Lezerspost: ‘PvdA en GL zetten zich samen in voor beter woningbouwbeleid’

Sociale huurwoningen aan de Machineweg (Foto archief AV/Arjen Vos)

In de rubriek Lezerspost een ingezonden brief van de PvdA en GroenLinks waarin uitleg wordt gegeven over hun recent aangenomen motie die het woningbouwbeleid in Aalsmeer moet verbeteren.

‘De PvdA Aalsmeer heeft samen met GroenLinks succesvol een motie door de gemeenteraad gekregen om het woningbouwbeleid in Aalsmeer te verbeteren door samen te gaan werken met de woningbouwcorporatie. Deze gezamenlijke inzet is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Aalsmeer toegang hebben tot passende en betaalbare woningen.

Op 6 juli werd tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 de motie “Samenwerking met Woningbouwcorporatie voor het Woningbouwbeleid in Aalsmeer” ingediend. De PvdA Aalsmeer en GroenLinks benadrukken in deze motie het cruciale belang van een gevarieerde mix van woningtypen en prijsklassen. Het is essentieel dat elke Aalsmeerder een woning kan vinden die aansluit bij zijn of haar behoeften. Daarnaast is het van groot belang dat de belangen van de inwoners centraal staan bij bouwprojecten, waarbij zij prioriteit krijgen boven de belangen van projectontwikkelaars. Het vergroten van de sociale huurwoningvoorraad is eveneens een speerpunt om de beschikbaarheid van betaalbare woningen te verbeteren.

De aangenomen motie weerspiegelt de coalitieafspraken waarin gesproken wordt over een dynamische Woonagenda. Het is echter opmerkelijk dat deze agenda tot op heden nog niet is opgesteld. Om deze reden roepen wij het college van Aalsmeer op om met een voorstel te komen over hoe en bij welke projecten de woningbouwcorporatie een cruciale bijdrage kan leveren aan woningbouwprojecten.

De PvdA Aalsmeer is blij met de steun die deze motie heeft gekregen van de gemeenteraad en ziet dit als een belangrijke stap voorwaarts in het creëren van een rechtvaardig en inclusief woningbouwbeleid in Aalsmeer. Wij zullen ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Aalsmeer kunnen profiteren van goede huisvesting en een veilige en prettige leefomgeving.’

Namens de fractie van de PvdA Aalsmeer’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin