‘Maak van Kudelstaartseweg eenrichtingverkeer’

Donderdag werd in een raadsinformatief overleg, voorgezeten door verkeerswethouder Robert van Rijn, het verkeersonderzoek Kudelstaart gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad was benieuwd hoe met het oog op de nieuwbouwprojecten Westeinderhage en Hoofdweg-Zuid de afwikkeling van het verkeer in Kudelstaart plaats gaat vinden. Een toename van woningen betekent immers ook een toename van verkeer en gezien de problemen die momenteel al worden ervaren, was aan bureau Goudappel Coffeng de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. 

Op de publieke tribune zaten ruim 30 belangstellenden die benieuwd waren of de problemen die zij dagelijks ervaren wel voldoende onder het voetlicht gebracht zouden worden. Natuurlijk wilden ze ook wel weten of de straat waaraan ze wonen nu wel of niet drukker wordt. Het was opvallend dat niet alle partijen het voor hen door de griffie georganiseerde overleg als zinvol zagen. Zo ontbraken er fractieleden van GroenLinks en PvdA. Gelukkig waren er voldoende vertegenwoordigers van het CDA (vijf) en AA (drie) om dit te compenseren. Met name Eppo Buskermolen van het CDA en Dick Kuin van AA gaven blijk van kennis van zaken. Zij hadden de stof bestudeerd en konden deze door hun kennis van de huidige situatie, van kanttekeningen voorzien.

Voorstellen Goudappel Coffeng
Aan de hand van te verwachten ontwikkelingen over de toename van het verkeer tot het jaar 2030 (zo’n vijftien procent) waarbij ook rekening werd gehouden met toekomstige ontwikkelingen, ook die in het achterland, kwam Tim Bunschoten van bureau Goudappel Coffeng tot de volgende voorstellen:

·    Bilderdammerweg (foto) voorzien van een vrijliggend fietspad en snelheidsremmende maatregelen

·    Doortrekken Robend naar de Hoofdweg

·    Deel Kudelstaartseweg tussen Madame Curiestraat en Herenweg éénrichtingsverkeer richting Robend

·    Aanpassen kruispunten N231 tpv Bachlaan 

Theoretisch geen probleem
Het lijkt logisch, maak tussen Robend en de Madame Curiestraat éénrichtingsverkeer en je ontlast daarmee de Kudelstaartseweg. Het verkeer richting het noorden gaat dan via de Hoofdweg, het Robend is immers doorgetrokken, of de Mijnsherenweg. Maar een deel zal dan toch via de Madame Curiestraat de Kudelstaartseweg nemen. Theoretisch geen probleem, maar wel als je de situatie kent en weet dat er ’s morgens veel ouders en kinderen via deze straat de Zonnedauwlaan inslaan waar de scholen aanliggen. “Levert dat geen problemen op?,” wilde Buskermolen weten.

N231 verbreden
Moet de N231 alleen ter hoogte van de verkeerslichten bij de Bachlaan verbreed worden of in zijn geheel? Uit het verkeersonderzoek blijkt dat alleen een plaatselijke verbreding ter plaatse van de verkeerslichten voldoende is. Zowel Buskermolen als Kuin hadden daar gevoelsmatig moeite mee. Ze vroegen zich ook af of er voldoende rekening is gehouden met het verkeersveilig oversteken van kinderen op weg naar de scholen.

Kruispunt Robend – Bilderdammerweg
De driesprong van de Bilderdammerweg, Robend en Herenweg is momenteel niet al te overzichtelijk en door het op elkaar wachten van wie er voorrang heeft wil het wel eens stagneren. Voordeel zal zijn dat er geen verkeer meer richting Kudelstaartseweg op gaat, maar nadeel is de verkeerstoename en een extra fietspad. “Richt het kruispunt zodanig in dat huidige problemen worden voorkomen,” stelde Buskermolen voor.

Hoe verder?
Als er één vraag was die raadsbreed werd gedragen, dan was dat wel de vraag hoe de bewoners van Kudelstaart erbij te betrekken. De wethouder speelde de bal terug: “Dat zult u als Raad moeten bepalen.” Voor de volgorde van werkzaamheden pleitten zowel Buskermolen als Kuin om eerst voor een goede verkeersafwikkeling te zorgen alvorens te gaan bouwen. Of dat ook staat te gebeuren, zal pas in mei, bij de presentatie van de startnotitie, duidelijk worden.

Tekst Joop Kok

Foto's (vanaf boven) De Kudelstaartseweg zou eenrichtingweg kunnen worden in de richting van het Robend en de Herenweg, een vrijliggend fietspad aan de Bilderdammerweg en (nog meer) snelheidsbepereknde maatregelen moet deze route veiliger maken, het Robend eindigt nu nog in een fietspad, straks mogelijk in een aansluiting met de Hoofdweg. Foto's Arjen Vos

(advertentie)

 

3 reacties

 1. Als je de Bilderdammerweg ter hoogte van de sluis/begin fietspad, gewoon afsluit? Dus Geerland gaat ten noorden de Bilderdammerweg af, en Calveslo, etc, pakken de zuidelijke kant. Of gaan gelijk door naar de Hoofdweg. Er zijn zat gemeentes in Nederland die woonwijken apart ontsluiten ten opzichte van de rest. En op termijn is de Hoofdweg en weg naar Leimuiden nog te verbreden of extra rijbaan aan te leggen. Om koste wat het kost alles maar door het centrum te laten gaan naar het noorden is in mijn ogen grote onzin, En de bereikbaarheid van winkels etc. is ook niet in het geding, op de fiets kun je gewoon doorrijden, en ben je met de auto moet je een klein stukje over de Hoofdweg… en daar maak je dan weer een 60 km weg van dan mogen er volgens de normen nog meer auto’s overheen.
  De verbreding van de N231, ik hoorde in het gemeentehuis dat er potjes waren voor het aanpassen van de kruisingen mijnsherenweg/n231 en 231/Hoofdweg. Het is volgens de verkeersdeskundige te druk om hier nog rotondes van te maken. Wellicht is dat geld beschikbaar om bij de 3 kruisingen, eerder genoemde en de Bachlaan, fietserstunnels te maken? Het verkeer gaat hier 2 baans worden. Er staan al 2 kruisjes… een derde zou een schande zijn. Het buro heeft normen. Bij 50 km mogen er 15000 auto’s overheen, bij 30 km maar 5000. Ik stel voor heel Kudelstaart 30 km te maken.

 2. Het inrichten van een weg, die veiligheid in het A.P.V heeft opgenomen en ingericht met een 30 kilometerzone is voor het openbaar ministerie niet te handhaven .
  Maar als er iemand wordt aangereden dan wordt de schade verhaald op de dader, duidelijker kan het niet.
  Men moet zich er van bewust zijn dat een ieder een groot risico loopt van een overtreding.

 3. De heer Ivo Opstelten, toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, heeft al op 19 september 2013 in de Tweede Kamer over de 30 km/uur weg gezegd en alom bekendgemaakt: “De weg dient zo ingericht te zijn dat te hard rijden zo goed als onmogelijk is (denk aan bloembakken, drempels, wegversmallingen enzovoort).”

  Het blijven propageren van woningbouwplannen aan de Bilderdammerweg – onder de rook van Schiphol en toenemende geluidshinder van vliegtuigen – is blijk geven van onbegrip voor woon- en verkeersnormen die o.a. door Veilig Verkeer Nederland, Stichting CROW en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zijn vastgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin