Ingelaste raad over motie Schiphol

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. Vanavond is er een extra gemeenteraadsvergadering ingelast. Op de agenda staat één vergaderpunt: de motie ‘Bezwaar vergunning groei Schiphol’ van Absoluut Aalsmeer.

De afgelopen dagen is er volgens de gemeente veel overlegd over het al dan niet laten doorgaan van de raadsvergadering van vanavond. De griffie heeft samen met de voorzitter van de raad  bepaald dat de raadsvergadering van vanavond doorgaat. Dit is ook in lijn met de opvatting van de raadsleden die van mening zijn dat de raad zich in de openbaarheid moet uitspreken over de motie.

Het enige agendapunt vanavond is de motie van AA die als overweging heeft dat Schiphol het aantal vluchten moet laten krimpen om zodoende de overlast van Schiphol voor de gezondheid en leefbaarheid van de omwonenden te verminderen. AA roept het college van B&W op om als gemeente formeel en openbaar bezwaar aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol.

Geïnteresseerden kunnen in de raadzaal de vergadering bijwonen of via de gemeentelijke website live dan wel achteraf bekijken.

Zie hieronder de motie van AA.

MOTIE: Bezwaar vergunning groei Schiphol
De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen op 2 november 2023, gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeente Aalsmeer.

Overwegende dat:

 • In de brandbrief (zienswijze Aalsmeer van 21 februari 2023, gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) de Gemeente Aalsmeer het Ministerie erop wijst ‘nog niet zo lang geleden’ te hebben beloofd dat het aantal vliegbewegingen wordt verlaagd naar 440.000 per jaar, zij desondanks inzet op een verhoging naar 460.000 vliegbewegingen per jaar. De gemeente Aalsmeer heeft aangegeven dat het Ministerie hiermee niet het signaal afgeeft van een betrouwbare landelijke overheid;
 • Schiphol op 26 september jongstleden een natuurvergunning heeft verkregen van de demissionair minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, voor een zelfs nog hoger aantal van 500.000 vluchten per jaar;
 • Schiphol op afstand de grootste uitstoter van stikstofoxiden is in Nederland met een geschatte uitstoot van 55 kiloton per jaar, wat neerkomt op negen maal de uitstoot van de tweede grootste uitstoter (Tata Steel);
 • Schiphol boeren uitkocht voor stikstofruimte in verband met de vergunning, welke uitruil van ammoniak voor stikstofoxiden van de luchtvaart zeer dubieus is;
 • In de Tweede Kamer een (inmiddels controversieel verklaarde) motie is aangenomen om de natuurvergunning te verstrekken zodra ‘de luchtvaart op een eerlijke manier bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem en aan alle nationale en internationale voorwaarden is voldaan’;
 • In de buurtgemeente Amsterdam de motie ‘Toon politieke moed en vecht de natuurvergunning van Schiphol aan’ op 12 oktober is aangenomen met een positief advies van de betreffende portefeuillehouder die heeft toegezegd bezwaar aan te zullen gaan tekenen;
 • Het aantekenen van bezwaar (geen rechterlijke procedure) kan tot uiterlijk 7 november 2023, waardoor onderhavige motie in een commissievergadering op 2 november ingediend en behandeld zou dienen te worden.

Voorts overwegende dat:

 • Schiphol het aantal vluchten moet laten krimpen om zodoende de overlast van Schiphol voor de gezondheid en leefbaarheid van de omwonenden te verminderen;
 • we ons in een stikstof- en klimaatcrisis bevinden en dat het daarom onverantwoordelijk is dat er een ruimere natuurvergunning is verleend.

Roept het college van B&W op om:  

 • als gemeente formeel en openbaar bezwaar aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol.

En gaat over tot de orde van de dag.

Daniëlle Prent Bouten, Greta Holtrop

4 reacties

 1. Het enige voor mij opvallende is dat Schiphol wel in staat blijkt te zijn om boeren uit te kopen…..

 2. De gezondheid en het welzijn van haar inwoners zou prio nr 1 moeten zijn van de gemeente.
  Ze heeft tenslotte een zorgplicht naar haar burgers. Das een behoorlijke verantwoordelijkheid. Neem deze svp serieus.

 3. Er zitten wel enkele onjuistheden in de motie. Allereerst de kop ‘bezwaar vergunning groei Schiphol’. Schiphol gast niet groeien door de verleende Natuurvergunning, maar gaat krimpen, eerst naar 460.000 en daarna naar 440.000 vliegbewegingen.
  Daarnaast is een bezwaarschrift niet mogelijk maar is het besluit van het Ministerie van LNV duidelijk. De rechtsgang verloopt via een beroep bij de Rechtbank en hoger beroep bij de Raad van Staten.
  De opstellers hebben zich teveel laten laten door de motie van de Partij van de Dieten in de gemeenteraad van Amsterdam, die blijkbaar niet juridisch was getoetst.
  Overigens een krimp van het aantal vluchten op Schiphol juichen er allemaal toe.

 4. Ja !
  Alhoewel de inwoners formeel geen recht hebben om mee te stemmen bij ingebrachte moties of amendementen, stem ik op deze wijze in het openbaar volmondig met JA voor deze motie van AA.

  Natuurlijk zal het economisch belang een overweging kunnen zijn om NEE te stemmen,
  maar onze gezondheid en welzijn is net iets belangrijker.
  Zeker voor onze kinderen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin