Herinrichting Raadhuisplein geraamd op zes miljoen

Door: Klaas Leegwater. De herinrichting van het Raadhuisplein gaat ongeveer zes miljoen euro kosten. Dit schreef het college deze week aan de gemeenteraad. Tevens werd een schetsontwerp bekendgemaakt hoe het plein er na de renovatie over enkele jaren uit zal gaan zien. Op de kruising Stationsweg-Uiterweg-Van Cleeffkade komt een rotonde, op het plein wordt langs het water een recreatiestrook ingericht, met onder andere een speelplek voor kinderen en een waterelement. Het aantal parkeerplaatsen zal daardoor verminderen. 

In de brief aan de raad is tussen de regels door te lezen dat het college vanwege de hoge kosten zeer zorgvuldig te werk wil gaan in de afweging of de herinrichting haalbaar is, dit met het oog op de financiële huishouding van de gemeente de komende jaren. ‘Het voorstel is om het verdere proces pas voortgang te laten vinden na een serieuze afweging door uw raad van de kosten voor de herinrichting. Dit in het licht van de overige grote uitdagingen de komende jaren op het financiële vlak.’

Rode cijfers
Eerder dit jaar uitte wethouder Financiën Sven Spaargaren zijn zorgen over de toekomstige financiële situatie van de gemeente. Vanaf 2026 zal de jaarlijkse bijdrage van de Rijksoverheid aan gemeenten fors omlaag gaan. “Dan gaan wij de rode cijfers in, dus we zullen voorzichtig moeten zijn met onze uitgaven,” hield de wethouder de raad begin november voor tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024. En in oktober bij Radio Aalsmeer: “Als we kijken naar het ambitieniveau dan stijgt de schuldenlast van de gemeente al snel van twintig naar vijftig miljoen over vier jaar.”

Optimaal bereikbaar
Twee jaar geleden besloot de gemeenteraad te onderzoeken op welke wijze het Raadhuisplein heringericht kan worden en wat het kostenplaatje is. Wens tot de herinrichting, onderdeel van Centrumvisie Aalsmeer, was ingegeven om het kernwinkelgebied Aalsmeer-centrum optimaal bereikbaar te laten blijven voor bezoekers. Vorig jaar werden inwoners opgeroepen via een enquête hun mening te geven over verschillende herontwerpen van het Raadhuisplein. Een klankbordgroep maakte vervolgens een keuze. 

De besluitvorming over de voortzetting van de herinrichting van het Raadhuisplein zal in de zomer van 2024 plaatsvinden bij de bespreking van de Kadernota 2025.

10 reacties

 1. Ik vraag mij af hoe dit dure plan past in de visie op het centrum van Aalsmeef ( voor zover deze er is). Winkels = parkeren. Horeca = parkeren. Markt = parkeren. Feesten = parkeren.. recreatie, we hebben net een nieuwe poelkant. Een kindrrspeeltuin, wie gaat er zijn kind laten spelen met een tas vol vleeswaren, vis en andere bederfelijke waren? Hoelang wil je dat mensen parkeren? Zo kort mogelijk toch? Zodat een ander weer een plekje heeft. Maar nogmaals zal dit plan een positieve bijdrage leveren aan het centrum van Aalsmeer? En als eennparkeergarage te duur is, denkt de gemeente dan dat een parkeergarage van bijna 300 parkeerplaatsen op het fort wel rendabel zal zijn met een hotel van, waren het nou 28 of toch 40 hotelkamers? Maak er een 30 km zone van en voor 6 miljoen kun je heel wat jaren er een toezichthouder met bonnenboekje neerzetten…

 2. Helemaal mee eens Skander, een gepimpte parkeerplaats is nou net niet wat we moeten willen. Maak er een autovrij plein van (nog mooier ondergronds parkeerplaatsen zoals bijv de garenmarkt in leiden, al zat dat budgetair lastig liggen). Fonteintje erbij, koffietentje, terrasjes. Trekt genoeg publiek naar het centrum. Maar alsjeblieft geen nieuwe parkeerplekken…zoals je zegt we moeten er de rest van ons leven tegenaan kijken.

 3. Het huidige ontwerp lijkt vlees noch vis geworden. De visie over hoe het centrum van Aalsmeer zich moet ontwikkelen ontbreekt. Wat mij betreft bij het volbouwen van Aalsmeer ook graag rekening houden met een gezonde buitenruimte, het milieu en gemeenschapszin.

  Voor een dorp zonder sfeervol dorpsplein, waar verder alle pleinen zijn ingericht als parkeerplaats, vallen mij alle opmerkingen en creatieve inbreng hierin wat tegen.

  Een sfeervol dorpsplein gaat niet samen met vele stilstaande auto’s op dezelfde plek. Een parkeerplaats voor auto’s hoort in een woonplaats in de 21ste eeuw niet prominent in het centrum van een dorp of stad (bovengronds) zoveel oppervlak bezet te houden. Dit lijkt mij geen efficiënt grondgebruik; ruimte en grond is te schaars geworden hiervoor.

  Om Aalsmeer verder de 21ste eeuw in te helpen en afstand te nemen van nostalgie misschien het volgende:

  Richt het Raadhuisplein in als gezellig dorpsplein ter bevordering van de sociale cohesie. Diverse horeca met terrassen, groen, een plek waar Aalsmeerders van alle leeftijden kunnen winkelen, ontmoeten en ontspannen. Bandjesavond, Tropical Night weer op regelmatige basis terug op dit dorpsplein. Desnoods het AvroTros Muziekfeest hier organiseren voor de liefhebber.

  Dit kost geld, een verdere investering in een gezonde verstedelijking van Aalsmeer. Er is vast een exploitatiemodel te verzinnen dat iets van inkomsten kan genereren om een deel van de kosten terug te verdienen. Schiphol kan bijdragen en er zijn misschien andere (EU) subsidies te vinden die in een deel van de kosten voorzien.

  Auto’s waar laten we die? Het liefst uit het zicht. Een gemiste kans toen Albert Hein het huidige pand waar de Action nu zit verliet. Deze locatie kan prima gebruikt worden voor een kleinschalige bovengrondse parkeergarage van twee á drie lagen. Zie als voorbeeld Uithoorn – Zijdelwaard. Hetzelfde had gerealiseerd kunnen worden bij het Lidl pand. Het is jammer dat het dak van de Lidl ook niet is gebruik als parkeerlocatie; een mogelijkheid voor efficiënter grondgebruik.

  Onderhandel als gemeente met de eigenaar van het Action pand. Zijn er mogelijkheden? Alternatief: een betere locatie voor de Action lijkt mij bijvoorbeeld het bedrijventerrein Hormeer. Hier ligt een braak stuk grond dat prima ontwikkeld kan worden voor dit type detailhandel. Ruimte voor ondernemen en parkeren met goede ontsluiting. Met als potentiële klantenbasis Uithoorn, de Kwakel en Aalsmeer; prima te verkopen aan Action en mogelijk andere detaillisten.

  Een grootschalige renovatie van het Raadhuisplein zou naar mijn idee iets moeten opleveren dat bijdraagt aan verdere verhoging van het leef- & verblijfklimaat in Aalsmeer. Een eenmalige kans voor de komende 100 jaar. Een parkeerplaats ligt er al. Voor 6 miljoen een nieuwe parkeerplaats met iets meer groen, dat voelt niet als de beste keuze voor dit plein en onze portemonnee.

 4. En 6 miljoen en waarschijnlijk minstens 6 jaar later zijn we niks rijker, wel parkeerplaatsen armer. Lijkt me dat de raad zelf ook wel eens moet parkeren op datzelfde plein en merkt dat we nu al veel te weinig plek is? En zonder horeca/terrassen gaan die elementen langs het water helemaal niks uithalen, alleen geld kosten. Wat een verspilling… jammer dat met o.a. mijn input bij de participatie niks gedaan is, maar het verbaast me niks.

 5. Voor 6 miljoen heb je ws ook een parkeergarage onder het raadhuisplein met +/- 50 plekken, met daar bovenop een multifunctionele ruimte, groen, en zonder parkeerplaatsen.

 6. Ik heb al eerder over dit plan iets geschreven via de denktank verkeer. Een rotonde lijkt mooi, maar zal, vanwege de kleinschaligheid, geen veilige oplossing bieden voor alle verkeerssoorten.
  Wel is het mogelijk om de Van Cleefkade bij nadering van- en op de kruising met de Zijdstraat en de Uiterweg iets op te rekken zodanig dat er fietsstroken kunnen komen langs de Van Cleefkade.
  De ruimte kan gevonden worden langs het pand Van Uffelen en langs de waterkant.
  Wel is het noodzakelijk dat het plein gerenoveerd wordt, met name aan de zijde van de winkelgalerij
  en langs het pand van de de Heertjes.
  Al met al zal deze uitvoering enige miljoenen besparen en zal de parkeercapaciteit niet verminderen.

 7. Helemaal eens met Kees Markman, de rotonde moet er zo spoedig mogelijk komen!

 8. Ongelooflijk toch !!! Er zit op nog geen 200 meter lopen een prachtig park aan de andere kant van het gemeentehuis!!! Onzin die waterpartij, parkeerplaats in stand houden, men denkt nog steeds dat iedereen op fiets komt, dan zullen er ook wel weer oplaadpalen komen!!! dus weer een aantal plekken minder!!!, rotonde prachtig!!!
  Daar hebben we er al een aantal van en dat is al een drama!!!! Nou succes….en Sven…. Hand op de knip houden……

 9. Als ik het toekomstige plaatje zo zie lijkt het dat de aanleg van de rotonde los staat van de inrichting van het plein. Voor de doorstroming én de verkeersveiligheid lijkt die rotonde mij een must. Maar waarom moet het plein zelf dan anders ingericht en moet er “een recreatiestrook met waterelement” komen wat ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen? In de omgeving zijn meerdere speelplaatsen te vinden. Als je wilt parkeren is het nu al een crime. Autoverkeer ontmoedigen hoeft niet het verder terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen te betekenen. Ik zou opteren voor een opgefrist plein met minimaal het huidige aantal parkeerplaatsen. En als je dan het recreatie element eruit haalt, is het voor de gemeente vast wel te financieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin