.

Maar daar had Van der Hoeven volstrekt andere ideeën over. “We zijn ervan overtuigd dat de energieprestatie van de sporthal scherp en goed is.” Dan ook nog zonnepanelen? “Je moet een euro investeren waar hij de meeste impact heeft.” De keuze was voor de wethouder snel gemaakt. Zonnepanelen, die plaats je op “het gemeentehuis en oude woningen”. 

Wordt vervolgd op 11 juni.

Foto's: (van boven naar beneden) de gymzaal in de Thijsselaan die straks zal gaan verdwijnen; wethouder Gertjan van der Hoeven; VVD'er Dirk van der Zwaag. (foto's AV-archief)
 

4 reacties

  1. Tijdens het onlangs gehouden Sportcafé (overleg tussen sportverenigingen en gemeente) hebben meerdere verenigingen aangegeven dat hun leden buiten de gemeentegrenzen moeten trainen. Er worden meer sporten beoefend dan alleen voetbal 🙂 Ook FIQAS en VZOD (korfbal) moeten in buurgemeenten trainen; onze selectie traint één maal per week in Woubrugge! De Proosdijhal heeft een volle agenda en te weinig ruimte voor al onze teams; een aantal van onze jeugdteams traint in de gymzalen van de scholen. Verder hebben we te weinig trainingstijd vanwege het te lage aantal uren die we toebedeeld kunnen krijgen. Dus er is wel degelijk een probleem met beschikbare ruimte in de sporthallen. Ckv VZOD juicht de komst van een vijfde sporthal dan ook van harte toe… alhoewel we liever de mogelijkheid krijgen zelf een hal te bouwen, maar dat is nog een brug te ver voor de gemeente.

  2. Wat zou het fijn zijn om alle kinderen van VZOD ruimschoots te kunnen trainen en om zelf niet meer naar Woubrugge (!) te hoeven rijden om te sporten in de wintermaanden! De Proosdijhal zit vol.

  3. Hoe is het overigens gesteld met de financiële gezondheid van de overige bestaande sporthallen? Is er wel ruimte voor een 4e grote sporthal? Naar mijn weten draaien niet alle sporthallen positief. Een 5e sporthal zou wel eens kunnen betekenen dat de gemeente jaarlijks moet bijspringen om de overige sporthallen boven water te houden. Volgens mij is de Bloemhof de enige met een goede bezetting en willen zij al jaren uitbreiden met een extra hal om de handbal nog verder te stimuleren. Een groot deel van de Aalsmeerse jeugd komt ook uit Aalsmeer-Oost vandaan en er is ruimte zat nabij de Bloemhof (Greenpark) voor een extra hal.

  4. De wethouder merkte terecht op dat diverse clubs in de omgeving de afgelopen jaren (VVA Aalsmeer, RKAV, RKDES) met name in de winter naar accommodatie binnen zochten. Dit had te maken met de slechte bespeelbaarheid van de eigen trainingsvelden. Nu er voor een vermogen is geïnvesteerd in kunstgrasvelden bij alle verenigingen is de behoefte om in de winter naar binnenaccommodatie te zoeken toch niet meer aanwezig? Dus op welke club doelt de wethouder dan nog?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *





banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel