Jeroen Nobel (55, PvdA) waarnemend burgemeester

Jeroen Nobel wordt waarnemend burgemeester van Aalsmeer. Hij begint maandag 18 mei. Dat laat commissaris van de Koning Johan Remkes van Noord-Holland op de website van de provincie weten. Nobel is 55 jaar en PvdA'er.

Het wordt dus niet zwaargewicht Ivo Opstelten zoals we gisteren al te voortvarend suggereerden. Nobel is relatief onbekend. Hij was acht jaar lang, van 2006 tot een jaar geleden, wethouder van Haarlemmermeer. Hij is nooit burgemeester geweest. De provincie wijst er wel op dat hij in Hoofddorp locoburgemeester was.

Acht jaar wethouder
Nobel wordt niet een interim-burgemeester zoals Theo van Eijk was tussen de tijdperken Pieter Litjens en Jobke Vonk. Remkes meldt dat hij hem “een opdracht” heeft meegegeven.

“Hij moet de oorzaken die ten grondslag liggen aan de huidige bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer (laten) verkennen.” De resultaten van de eerste verkenning moet Nobel in een zogenoemd “vertrouwelijk ambtsbericht” melden aan de commissaris.

Cultuurverbetering
Bovendien moet Nobel “een traject initiëren gericht op verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen”. Daarbij mag hij zich van Remkes indien gewenst “laten ondersteunen door externe deskundigen en/of onderzoekers”. Over een halfjaar praat de commissaris met de fractievoorzitters, aan wie Nobel eind van de middag werd voorgesteld, en met B&W over de voortgang van het proces.

Vóór zijn wethouderschap was Nobel directeur van Nobel belasting en administratie en daarvoor hoofd projecten van wooncorporatie Eigen Haard.

Portret: Jeroen Nobel. (foto PvdA)
 

5 reacties

  1. “BERENSCHOT REVISITED” onder regie van de heer Nobel binnenkort in het Gemeentelijk Theater?

  2. In zijn brief van 13 mei 2015 schreef minister dr. R.H.A. Plasterk mij: “De belangrijkste taak van het college van B en W is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft onder meer als taak het college te controleren. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur en zij geven de raad alle benodigde inlichtingen. De bestuurlijke situatie in Aalsmeer is een gemeentelijke aangelegenheid waarin ik als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet kan treden. Ik heb geen zeggenschap over het gemeentebestuur en de wijze waarop de raad het college controleert.” De zware taak aan de heer Nobel is om het college te gaan dwingen volledig opening van zaken te geven over alle missers waardoor de bestuurlijke problemen zijn ontstaan, de schendingen van integriteit voorop. Het onder de pet houden van zaken en het bagatelliseren dan wel ontkennen van misstanden door college en coalitiepartijen moet nu stoppen. Boter op het hoofd houden mag niet langer gebeuren, de gemeenteraad dient zijn verantwoording te nemen en desnoods, via een raadsenquête naar analogie van de gemeente Montfoort, handelend op te treden. Als dat niet op korte termijn zijn beslag krijgt zal de missie van de heer Nobel niet kunnen slagen en verdoet het gemeentebestuur zijn weinige nog resterende tijd.

  3. Een interim-burgemeester. Een locoburgemeester. Een waarnemend burgemeester. Allemaal niet van toepassing. WANNEER krijgen WIJ een ECHTE BURGEMEESTER?

  4. Een verkenner om te kijken hoe ze Aalsmeer kunnen onderbrengen bij Amstelveen…. Het spel is begonnen…

  5. Aalsmeer heeft meer behoefte aan een ‘Miep Kraak’ met een heel grote bezem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel