Groen licht starterswoningen Dorpshaven

“De starterswoningen moeten zo spoedig mogelijk gebouwd worden. Graag. Dit is zó belangrijk,” zei CDA-raadslid Eppo Buskermolen al op de beraadsvergadering van 19 december. “We hechten er zeer aan dat de woningen snel komen. Er is een enorme behoefte aan,” probeerde PACT'er Willem Kikkert, die de pech had ná Buskermolen te spreken, de CDA'er te overtreffen.

Het gaat hier om de bouw van een volgend complex startersappartementen in Dorpshaven, gelegen tegenover het gasvulpunt van het Shellstation aan de N196. De bouwput ligt er reeds geruime tijd. Verscherpte veiligheidseisen rond lpg vormden een sta-in-de-weg voor de bouw. Projectontwikkelaar Timpaan betaalt € 255.000 aan Shell om het vulpunt weg te halen en gemeente de resterende € 50.000.

Voor drie van de vier fracties (ook de VVD was voor) was die gemeentelijke halve ton niet onoverkomelijk. Wat hen betreft kon diezelfde avond het positieve besluit vallen. En niet, zoals gepland pas op 23 januari. Anders gezegd, ruim een maand winst.

Principekwestie
Niet dus. AB hield bij monde van Danny Tol de boot af. Natuurlijk was zijn fractie er “ook voorstander” van om startersappartementen neer te zetten. Het ging Tol echter “om het principe”. Het geld moest komen uit het Woonfonds (met € 2,2 miljoen), terwijl de bedoeling was dat de raad allereerst in debat zou gaan over de bestemming van fondsgelden. “Je moet niet eerst geld uit een potje halen en later over dat potje gaan praten,” stelde hij.

Wethouder Rik Rolleman deed eveneens een duit in het zakje. Hij gaf aan dat de verkoop van starterswoningen in Dorpshaven “een groot succes” was. “Het Woonfonds is ook ingesteld om méér woningen te bouwen. We moeten niet wachten op de discussie in de raad over het fonds. Er is nu behoefte aan startersappartementen. Het is maar € 50.000.” Maar ook met de mooie woorden van Rolleman liet de AB'er zich niet vermurwen.

Cadeautje
Dat werd uitstel, tot afgelopen donderdag in de ingelaste raadsvergadering. Danny Tol, die de bui zag hangen, herhaalde dat AB “graag” de starters tegemoet wilde komen. Maar ja, hij bleef “moeite” hebben met geld onttrekken aan het Woonfonds. Hij meende dat Timpaan best voor alle kosten kan opdraaien. “Die gaat ook zonder cadeautje wel bouwen.” Of de wethouder niet nog eens kon praten met de ontwikkelaar, opperde Tol. Daar was Rolleman helder over: “Er komt géén gesprek.”

Ook de overige fracties 'moesten' donderdag hun zegje opnieuw doen. Buskermolen vond “de prijs te billijken”. Volgens Kikkert krijgt het geld uit het fonds “nog een goeie bestemming ook”. Robert van Rijn (VVD) begreep het “dilemma” van AB. “Maar worden gelden misbruikt? Nee,” oordeelde hij. “Het belang van de starterswoningen weegt zwaarder.”

De stemming was een gelopen race. CDA, PACT en VVD waren voor. AB bleef tegen. Maar wel met een stemverklaring. “Ik wil nogmaals benadrukken dat ook wij graag willen dat de starterswoningen worden gebouwd,” had Tol het laatste woord.

Laatste hobbels
Er moeten deze maanden nog enkele bestemmingsplantechnische hobbels worden genomen voor Timpaan mag gaan bouwen. Bovendien moet de autogaskraan definitief zijn afgesloten. Op zijn vroegst later dit voorjaar kan de eerste paal de grond in.
 

3 reacties

  1. Beste Henk,

    De brug bij de Lijnbaan komt er nog steeds. We hebben alleen wat vertraging in de bouw doordat de woningen (zoals in heel Nederland) moeilijk verkocht worden. De brug komt er nadat het grootste deel van het bouwverkeer klaar is. Graag ga ik met jou en de Westeinderrondvaart in mijn volgende periode (als de kiezers dit PACT gunnen) als eerste er onderdoor!

  2. De laatste starterswoningen in Dorpshaven kunnen eindelijk gebouwd worden. Dit kan omdat het gasvulpunt bij de Shell wordt weggehaald. Dit kost geld. Dit geld komt voor 80% bij Timpaan vandaan (de projectontwikkeliaar) en voor de rest bij de gemeente. Het gaat om € 50.000 gemeenschapsgeld (net zoveel als wordt uitgegeven aan een onderzoekje voor het fort in Kudelstaart) Dit geld komt grotendeels terug door bouwleges als de woningen worden gebouwd. Het geld komt nu uit het woonfonds. Een fonds waarin meer dan 2 miljoen zit. Dat geld ligt al jaren ongebruikt op de plank om besteed te worden aan… woningen. Het voltallige college heeft aangegeven hierover met Timpaan uitonderhandeld te zijn. In de politiek is het een goed gebruik elkaar te geloven (totdat het tegendeel blijkt). Het college niet geloven is een impliciete motie van wantrouwen tegen het college.
    Principes zijn mooi, maar in principes kunnen de vele wachtende starters op de Aalsmeers woningmarkt niet wonen.

  3. Op de tekeningen van de Dorpshaven, en ook op de maquette, staat een brug in de Lijnbaan die vaarverkeer (lees sloepjes) van de Ringvaart door het dorp naar de plassen geleidt. Destijds zegde wethouder Berry Nijmeijer toe dat deze brug er kost wat het kost moest komen op kosten van de ontwikkelaar.
    Ziet u al vooruitgang??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin