Gepeperde brief aan Harbers over hinder Schiphol

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Klaas Leegwater. “Dit is voor ons onacceptabel, er dient onmiddellijk te worden gestopt met nachtvluchten”. Een zinsnede uit een pittige brief (zienswijze) die gemeente Aalsmeer gisteren heeft gestuurd naar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding is het voornemen van het ministerie van het invoeren van de ‘experimenteerregeling Schiphol’ waardoor de geluidsgrenzen in bepaalde gebieden flink worden opgerekt. In Aalsmeer krijgen bewoners te maken met meer geluidsoverlast.

Op het plan was eerder een zienswijze ingediend door Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) waar Aalsmeer onderdeel van is. In de Aalsmeerse uitgebreide zienswijze, die bijna leest als een sommatie, verlangt de gemeente op een aantal punten actie van Harbers. Stoppen van nachtvluchten, het aantal vluchten fors terugbrengen, streven naar normen die gehandhaafd kunnen worden en bij overtreding tot aanzienlijke en direct opeisbare geldboetes, voortdurend onderzoek naar gezondheidsschade door geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Onmiddellijk stoppen
In een toelichting op de zienswijze schrijft de gemeente aan Harbers: “Waar u nog niet zo lang geleden beloofde dat het aantal vliegbewegingen wordt verlaagd naar 440.000 per jaar, begint u nu met een verhoging naar 460.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee geeft u niet het signaal van een betrouwbare landelijke overheid af (…) u bent van mening dat de Aalsmeerbaan nog wel wat meer kan hebben. Dit is voor ons onacceptabel (…) vanuit Aalsmeer roepen wij u op om de experimenteerregeling onmiddellijk te stoppen en de luchthaven te houden aan de verleende milieuvergunning.” 

‘Schiphol lacht zich een ongeluk’
Zo pittig en serieus de zienswijze van de gemeente aan het ministerie is om op te komen voor de belangen van de inwoners van Aalsmeer wat betreft vliegtuighinder, zo amateuristisch ging het er gisteravond aan toe tijdens een commissievergadering waar het onderwerp Luchtvaartzaken opnieuw op de agenda stond. Inzet was het concept memo Positiebepaling Schiphol dat eerder in de commissie behandeld werd en waar de partijen input op konden geven waarna wethouder Dick Kuin tot een definitieve notitie kan komen.

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door miscommunicatie tussen college en commissie over wanneer, en door welke partijen inbreng zou komen op het concept kon er dinsdagavond geen vervolg worden gegeven aan verdere uitwerking van de memo. Dit betekent verdere vertraging in de besluitvorming. Het leidde tot verontwaardigde reacties van commissieleden. “Laten we strakkere afspraken maken. Schiphol lacht zich een ongeluk als ze zien hoe we hier bezig zijn. Dramatisch, dit kan echt niet. Een nare avond, het college moet de regie pakken.” Pas in de tweede helft van maart staat het onderwerp weer op de agenda.

Subsidie RBV
De conceptnotitie Positiebepaling Schiphol is een bespreekstuk opgesteld ter voorbereiding van een eventuele actualisering van het gemeentelijk standpunt over Schiphol. Onder meer over eventuele claims, het opstellen van een goede lobby-story en aanstellen van een lobbyist, beleid ten aanzien van Schipholparkeren, en het creëren van een directe relatie op bestuurs- en directieniveau met Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland. Tevens een onderzoek hoe het draagvlak voor de juridische procedure tegen de Staat kan worden vergroot. 

Wat betreft dat laatste heeft Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) eind vorig jaar aan de gemeente een financiële bijdrage gevraagd voor een lopende procedure  (dagvaarding) tegen de Staat. Na een chaotisch verlopen vergadering kwam men in december unaniem overeen dat de raad niet voor de subsidieaanvraag van RBV gaat liggen. Wethouder Kuin liet daarop weten RBV uit te nodigen voor een verkennend gesprek. Over de subsidieaanvraag is tot op heden niet besloten. Op 1 maart verwacht RBV het antwoord van minister Harbers op de dagvaarding.

Klik hier voor de brief aan minister Harbers.
Klik hier voor de uitzending van EénVandaag waar wethouder Dick Kuin over de kwestie aan het woord komt.

Lees vorig bericht

Social Return: dé oplossing voor krapte op arbeidsmarkt

Lees volgend bericht

Officiële mededelingen 23 februari 2023


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *