Late uurtjes voorbij met nieuw vergadermodel raad

Het was een miskleun. Het rondetafelgesprek van de gemeenteraad, nog geen jaar geleden geïntroduceerd, is na acht afleveringen de prullenbak in. Morgen begint de raad met een nieuw vergadermodel in de verwachting dat de late uurtjes een gepasseerd station zijn en dat de debatten meer diepgang krijgen en gestroomlijnder verlopen.

Opvallendste verandering is dat de aloude commissievergadering haar wedergeboorte beleeft. Zoals waarnemend fractievoorzitter Jaap Overbeek van het CDA op de raadsvergadering van 19 februari in herinnering bracht, kende Aalsmeer tot acht jaar geleden raadscommissies. Daarin werd de raadsvergadering, waarin het debat plaatsvond en de besluiten vielen, voorbereid.

Dinsdag start
Dinsdag is de start van de commissie Ruimte en Economie, donderdag volgt de commissie Maatschappij en Bestuur. Dat wordt een vierwekelijkse cyclus. Twee weken na de commissievergaderingen, waarin per fractie maximaal twee leden (raadslid dan wel fractieassistent) aantreden, is de eigenlijke raadsvergadering – met alle raadsleden op de zetels en op de gebruikelijke donderdag. De eerstvolgende raadsvergadering is vastgesteld op 26 maart.

Wat is het werkterrein van de twee nieuwe commissies? Bij Ruimte en Economie gaat het om onderwerpen over economie, duurzaamheid, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen. Bij Maatschappij en Bestuur over sociale kwesties, onderwijs, bestuur, veiligheid en financiën (in algemene zin).

Fractiespreekuur
Burgers kunnen aan bod komen in commissievergaderingen of in het fractiespreekuur, dat in de gekozen vorm een nieuw fenomeen is. Alleen bij de commissies kunnen burgers en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven inspreken. Dat kan voortaan niet meer op de, prestigieuzere, raadsvergaderingen.

Het nieuwe spreekuur is gepland donderdags in de week vóór de beide commissievergaderingen. Het is een inloop waarvoor een halfuur uitgetrokken is en waarbij per fractie één lid aanwezig zal zijn. Aanmelden hoeven burgers niet, iedereen kan zo binnenlopen. Het eerstkomende spreekuur is officieel nog niet aangekondigd, maar volgens het schema moet dat 2 april worden.

Leermodel
Op 17 februari noemde fractievoorzitter Helma Persoon van AB het begrip fractiespreekuur “een beetje gedateerd”. “Praatje met de raad” vond ze een “vlottere” benaming. Dat was de suggestie die woordvoerder Rik Rolleman van PACT eerder die avond had gedaan.

Vooralsnog blijft het bij 'fractiespreekuur', maar naamsverandering is niet onmogelijk. Dit omdat de gemeenteraad als “uitgangspunt” heeft genomen dat het nieuwe vergadermodel een “leermodel” is. Met een “levend document ” kon fractievoorzitter Robert van Rijn van harte instemmen. “Een groeimodel,” zei hij, en hij had er “vertrouwen” in.

Mislukt
De gemeenteraad ziet het nieuwe model als veel meer dan een cosmetische verandering. Het een jaar terug ingevoerde stelsel bleek “niet goed te functioneren” volgens Overbeek. “Destijds is gezocht naar een structuur die minder vergaderavonden zou meebrengen, mede vanuit de gedachte meer op hoofdlijnen te besturen,” legde de CDA'er, de gedachte van de hele raad vertolkend, op de vorige raadsvergadering uit. 

“Echter het besturen op hoofdlijnen lukt ons niet en het op één avond proppen van een oordeelsvormende en besluitvormende raad zet zoveel druk op de vergaderorde dat het niet lukt bijtijds de vergadering af te ronden,” aldus Overbeek.

Niet uit de verf
Burgers kwamen tijdens de rondetafelgesprekken, bedoeld om ze meer bij de raad te betrekken, niet of nauwelijks uit de verf. Bovendien zat er in de praktijk maar een enkeling aan de raadstafel.

Het bleek voor inwoners niet zo simpel de formele hindernissen te nemen om hun stem te laten horen. En als dat dan lukte, kwam het meestal niet tot vruchtbare gesprekken tussen burgers en raadsleden. De burgers konden er hun ei niet kwijt, de raadsleden werden weinig wijzer van de discussies.

Concessies
Hoe de burger er straks vanaf komt, is nog een open vraag. Rolleman gaf op 19 februari aan dat PACT “concessies” had moeten doen “aan de participatie met bewoners”. Van Rijn hoopte op “inbreng van bewoners” in het nieuwe stelsel.

Persoon had zo haar twijfels, omdat de reglementen de burger “niet voldoende ruimte” geven om “spontaan aan tafel” aan te schuiven. “Het wordt een mooie uitdaging: met welke setting kunnen we zorgen dat burgers met ons het gesprek gaan voeren,” stelde de AB'er, om niettemin te constateren dat ze “grote kansen” ziet.

Frisse moed
Feit is dat de raadsleden deze week met frisse moed een andere weg inslaan. Het besluit drie weken geleden over de nieuwe vergaderaanpak, door de raad zelf in een voorstel gegoten, werd na twintig minuten debat dan ook unaniem genomen.

De enige klager was Bram Heijstek van eenmansfractie HAC. Hij omschreef de nieuwe werkwijze als “als uitermate verzwarend” voor zijn fractie, die behalve hem twee fractieassistenten telt.

Niets meer gehoord
Wie op zijn minst met een katterig gevoel blijft zitten, zijn 'betrokken' burgers en verslaggevers van de lokale media. Die hebben begin december braaf, en enthousiast, meegedaan aan een workshop over verbeteringen van het vergadermodel. Sindsdien hebben ze niets meer van de gemeenteraad vernomen over het effect van hun inbreng.

In een gemeentelijk persbericht laat VVD-fractieassistent Erik Abbenhues, lid van de werkgroep die het vergadermodel vorm gaf, weten de nieuwe aanpak een “verbetering” te vinden. “De raadsvergadering is weer zoals die is bedoeld: voor het eindoordeel en de besluitvorming.”

Portretten: (van boven naar beneden) Jaap Overbeek (CDA), Rik Rolleman (PACT) en Helma Persoon (AB). (foto's AV-archief)

6 reacties

  1. Ik doe de griffie te kort als ik niet zijn naam vermeld: dhr. Van Waes. Nogmaals bedankt voor uw uitleg vanmiddag door de telefoon.

  2. Verbinding gelegd. Eerlijk is eerlijk, goeds nieuws vanuit het gemeentehuis, hoe klein dan ook, mag ook gemeld worden. De eerste ‘verbinding’ tussen de burger en de politiek is voorzichtig gemaakt. Vanmiddag werd ik, en ik hoop niet alleen, persoonlijk door de griffie vriendelijk opgebeld en bijgepraat over de gang van zaken omtrent het verloop en vervolg van de Workshop 2014. Ik hoop dat dit een eerste constructieve stap is van de politiek, richting zijn burgers. Gelukkig heeft beleefd blijven kloppen aan de deur bij het gemeentehuis toch effect, al staat hij pas op een kier open.

  3. Zelfs als het om een op zich legitieme zaak lijkt te gaan, noopt leugenachtig gedrag hieromtrent landelijk tot aftreden van de betrokken bewindslieden. Hoe anders verloopt een en ander in Aalsmeer als bestuurders, nu weer in de Lookman-zaak, door de rechter op hun nummer worden gezet.

  4. Op 26 februari heb ik via de griffier de heer Van Waes een brief gestuurd naar het college en de raad, waarin ik, opnieuw, vroeg om een fatsoenlijk antwoord te krijgen op onze inbreng als betrokken burger, tijdens de workshop van 2 december 2014. Tot nu toe heb ik nog niets mogen vernemen van het college of de griffie zelf. Gelukkig reageerden wel enkele raadsleden, ook verbaasd over het uitblijven van het terugkoppelen naar de betrokken burgers toe, naar mij persoonlijk of via AalsmeerVandaag Toch blijft het bedenkelijk dat er een nieuw vergadermodel van start is gegaan, zonder dat de burger er in mocht participeren. Nu geven we zelf als betrokken burger niet snel op, dus we zullen ook nu weer in dit nieuwe ‘fractiespreekuur’ onze stem duidelijk laten horen. En met de woorden van mevr. Persoon wil ik hoopvol eindigen: het wordt een mooie uitdaging, voor de politiek en de betrokken burger.

  5. Tijdens de behandeling van het nieuwe vergadermodel in de raadsvergadering van 19 februari is het gesprek met de meedenkende burgers enkele malen genoemd. Woordvoerders van diverse fracties hebben aangegeven dat de commissie die het raadsmodel heeft voorbereid en ook zal blijven volgen, het gesprek met deze groep burgers nog een keer moet voeren. Een vegadermoment met hen is in voorbereiding.

  6. Een gewijzigd vergadermodel van de gemeenteraad verandert niets aan de eindstand van de korfbalwedstrijd. Ook als je de film van achter naar voor afspeelt blijft het 12-11. In Aalsmeer waar dualisme aan de laars wordt gelapt is het veel interessanter te weten hoe de besluitvorming plaatsvindt in het Aalsmeerse POLITBURO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel