Lokale media luiden bel voor meer openheid

In een brandbrief aan de gemeenteraad spreken de lokale Aalsmeerse media hun zorgen uit over het functioneren van de democratie in Aalsmeer.  Een constante stroom van signalen uit de Aalsmeerse samenleving, maar ook de eigen ervaringen waren aanleiding voor de brief. De redacties van Aalsmeer Vandaag, Witte Weekblad en van Stamtafel Radio Aalsmeer stellen in hun brief dat het publieke debat op z’n zachtst gezegd geschuwd wordt door de Aalsmeerse bestuurders.
 
Een direct gevolg is, zo menen opstellers van de brief, dat daarmee het werk van de lokale pers in het gedrang komt. In de brief staat letterlijk het volgende:
 
‘Persvrijheid en transparantie van de zijde van de overheid spelen een belangrijke rol. Waar het ons media om gaat, is het op tijd verspreiden van actueel nieuws, burgers adequaat informeren, het betrekken van burgers bij thema’s en diezelfde burger tegelijkertijd de kans te bieden zich als een kritische burger op te stellen. Het is de smeerolie van een goed draaiend en democratisch proces.’
 
Goednieuws-kanaal
De conclusie van de verschillende redacties is dat dit proces in Aalsmeer gevaar loopt en dat er op die gebieden van transparantie en persvrijheid nog veel te winnen valt. Aan de hand van een vijftal actuele voorbeelden schetsen zij een beeld waarin de lokale media het werken moeilijk, zo niet onmogelijk is gemaakt. Het gaat daarbij vooral om informatie-bijeenkomsten waarbij de pers niet werd uitgenodigd. In de brief concluderen de drie verder dat de lokale pers vanuit de gemeente vooral lijkt te worden gezien als ‘goednieuws-kanaal'. Of er aandacht besteed kan worden wanneer er weer eens ergens een lintje wordt doorgeknipt.
 
Betrokken burgers
Nog niet eerder bundelde de lokale media de krachten om een dergelijk signaal af te geven. In de brief wordt de gemeenteraad opgeroepen om er voor te zorgen dat betrokken burgers en burgers die dat nog gaan worden goed geïnformeerde burgers zijn. Burgers die op tijd de kans krijgen om vragen te stellen en op basis van onafhankelijke en betrouwbare informatie hun mening kunnen vormen. “Een lokale democratie goed bedienen is een democratie waarin lokale media goed worden bediend,” zo besluiten zij hun oproep.
 
(Foto archief AV)
 

 

3 reacties

 1. Anders had ik het vanavond bij radio Aalsmeer Stamtafel gezegd, maar ik moet de uitzending voorbij laten gaan.
  Stamtafel wordt even een heel klein bijzet tafeltje; Ik ben voor de vierde keer opa geworden van een kleindochter: Pippa!!
  En alles heeft zo zijn eigen volgorde, van belangrijkheid.
  Stamtafel: Mijn persoonlijke opmerking over deze brandbrief, van de lokale media: Waar kan ik in dit rijtje de Nieuwe Meerbode vinden?

 2. Anders had ik het vanavond bij radio Aalsmeer Stamtafel gezegd, maar ik moet de uitzending voorbij laten gaan.
  Stamtafel wordt even een heel klein bijzet tafeltje; Ik ben voor de vierde keer opa geworden van een kleindochter: Pippa!!
  En alles heeft zo zijn eigen volgorde, van belangrijkheid.
  Stamtafel: Mijn persoonlijke opmerking over deze brandbrief, van de lokale media: Waar kan ik in dit rijtje de Nieuwe Meerbode vinden?

 3. De veranderde houding van de gemeente t.o.v. de media valt samen met het vertrek van burgemeester Vonk, en houdt verband met de halfslachtige pogingen om wat te doen aan de slechte bestuurscultuur. Aan de coalitieverhouding verandert niets. Het probleem-college, aangevuld met de wnd burgemeester die de suggestie wekt dat sommigen een complot smeden tegen hem en/of het college, gaat onverdroten voort. De oud-zeer-dossiers blijven onopgelost. De raadsleden zitten de rit uit tot de volgende verkiezingen. Maar de media hebben ook boter op hun hoofd. Men heeft de druk vanuit het college te lang geslikt. Men kan zijn informatie ook uit andere bronnen halen. Het ontbreekt hen aan lef, men heeft het niet aangedurfd wethouder Van der Hoeven, die vragende partij was voor een interview, eens op de rooster te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel