‘Het sprookje van het dorp aan de Westeinder’

Van Dirk van der Zwaag, gemeenteraadslid van de VVD kregen we het onderstaande epistel aangereikt. Hij droeg deze in sprookjesstijl geschreven beschouwing voor tijdens de behandeling van de programmabegroting gisteravond in de raadskelder, het tijdelijke onderkomen van de gemeenteraad.
 
Programmabegroting 2017 VVD
 
Ik wil u graag meenemen in het volgende verhaal….
 
Wat aan deze vergadering vooraf ging….
Het werd herfst en dikke nevelslierten hingen boven de moerasachtige Westeinderpaddenpoel.
Het was deze morgen nog donker en adembenemend stil ….
Hoewel, in de verte klonk het zachte geluid van roeispanen die zachtjes door het water werden bewogen.

Jerommeke Nobelix, de stoere vooraanstaande wijze van het dorp die sneller spreekt dan zijn schaduw, had in alle vroegte zijn kornuiten uit bed getrommeld om op een geheime locatie te overleggen over de begroting 2017. Op het bootje, de Primus inter Pramus geheten, zaten in het schijnsel van kaarslicht, de ervaren Geert van der Hoefnix en Art Verbergnix hand in hand. Joop Kluisisleegenhebdusnognix en de jongste van het stel Roebert StruinnetrondinhetDuijndicht zaten nog wat onwennig op enige afstand.

Net buiten het schijnsel zaten, onopvallend en in elkaar gedoken, Helmaf PersonawelGrata van de club “Aalsmeerse Bofkonten” en Drik Gewillig van de club “Charitatieve Druk op Allemaal”.
De roeispanen werden neergelegd en het bootje ging voor anker bij een onbewoond eilandje.
“Zo vrienden” sprak Jerommeke “hoe gaan we voorkomen dat straks heel Aalsmeer achter de steeds invloedrijkere club “Verbetering Voor Dorpsgenoten” onder leiding van Roberto Klarerijnwijn aan gaat lopen?”
“Die club is stabiel en heeft al veel bereikt voor onze dorpsgenoten”, aldus Jerommeke. Allen zwijgen bij het horen van deze woorden. Hij vervolgt: “Denk maar eens aan de koopzondagen, het invoeren van een precariobelasting die maar liefst € 1,5 miljoen per jaar gaat opleveren, de strijd tegen de benauwde sluitingstijden bij evenementen, het consequent vragen om het goed uitvoeren van het groenonderhoud en de zorg in onze gemeente, meer woningen voor middeninkomens, geen groot AZC!”.

Jerommeke is ongemerkt steeds harder gaan praten in de stilte. “Shhttttt” sissen de kornuiten, “anders horen anderen ons misschien”. 

Op het eilandje ligt, verborgen achter het riet, Pater Ronaldus Fransiscaner van de club “Partij van Andere Communicatie en Tergende vragen” zich stilletjes te verkneukelen bij deze woorden. De goede Pater heeft zoals gewoonlijk weer als eerste informatie ontfutseld aan zijn omgeving en heeft de juiste locatie ingeschat waar de “Primus Inter Pramus” voor anker zou gaan.

“Maar het meest lastige is dat de fractie van “Verbetering Voor Dorpsgenoten” vanaf het begin heeft zitten drukken op belastingverlaging voor onze inwoners….”, en terecht volgens Jerommeke “en heeft daar ook al behoorlijk wat in bereikt”.
Jerommeke vervolgt: “gelukkig hebben onze dorpsgenoten niet in de gaten dat onze woonlasten door die druk al stevig zijn verlaagd en daar kunnen we nu gebruik van maken!” roept hij enthousiast.

“Ssshhhtttt”…..sissen de anderen weer.
Jerommeke vervolgt: “Roberto Klarerijnwijn en zijn fractie hebben in het voorjaar bij het openen van de lentebloesem tegen de Lentenota gestemd vanwege de formatieuitbreiding van de griffie, de groeiende rol en financiële risico’s van de ESA en diverse formatie-uitbreidingen inclusief het college van kornuiten, maar waarschijnlijk vooral als signaal naar de andere clubs dat samenwerken en elkaar ook soms wat gunnen bijdraagt aan bestuurlijke stabiliteit in ons dorp”.
Dan valt er een stilte.

“Tsja…..” zegt Roebert StruinnetrondinhetDuijndicht “….ik heb hier nog niet zoveel verstand van en ben nog jong en onervaren, maar is het een idee om de belastingen nog verder te verlagen zodat we een handreiking doen naar de fractie “Verbetering Voor Dorpsgenoten” op een voor hen cruciaal punt uit hun verkiezingsprogramma?”

“En…” zo vervolgt hij “…komen we ook tegemoet aan de wens van die fractie uit de motie over de verdeling van de opbrengst van de precariobelasting, en de weerstandsratio laat dat ook toe.”

Geert van der Hoefnix veert op en roept “wijsneus!”

“Zit!” zegt Jerommeke streng.

Er valt weer een stilte. Pater Ronaldus volgt het gesprek nog  in stilte maar voelt wel dat hij het niet lang meer kan volhouden. Door het optrekkende vocht en de kou moet hij dringend een boom opzoeken om ongewenste afwateringsproblemen te voorkomen.
Hij kruipt langzaam weg.

Jerommeke gaat staan en geeft de jonge Roebert een vaderlijke kus op zijn voorhoofd en een aai over zijn bol. “Wat een goed idee van jou, knul!”.
“We gaan dat doen, maar we presenteren de belastingverlagingen aan de pers en dorpsgenoten alsof het ons idee is!”

De rest van de kornuiten stemt er na enig heen en weer gepraat ook mee in. “Ja, dit wordt ons speerpunt bij de begroting.” Helmaf en Drik knikken vanuit de schaduw zwijgend.

In deze vergadering…..

Heeft Pater Ronaldus de leider van de fractie “Verbetering Voor Dorpsgenoten”, Roberto Klarerijnwijn, op de hoogte gesteld van de bespreking van Jerommeke en zijn kornuiten?
Wat is dan het standpunt geworden van de fractie “Verbetering Voor Dorpsgenoten”?
Hoe zal die fractie dan vanavond gaan stemmen?

De ontknoping….

Natuurlijk heeft Pater Ronaldus contact gehad met Roberto en is in de fractie van “Verbetering Voor Dorpsgenoten” intensief en emotioneel gesproken over het in te nemen standpunt ten aanzien van de Programmabegroting 2017.
Het standpunt is dat de door de VVD-fractie aangedragen kritiekpunten uit de Lentenota worden gehandhaafd als (helaas) kritiekpunten met een minderheidsstandpunt.
De VVD-fractie heeft de verwachting dat het college van kornuiten deze kritiekpunten ook ter harte neemt. Ook al duurt het soms even….
Na de Lentenota wil de VVD een positief en constructief signaal afgeven naar dorpsgenoten, collega-raadsleden en college.
Hoewel we het natuurlijk zeker niet op alle punten eens zijn met het coalitiebeleid zien we wel een dusdanig financieel beeld en beleid in 2017 dat de VVD deze begroting 2017 in principe kan ondersteunen.

Mits…..de portefeuillehouder Financiën nog even bevestigt dat de voortdurende prikkeling vanuit de VVD om de gemeentelijke belastingen te verlagen, heeft bijgedragen aan de belastingverlagingen in Aalsmeer en heeft bijgedragen aan het feit dat Aalsmeer nu qua woonlastenontwikkeling een positieve pers (ten opzichte van o.a. buurgemeente Uithoorn) haalt in “De Frisse Dorpsbode” en het “Groene Blaadje”.

Voor 2018 en volgende jaren zal te zijner tijd nog moeten blijken welke erfenis er achter is gebleven….
Gelukkig hoeven we van die jaren nu alleen kennis te nemen…..
 
Disclaimer:
Elke vergelijking met bestaande personen en groepen uit dit verhaal berust louter op toeval.
 
De fractie Verbetering Voor Dorpsgenoten sluit graag af met de woorden: “En we leefden nog lang & gelukkig samen in Aalsmeer”
 
Dank u voorzitter.
 
DvdZ 1nov16

Eén reactie

  1. Een reactie:

    Sprookjes zijn verhalen , Mythes ,Legendes .
    Verzonnen vertellingen met een morele boodschap.
    Droom lekker verder!

    GR Jacques,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel