Meer kans op sociale huurwoning door nieuw verdeelsysteem

Sociale huurwoningen van het 'Rooie Dorp' in aanbouw (Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Diverse colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe al besloten. In Aalsmeer besluit het college hierover op 2 maart en de gemeenteraad op 8 april. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Omdat urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt.

Voordelen nieuw systeem
In het nieuwe systeem komen mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod doordat niet alleen de wachttijd (inschrijfduur) leidend is, maar ook situatiepunten en zoekpunten een rol gaan spelen. Door meer te zoeken bouwen woningzoekenden extra punten op. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Ook inwoners van Aalsmeer hebben hieraan mee gedaan. Daarnaast zijn tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis ook ruim 130 inwoners hierover bevraagd. Ook de door Aalsmeerders ingebrachte punten komen grotendeels terug in het nieuwe systeem.

Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt. Ook worden woningen duidelijker aangeboden, kunnen punten worden afgetrokken als iemand bij een bezichtiging niet komt opdagen, en kunnen urgenten direct naar een woning worden bemiddeld.

Volgens de voor wonen verantwoordelijke wethouder Robert van Rijn, is het nieuwe verdeelsysteem van huurwoningen een verbetering voor mensen die actief zoeken: “Door deze aanpassing gaan de woningen naar de mensen die ze het hardst nodig hebben en maken ook jongeren, als ze actief zoeken, meer kans.”

Vaststelling door B&W en gemeenteraad
Alle vijftien gemeenten bereidden zich nu voor op instemming van B&W en behandeling in de raad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden.

Alle informatie over het voorstel is te vinden op socialehuurwoningzoeken.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 reacties

  1. Goed om te lezen dat het nieuwe verdeelsysteem de kans op een woning vergroot. Ik heb me ook ingeschreven voor een huurwoning en hoop dat ik snel iets vind. Het lijkt me erg fijn om een nieuwe plek te hebben en in een nieuwe omgeving te wonen. https://www.woongroepmarenland.nl/

  2. Het is opvallend dat in buurgemeenten ingezetenen voorrang krijgen,uiteraard geldt dat niet voor Aalsmeer.En hoezo boven de 10 jaar? Verdubbel dat maar.Sta ruim 16 jaar ingeschreven,en zoek in meer dan 15 gemeentes,aangesloten bij o.a EH,woonmatch,de Key etc.Nul niks nop,steevast onderaan de lijst.Omdat de inschrijfduur steevast onderaan de criteria lijst staat,er zijn gemiddeld 15 punten die belangrijker zijn.Positieve hiervan is dat ik waarschijnlijk direct in aanmerking kom voor senioren woning of bejaardenhut .

  3. Geef eerst de mensen uit Aalsmeer voorrang, maar deze clausule is niet meegenomen bij de inschrijving van deze woningen. Ik ben bang dat het gros van de mensen uit Amsterdam en Amstelveen gaan komen. Geef bij alle projecten met sociale woningen een clausule dat er minstens 50% mensen uit Aalsmeer voorrang hebben. Dan ben je goed bezig voor Aalsmeer, want het is jammer dat Aalsmeerders naar buurgemeenten moeten terwijl ze eigenlijk niet uit Aalsmeer weg willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel