Gemeente wil steunmaatregelen voor inwoners en ondernemers

Raadzaal (foto archief AV)

Op dinsdag 31 maart vergadert de gemeenteraad in minimale bezetting over steunmaatregelen van een bedrag van 3,8 miljoen euro om de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen te verzachten.

De gemeente wil in aanvulling op de rijksmaatregelen een lokaal pakket van steunmaatregelen treffen. De gemeenteraad bespreekt de volgende voorgestelde maatregelen:

  1. Ondernemers hoeven in 2020 geen onroerende zaakbelasting te betalen over niet-woningen als gebruiker van het pand. Hiermee ontvangen onder andere de ondernemers in de sierteeltsector, die veelal huurders van grote bedrijfslocaties zijn, lastenverlichting. Ook sportinstellingen en musea zijn hier bij gebaat. De gemeente ontvangt door deze maatregel 1,8 miljoen euro minder aan belastinginkomsten.
  2. De gemeente komt maatschappelijke, culturele en sportinstellingen en verenigingen tegemoet door het zes maanden opschorten van het innen van huur, het niet terugvorderen van subsidies in 2020, de mogelijkheid om instellingen te voorzien in liquiditeit en coulance bij de eindafrekening voor zorgaanbieders die de komende drie maanden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
  3. Het beschikbaar stellen van twee miljoen euro door de gemeenteraad voor de oprichting van een Noodfonds. Hiermee kan het college in geval van acute, individuele noodsituaties toepassing geven aan de hardheidsclausule in die gevallen waar de bestaande regelingen als bijzondere bijstand niet in voorzien. De maatregelen onder 2. en de bijzondere en onvoorziene kosten voor de bestrijding van de coronacrisis zullen ook uit het bedrag van twee miljoen euro gedekt worden.

Eén vertegenwoordiger per fractie
De gemeenteraad volgt het advies van het ministerie van BZK om alleen nog bij elkaar te komen om besluiten te nemen die betrekking hebben op de huidige situatie. Tegelijkertijd vindt de raad het van belang dat het democratische proces doorgang vindt en de politieke opvattingen zichtbaar blijven. Om een raadsvergadering te houden moet meer dan de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Maar om de gezondheidsrisico’s voor iedereen zoveel mogelijk te beperken, vergadert de raad met één vertegenwoordiger per fractie. Dat kan door eerst een vergadering uit te roepen voor maandag 30 maart om 17.00 uur, waar geen raadsleden aanwezig zijn. De voorzitter kan de vergadering dan niet openen en bepaalt een nieuwe vergaderdatum: dinsdag 31 maart om 17.00 uur. Voor die tweede bijeenkomst geldt het meerderheidscriterium van de aanwezige raadsleden niet meer.

Bent u geïnteresseerd?
Op advies van de Veiligheidsregio is de publieke tribune gesloten voor toehoorders en pers. U kunt de vergadering van 31 maart om 17.00 uur volgen via de livestream op het internet.

Tekst gemeente, foto archief AV

Eén reactie

  1. Een mooi voornemen. Vrees alleen dat veel hurende ondernemers en ZZPers in de gemeente ook hier buiten de boot vallen. En hoe zit dat eigenlijk met ondernemers die een locatie in een bedrijfsverzamelgebouw huren zoals de veiling of studio Aalsmeer? Wordt een deel van de onroerende zaak belasting dan ook aan de huurder toebedeeld?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel