Honderden nieuwe woningen en basisschool in Oosteindedriehoek

Door: Arjen Vos. Het college heeft dinsdag 8 juni besloten om de concept startnotitie voor de Oosteindedriehoek deelgebied 1 vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. In de startnotitie wordt aangegeven dat er in dit deelgebied enkele honderden woningen, een basisschool en aanvullende voorzieningen komen. De woningen en voorzieningen komen in het gebied tussen de Legmeerdijk en de Aalsmeerderweg aansluitend op Nieuw Oosteinde. Via deze link is er al meer over het project te lezen.

Het uitgangspunt van de Aalsmeerse Woonagenda 2020 is volgens verantwoordelijk wethouder Van Rijn om betaalbare woningen te realiseren voor diverse doelgroepen. “In de Oosteindedriehoek kunnen we nog een groot aantal woningen bouwen die goed aansluiten bij deze uitgangspunten. Ook sluit dit bouwplan mooi aan bij de bestaande bouw van Nieuw Oosteinde,” zo meldt hij in een persbericht.

Nieuwbouw voor De Brug?
Als het gaat om de bouw van een nieuwe basisschool, lijkt het meest aannemelijke scenario dat Protestant-Christelijke basisschool De Brug uit de Mikado verdwijnt en een eigen locatie in het nieuwe deelgebied krijgt. Op pagina 27 van de concept-startnotitie wordt deze school met name genoemd. De daklokalen zullen na de verhuizing van de Mikado worden verwijderd en de overgebleven ruimte wordt verdeeld over andere gebruikers zoals De Oosteinderschool, de Zuidooster en de kinderopvang. De nieuw te creëren ‘voorzieningen’ die in de startnotitie genoemd worden, betreft multi-functionele gebouwen voor zowel ouderen als jongeren. Te denken valt onder meer aan kinderdagverblijf en naschoolse opvang. De genoemde ‘honderden’ nieuwe woningen is een tamelijk rekbaar begrip maar volgens de gemeentevoorlichter wordt ingezet op ongeveer 500 woningen. Tussen de nieuwe wijk en het bestaande Nieuw Oosteinde komt een groene buffer zodat er ruimte is voor recreatie.

Informatieavond
Op maandag 28 juni 2021 worden de plannen digitaal gepresenteerd voor omwonenden/bewoners. U kunt deze presentatie na 23 juni al bekijken op participatie.aalsmeer.nl. Ook kunnen inwoners op 28 juni aanwezig zijn bij de digitale presentatie hiervan. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen aan projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. Na aanmelding krijgen zij op 28 juni, via e-mail, een link om bij de presentatie aanwezig te zijn. Wie geen mogelijkheden heeft om digitaal de presentatie te volgen, kan een e-mail sturen naar hetzelfde emailadres met het verzoek voor informatie.

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de openbare ruimte met de onderdelen groen, water en parkeren. Het is in deze fase nog niet mogelijk om al in te schrijven voor de woningen.

Verdere procedure
De concept startnotitie ligt vanaf heden tot en met 15 juli 2021 ter inzage. Inwoners kunnen in deze periode een reactie geven op deze startnotitie via de website participatie.aalsmeer.nl en via e-mail: projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd opgenomen in een ‘nota van beantwoording’ en meegezonden naar de gemeenteraad die uiteindelijk de startnotitie vaststelt. Na vaststelling van de startnotitie maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan. Alle fases van het project worden beschreven op https://participatie.aalsmeer.nl enwww.aalsmeer.nl/bouwprojecten. De Oosteindedriehoek maakt deel uit van het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost. In dit deelgebied hebben een aantal partijen waaronder Eigen Haard, aangegeven hier woningbouw te willen realiseren.

Foto’s archief AV/Arjen Vos afbeelding gemeente

Lees vorig bericht

Verkoeling valt in het water

Lees volgend bericht

Officiële mededelingen 17 juni 2021


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *