Ingezonden: ‘En wel hierom… de kwestie Bram H.’

“Deze ridder der gerechtigheid waakt over ons aller welzijn en lijkt daarbij geen middel te schuwen. Terzijde gestaan door een trouwe schare, roept hij een halt toe aan het verval van het plaatselijk bestuur. Werkelijk niets is deze idealistische amateur-jurist te dol om het recht te doen zegevieren.” Een fragment over Bram Heijstek uit een brief die Eric-Jan Kemp ons stuurt over 'de kwestie Bram H.'

Lees hier Kemps bijdrage in Lezerspost.

 

4 reacties

  1. Humoristisch? Galgenhumor? De auteur bagatelliseert de bestuurlijke problemen. Daar is Aalsmeer niet mee gebaat. En AalsmeerVandaag plaatst maar weer eens een stuk dat Bram Heijstek op de korrel neemt. Dat draagt niet bij aan de gevraagde sereniteit rond “de zaak Bram H.,” zeker op een moment waarop het OM na veel gekrakeel “de zaak” nog altijd niet rond heeft. Voor mij is de reactie van Mieke Keessen op de column van Dick Piet de beste in heel dit debat.

  2. Heb vandaag de woningwet bestudeerd. Daar jurist geen beschermde titel is… nee dat is te makkelijk. Maar dat je ergens geld voor durft te vragen maakt je niet direct amateur-af, mijns inziens. Leuk stukje, interessante laatste zin!

  3. Een amusant en goed geschreven stuk. En ja een ieder is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, het voordeel van de twijfel. Ik denk dat Dick Piet daar heel anders over denkt, maar dit terzijde.

  4. De briefschrijver geeft een vertekend denigrerend beeld door Bram H. een amateur-jurist te noemen. Bram H. heeft wel degelijk het recht bestudeerd, mag zich terecht jurist noemen en als jurist werkzaam zijn. Hij heeft het volste recht om als fractievoorzitter in de gemeenteraad kritisch te zijn. Jammer dat de ingezonden brief blijk geeft van grove vooringenomenheid jegens Bram H. en lak hebben aan het schriftelijk verzoek van de fractievoorzitters en burgemeester om met deze zaak genuanceerd om te gaan en het onderzoek van Openbaar Ministerie en Politie af te wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel