Kinderen betrokken bij tweede debat: ‘Wat betekent D66?’

Door: Klaas Leegwater. In het tweede Aalsmeerse verkiezingsdebat, gisteravond in het Kudelstaartse Dorpshuis, gingen opnieuw de lijsttrekkers met elkaar in gesprek. Evenals vorige week in The Beach vlogen de spetters niet van het debat af, wel was de discussie tussen de zes partijen levendig met af en toe een vileine opmerking. Meeste aandacht en tijd werd er besteed aan het onderwerp sociale woningbouw. Opvallendste vraag tijdens het debat: “Waar staat eigenlijk de naam D66 voor?”

De avond begon met vragen van de presentatoren Wim Bartels en Anna-Maria Giannattasio aan de lijsttrekkers van de kinderraad, en werd er gediscussieerd over jeugdzorg dat een aantal jaren geleden werd overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Dat hakt in op de budgetten. Sybrand de Vries van D66 wil daarom dat de centrale overheid de ‘zware gevallen’ weer onder haar hoede neemt. “Want die groep is de meest kostbare.” Ronald Fransen van GroenLinks instemmend: “Die taak is te moeilijk voor de gemeenten als niet professionals.”

Jelle Buisma

Geen cijfers maar kinderen
PvdA’er Jelle Buisma, die in de eerste 30 minuten door de gespreksleiders amper bij het debat was betrokken en daarom zelf maar zijn hand opstak om het woord te vragen, vindt dat bij jeugdzorg niet  per sé moet worden gekeken naar de financiën. “We hebben het hier steeds over de bedragen, maar we moeten naar de kinderen kijken. Dat zijn er in Aalsmeer 470 per jaar, daar moet de aandacht naar gaan. Ja dat kost geld, dat is dan maar zo. We moeten dit regelen.” De opmerking leverde de PvdA’er applaus uit de zaal op.

Druk op ontwikkelaars
Buisma kruiste de degens in het onderlinge debat met De Vries van D66 over de PvdA-stelling: ‘Waarom kan ik geen betaalbare huurwoning vinden in de omgeving Aalsmeer?‘ Buisma: “Er is nog steeds te weinig sociale woningbouw in Aalsmeer. Wijk van het gebaande pad af, plaats waar het niet mag vanwege Schiphol tijdelijk noodwoningen. En zet veel meer druk op ontwikkelaars om voor minimaal 40 procent sociale woningbouw te realiseren.”

Sybrand de Vries

‘Niet zo boos’
De Vries kon een eind meegaan in het verhaal van Buisma en had een opvallende aanvulling: “Laten we toestaan dat jongeren in de achtertuin van hun ouders tijdelijk een woning mogen neerzetten. Niet meer op een kamer of zolder in het ouderlijk huis maar in een houten hut in de tuin, zolang je nog niet ergens anders zelfstandig kunt wonen.” 

Dick Kuin

Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer leverde kritiek op het plan van De Vries. “Je hebt het over tiny houses in de achtertuin, bij de meeste huizen is de achtertuin te klein om dit te realiseren.” Rechtstreeks tegen De Vries: “Dit plan is geen optie, dus moet je het ook niet noemen.” De lijsttrekker van D66 reageerde geprikkeld: “Je verdraait mijn woorden, ik heb het niet over tiny houses gehad. Je ridiculiseert mijn plan.” Kuin: “Doe niet zo boos. Ik verdraai niets, je had het over een houten woning.” 

Regels aanpassen
Bij de tweede stelling van de avond die werd ingebracht door D66, ‘de gemeente moet de komende periode een centrale rol spelen bij de energietransitie en waar nodig partijen dwingen om over te gaan tot actie‘, gingen De Vries en Buisma opnieuw met elkaar in debat. De Vries vindt dat Aalsmeer bij de energietransitie een te afwachtende houding aanneemt vanwege regelgeving. De lijsttrekker van D66 wil het omkeren: “Zeg tegen de inwoners wat ze moeten gaan doen. En dan moeten de regels maar aangepast worden, want die zijn misschien wel verkeerd.”

Grote zorgen
Buisma stelde daar tegenover dat een hoop mensen de transitie niet kunnen betalen. “We maken ons grote zorgen of iedereen kan meedoen en niet alleen de happy view. Als je mensen gaat dwingen moet je er echt voor zorgen dat men ook meekan.” De Vries: “Het gaat niet om dwingen, het gaat mij erom dat als inwoners willen of kunnen meedoen die mogelijkheid er komt. Zorg bijvoorbeeld voor de juiste kabels in de grond.” En over de kosten: “Je gaat minder voor gas en elektriciteit betalen, dat compenseert de investering.”

Dirk van der Zwaag

Tempo moet omhoog
Dirk van der Zwaag van de VVD mengde zich in het debat met het aanhalen van de Russische invasie van Oekraïne. “Mensen gaan zelf al kijken hoe van het gas af te komen, vooral natuurlijk van het Russische gas.” Ronald Fransen van GroenLinks verwijt AA en VVD op de rem te trappen: “Ze durven het aan om te zeggen dat we het rustig aan moeten doen met de transitie. Dat snap ik niet, het tempo moet juist omhoog, we moeten in beweging komen.” Kuin vond het geen terecht verwijt: “De landelijke streefdatum is 2050, dat houden wij gewoon aan.”

‘Wees een vent’
Tijdens het debat ging het ook een paar minuten over de optie van de VVD om woningbouw te realisen op het voormalig Proefstation aan de Linnaeuslaan. Kuin schamperde richting Van der Zwaag: “Wees een vent, kom dan eens met een goed plan.” De VVD-lijsttrekker reageerde met een steek onder water. “Ik snap dat je dat wilt met jouw achtergrond als architect.” Het publiek in het Dorpshuis joelde uit verontwaardiging.

Inkoppertjes
Verder was er nog een aantal vragen uit de zaal waaronder van een paar leden van de kinderraad. “Waar staat de naam D66 en PvdA voor.” Inkoppertjes voor de desbetreffende lijsttrekkers. Een man die in het midden van de zaal tijdens het debat constant druk zat te gebaren om een vraag te stellen kreeg het woord niet, dat was vreemd. 

Derde en laatste debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is volgende week maandag vanuit het gemeentehuis. Dan opnieuw twee stellingen waarover in eerste instantie VVD en GroenLinks met elkaar in debat gaan. Aanvang 20.00 uur.

Foto’s Arjen Vos. Zie ook de gallery onder de advertentie van de gemeenteraadsverkiezingen

 

Lees vorig bericht

Nieuw op de GroenLinks kieslijst: Jowita Koopmann

Lees volgend bericht

FC Aalsmeer wacht drukke week


3 Reacties

 • Boeiend tweede debat, in alle opzichten.
  Als bewuste kiezer op 16 maart het volgende:
  Geachte heer v. d. Zwaag : Je hoeft geen architect te zijn van huis uit, om toch constructief mee te kunnen bouwen aan de toekomst van Aalsmeer en Kudelstaart.
  Jammer dat door tijdgebrek mijn ingezonden vraag aan alle Fractievoorzitters verloren ging:
  griffie@aalsmeer.nl: “Hoe belangrijk vind uw partij, de Cultuursector in Aalsmeer” ?
  Gelukkig is door de afd. raadscommunicatie aan me aangegeven, dat deze digitale gestelde vraag wordt meegenomen naar het derde debat op 14 maart.
  ik wens ieder een goede campagne en uitslag toe, richting de bewoners.

 • Schriftelijke vragen voor het verkiezingsdebat van maandag 14 maart 2022 in het Gemeentehuis. Aan de griffie@aalsmeer.nl
  * Vraag voor de heer Dick Kuin (AA):
  In het debat van 9 maart in Kudelstaart toonde u zich voorstander van een muziekschool. Waarom steunde u als lid van de AB-fractie in 2012 het opheffen door AB-wethouder Van der Hoeven, van muziekschool De Hint?
  * Vraag voor de heer Kabout (CDA):
  Waarom steunde de CDA-fractie in 2012 het opheffen van muziekschool De Hint?
  * Vraag voor de heren Van der Zwaag (VVD) en Kabout (CDA):
  U heeft twee vertegenwoordigers, Abbenhues (VVD) en Verlaan (CDA), in de Vervoersregio Amsterdam. In december 2021 is de directe buslijn 198 naar Schiphol opgeheven; NH Nieuws meldde al op 21 oktober 2020: ‘Buslijn 342 [van Uithoorn via Aalsmeer naar Schiphol] verdwijnt uit de dienstregeling in het nieuwe jaar.’ Hebben de twee Aalsmeerse leden van de Vervoersregio enige actie ondernomen om de directe busverbinding met Schiphol te handhaven, dan wel terug te krijgen?
  (Toelichting: Bij de concessie 2018-2027 die Connexxion heeft verkregen, is toegezegd: ‘Elke woonplaats van meer dan 10.000 inwoners krijgt 24/7 een directe OV-verbinding met Schiphol. Elke halte binnen het hele gebied wordt met maximaal 1 overstap met de luchthaven verbonden.’)
  * Vraag voor de heer Kabout (CDA):
  Over de voortvarendheid bij de woningbouw: eind 2017 was het duidelijk dat het schoolgebouw van de Hoeksteen kwam leeg te staan. Waarom is men pas vijf jaar later begonnen met het plannen van Woningbouw? En waarom duurt het altijd meer dan tien jaar voordat er iets bewoonbaars staat?
  (Toelichting: zie Pennenstreek 365 ‘Stroop’ van 01-12-2020 en 373 ‘Woningsmart’ van 23-01-2021)
  * Vraag voor de heren Fransen (GL), De Vries (D66) en Buisma (PvdA):
  PACT (jullie samenwerkende partijen) maakten zich indertijd sterk voor ‘de Knip’ in de N196. Hoe denken jullie daar nu over?
  (Toelichting: ook ik was indertijd gemeenteraadslid voor PACT – en ik zag indertijd wel de noodzaak om het doorgaand (vracht-)verkeer dat dwars door het dorp reed, af te remmen en om te leiden naar de N201. Maar dat het zo rampzalig zou uitpakken, had ik niet verwacht.)
  * Vraag voor de heer Kuin:
  Enkele gekozen gemeenteraadsleden van de partijen waarvan u deel uitmaakte (AB en AA) blijken het mandaat dat ze van hun kiezers gekregen hebben, weinig serieus te nemen. Zo staat met name Judith Keessen (4de op de lijst van AA) geafficheerd als ‘raadslid’, zonder dat daarbij vermeld wordt dat zij uit de D66-fractie is gestapt zonder daarvoor verantwoording af te leggen bij haar kiezers. Ook René Martijn stapte uit de AA-fractie, zonder enige verantwoording aan de kiezer. Kan de kiezer nog wel zijn of haar mandaat toevertrouwen aan de kandidaten op de AA-lijst?

 • CDA heeft samen met VVD op 27 januari de startnotitie Hoofdweg Zuid goedgekeurd. Nu zijn er aan de Hoofdweg al voorbereidende werkzaam aan de gang.

  Het bestuur, de VVD, het CDA en de wethouder Kabout, wegen de belangen af, hakken knopen door en gaan voortvarend te werk.

  Deze handelswijze van het bestuur roept wel wat vragen op.

  Is er daardoor geen tijd voor een serieuze nota van beantwoording en participatie?
  Zijn er dan ook belangen om je niet aan de geldende wetten/regelgevingen, AVVP (Aalsmeers Verkeer- en VervoerPlan), Wob (Wet openbaarheid van bestuur) en LIB (Luchthaven Indelingsbesluit, geluidszone), te houden?
  Is plannen maken, huizen tekenen, bouwen en Schiphol vliegt er maar om heen, de manier om een wetswijziging van het Luchthaven Indelingsbesluit te bewerkstelligen?
  Wel eisen dat de overheid gaat handhaven met betrekking tot aantal (nacht)vluchten, maar niet willen dat diezelfde overheid handhaaft als er gebouwd wordt in een gebied, LIB 5, waar dat in verband met de gezondheid en veiligheid van bewoners/kopers niet is toegestaan?
  Als ik op het verkiezingsdebat aan het bestuur vraagt om aan de omgeving verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid is het enige antwoord dan, “ja we houden ons aan de wet, het klopt” en een uitnodiging om te komen praten op het gemeentehuis?
  Als je als bestuur weet dat om te mogen bouwen de planlocatie voor de LIB 5 zone moet liggen Binnen Bestaand Stedelijk Gebied en in het bij de stukken voor de gemeenteraad van 27 januari gevoegde BRO rapport staat dat de planlocatie Buiten Bestaand Stedelijk Gebied ligt, mag je er dan bouwen?
  Zou het dan toch zo kunnen zijn dat de gemeente 300 “illegale” woningen gaat bouwen?
  Wordt oppositie van de andere “rel”partijen om de woonagenda los te laten en/of een oplossing te bedenken om meer starterswoningen te bouwen gezien als “pietluttige discussie” en participeren als “onnodige vertraging”?
  Gaat dit alles onder het mom van de mening van de stille meerderheid?
  Is het niet voorbarig om te starten met voorbereidende werkzaamheden, zonder een vastgesteld bestemmingsplan, wettelijke bezwaarprocedure en te wachten op een uitspraak van de Raad van Staten of er gebouwd mag worden binnen de geluidszone?
  Wat heeft dit te maken met de democratische normen en waarden van een betrouwbare overheid?
  Wat heeft dit te maken met de Gedragscode Openbaarbestuur en brochure Nederlandse code voor goed openbaar bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken?

  Tijd om, op 16 maart, te kiezen voor een andere bestuurscultuur?

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *