Hardliners CDA brachten Jaap Overbeek nekslag toe

[Commentaar]   Als één ding de afgelopen week duidelijk is geworden, is het dat het rommelt binnen de lokale CDA-afdeling. Dat Jaap Overbeek op een goede dag zou vertrekken, zat er dik in. Hij heeft al zeventien jaar volop in zijn partij meegedraaid. Maar dat dat afscheid maandag als donderslag bij heldere hemel kwam, zegt veel over de koers die het CDA de laatste twee jaar volgt. De hardliners hebben de macht gegrepen, de verbinders buigen deemoedig het hoofd.

Op het oog doen de christendemocraten het keurig. Te keurig. Ze houden de rijen gesloten, in opdracht van de 'baas'. Niemand zal naar buiten toe iets miszeggen. Het gaat goed met het CDA! U kent de juichkreten vast wel. Wordt er verlies geleden, dan worden de feiten zo gepresenteerd (met 'bewijsstukken' en al) dat er juist winst gemaakt is. Dat doen andere partijen ook natuurlijk, maar het CDA is er een meester in.

Toedekken
De lokale CDA'ers zijn daarnaast een meester in het toedekken. Triomfen, of wat daar voor doorgaat, worden breed uitgemeten. Minder prettige mededelingen worden onder het tapijt geveegd.

Twee recente voorbeelden: het tijdelijk terugtreden van fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn (ziekteverlof) en het definitieve afscheid van Overbeek. Over Van Duijns afwezigheid berichtte de partijafdeling pas enkele dagen nadat AalsmeerVandaag het nieuws bracht.

Oorverdovend stil
Bij Overbeek gebeurde dat met een korte mededeling op de CDA-website. Alsof het niets om het lijf had en binnenskamers zou blijven. Op twitter, waar CDA'ers erg actief zijn (ze tweeten elkaar braaf na en geven elkaar graag digitale complimenten), bleef het oorverdovend stil, net als bij Van Duijn. Vanuit het bestuur dan.

Tekenend is dat Overbeek in zijn eigen persverklaring spreekt van “informatie verzorgd door het bestuur”, terwijl partijvoorzitter Hermen de Graaf als CDA-spreekbuis het over een “gezamenlijke verklaring” heeft.

Ruzie
Jaap Overbeek is met ruzie weggegaan. Maar er is onderling afgesproken dat niet aan de grote klok te hangen. Overbeek vraagt in zijn verklaring hem “even de tijd te gunnen om ook met mezelf in het reine te komen wat betreft deze beslissing”. De beslissing dus om er een punt achter te zetten. Het is zijn eigen beslissing, daar twijfel ik niet aan.

Maar dat hij het mes op de keel gezet kreeg, is zonneklaar. Want Overbeek nam het vaandel over van Van Duijn met ingang van de raadsvergadering van 19 februari. Hij is welgeteld één vergadering interim-fractievoorzitter geweest! Tussen die avond en 19 maart, de dag van zijn ontslag, is er iets gebeurd.

Zere been
Dat laat zich raden. Het was die donderdagavond de 19de al een beetje merkbaar. Jaap de Grote Verbinder stond weer aan het roer van de CDA-fractie. Hij probeerde op zíjn manier voorzichtigjes bruggen te slaan met andere fracties. In de weken daarna heeft hij die lijn metterdaad proberen door te trekken.

En ja, dat was tegen het zere been. Het zere been van de hardliners, voorop Hermen de Graaf en Robbert-Jan van Duijn, de 'held' van de coalitievorming, en in de rug gedekt door wethouder Ad Verburg. Die hebben verordonneerd: we hebben een coalitie met AB, en die is heilig.

Passend afscheid
Overbeek móést weg. Even hadden de hardliners niet opgelet. Dat was toen Overbeek, aimabel en nooit te beroerd om binnen de partij verantwoordelijkheid te nemen als dat nodig is, zich bereid verklaarde de fractietent tijdelijk te runnen.

Omdat die vervolgens weer op zijn eigen kompas voer, was er een stok om de hond te slaan. Zo geschiedde. Jaap, bedankt. Het bestuur “betreurt en respecteert” Overbeeks besluit. Ammehoela. Integendeel zelfs, het werd hem meteen ingepeperd met de aankondiging van een “passend” afscheid “later dit jaar”. Vooral om te voorkomen dat hij toch weer zou inhaken.

Aanwinst
Achteraf was het CDA-bestuur natuurlijk liever direct in zee gegaan met een andere interim-leider. Maar daar was nooit over nagedacht. Het CDA had immers Robbert-Jan van Duijn. Verfrissend & Verstandig. In juni 2013 werd hij op het schild geheven toen hij tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gekozen. Jong, ambitieus, prettig in de omgang, leuke kop, lef, veelbelovend verhaal.

Iedereen geloofde in hem. Ik ook. Robbert-Jan, 25 toen, leek me een aanwinst voor de Aalsmeerse politiek. Misschien is het allemaal te snel met hem gegaan. Hij was, na de raadsverkiezingen een jaar geleden, opeens de man die coalitiebesprekingen moest voeren. Politiek groentje. Niet bedreven in de zeer ingewikkelde coalitieprocessen.

Opgebrand
De afloop is bekend, het latere rumoer eveneens. Laat ik het zo formuleren: Van Duijn is te hard van stapel gelopen. Het is hem allemaal niet in de koude kleren gaan zitten en hij is, even, opgebrand.

Van Duijn weg, wat dan? De 'oude' – de christendemocraten willen verjongen en vernieuwen – Overbeek was de enige serieuze optie voor de beperkte periode. Hoezo volop talent in het CDA, zoals de partij niet moe wordt rond te bazuinen. Want de andere fractieleden kwamen er simpelweg niet voor in aanmerking.

Marlon Kreeft? Paul van Soelen? Tom Harte? Kom nou. Eppo Buskermolen? Nee. Dirk van Willegen? Ook niet. Geen ervaring, geen leidersfiguur. Wel van het gestaalde kader. Rechtlijnig. Geen softy zoals Overbeek. Toen deze echter gewipt was, wezen alle vingers onwillekeurig naar Van Willegen. Zijn eerste raadsvergadering als interim-fractievoorzitter afgelopen donderdag was een lekkere binnenkomer; er hoefde nauwelijks gedebatteerd te worden.

Doek gevallen
In het lokale politieke theater zal Jaap de Grote Verbinder de komende maanden node gemist worden. Nog eenmaal zal het CDA hem lof toezwaaien, op zijn afscheidsfeestje straks.

Dan is vergeten dat hij na vier jaar wethouderschap tegen zijn zin moest wijken voor Ad Verburg. Dat het bestuur hem in 2010 als nummer 14 op de kandidatenlijst zette (beloning: 832 voorkeursstemmen, niet eens zoveel minder dan lijsttrekker Verburg en ver voor de rest). Dat hij als fractievoorzitter, zo snel als dat kon, moest opkrassen om de jeugd in de persoon van Van Duijn de ruimte te geven.

Het doek is gevallen voor Jaap Overbeek. Dat is zeker. In elk geval bij het CDA.

Han Carpay

Foto's: Jaap Overbeek (foto's AV-archief)
 

14 reacties

 1. Doet mij denken aan het liedje van Annie M.G. Schmidt. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft 7 weken de kraan open laten staan, alles ondergelopen. Hé daar is Hendrik. / O, zei Hendrik, het was maar even / Het hele verhaal is overdreven / De keukenmat / een tikkie nat ………

 2. Ik heb even geaarzeld of ik zou reageren op dit artikel van Han Carpay. Echter gelet op de vele reacties lijkt het toch gewenst een korte reactie te geven. Han Carpay, die ik hoog heb staan als mens en journalist, haalt in dit “commentaar” nl. feit en fictie door elkaar. De oppervlakkige lezer krijgt mogelijk het beeld dat Han de “waarheid” schrijft. Echter zijn commentaar staat bol van de aannames en vooronderstellingen.
  Han Carpay veronderstelt een confrontatie van hardliners en verbinders binnen het CDA en weet gelijk ook de schapen van de bokken te scheiden. Degenen die door Han als hardliners worden getypeerd zullen verbaasd gekeken hebben bij het lezen van hun naam. Er is geen enkele aanleiding deze tweedeling binnen het CDA te veronderstellen. Natuurlijk, alle fractie- en bestuursleden zijn anders, iedereen is uniek en iedereen brengt zijn eigen aanpak en manier van politiek bedrijven mee in de fractie. Daaruit en vanuit onze beginselen ontstaat het specifieke CDA-geluid.
  Nogmaals benadruk ik hier dat niemand binnen het CDA heeft aangedrongen op mijn vertrek. Het is mijn persoonlijke beslissing geweest. Wat ik vooral betreur is dat Han wederom de naam van Robbert-Jan van Duijn te grabbel gooit in zijn “commentaar”. Vanwege zijn verblijf in Roemenië is hij niet in staat en in de gelegenheid voor zichzelf op te komen. Hij is een gemakkelijk doelwit en ik vind het ongepast hem zo weg te zetten. Robbert is voor mij de gedroomde leider van het CDA voor wie ik graag een stap opzij heb gezet. Hij personificeert voor mij de toekomst van onze partij.

 3. Als dit hele verhaal klopt dan is het jammer dat dit na de Provinciale Staten-verkiezingen gebeurd is. Misschien is hier wel op gewacht. Jammer dat ik mijn stem op het CDA niet meer in kan trekken. Ik ben er klaar mee. Met de andere partijen in Aalsmeer was ik trouwens al langer klaar. Wat nu? Wat een bende!

 4. Goed weergegeven. Komt gelijk in mij op: waarom nog wachten met verdere uitvoering van samengaan met Amstelveen. Burgemeester geregeld en de ambtenarij in Aalsmeer kan gewoon afscheid nemen. Bedankt en tot ziens.

 5. Laat het ieder duidelijk zijn dat mijn eerder gegeven reactie van vandaag op het stuk van Han, niet alleen het landschap van het CDA betrof. De horizon strekt zich verder. Met een scherpe bril kan je veel verder kijken.

 6. Zo gek had ik het niet mis ongeveer 2 jaar geleden. Ze moeten bij het CDA zich eerst de C eigen maken. Verplicht voor elke fractievergadering luidop de 10 geboden opzeggen. Niet gezamenlijk maar ieder voor zich en luid en duidelijk.

 7. Zowel voor als na zijn aankondiging om afscheid te nemen van de Raad werd Jaap voornamelijk door de oppositiepartijen genoemd en geroemd als ‘politieke verbinder’. Als je politiek tegengestelde partijen, al is het maar voor een klein gedeelte, wilt verbinden, kan het niet anders dan dat beide partijen zich enigszins bloot geven en daardoor een kijkje laten nemen in hun spreekwoordelijke keuken. Die houding stond het CDA niet aan, met alle gevolgen van dien. Misschien dat de rol van Jaap buiten de Raad wel groter kan worden dan erbinnen!

 8. Wat is dit allemaal? Dat het CDA vreemde politiek bedrijft blijkt ook nu weer. Binnen de eigen gelederen blijkt er toch een aantal hiaten aanwezig te zijn. Is het alleen maar machtsvertoon van een aantal CDA-bestuursleden? Dit komt geheel niet overeen met een samenhang op christelijke grondslagen. Jaap Overbeek die ik ervaren heb als een degelijke en betrouwbare gemeenteraadslid en wethouder verdient niet om op deze manier behandeld te worden. Het CDA moet zich schamen voor het optreden tegen hem gericht. Als men probeert dingen onder de dekmantel te houden, is men al verkeerd bezig. De openheid bij het CDA laat veel te wensen over.

 9. Je bent nog even scherp als altijd Han, ik heb het idee dat je behoorlijk dicht bij de waarheid zit….

 10. Ik vind dat Jaap maar moet solliciteren voor burgemeester. Inmiddels weet hij als geen ander wat er allemaal speelt in de Aalsmeerse politiek.

 11. AalsmeerVandaag opent opnieuw onze ogen. De Politieke wereld, gezien door de bril van Han Carpay, ziet er plots heel anders uit. Ongetwijfeld zullen er geluiden komen van, de bril is stoffig of hij kijkt dubbel, maar verhelderend is de kijk van Han zeker. Je zou bijna bij elke Politieke beweging of afweging de neiging krijgen om een zonnebril op te gaan zetten. Het kan soms best goed irriteren die Politieke straling richting de nietsvermoedende bijna verblinde burger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel